Yükleniyor

AYT-TYT Tarih Testleri

YKS-TYT Tarih Soğuk Savaş Dönemi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %75 Doğru: 9 Yanlış: 2 Boş: 1
II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada birçok konuda değişimler yaşandığı gibi sömürgecilik anlayışında da değişimler olmuştur. Başta ABD ve Rusya olmak üzere iki bloklu dünyanın büyük devletlerinin çıkar çatışmaları sonucunda birçok devlet ikiye bölünmüş ve savaşlar meydana gelmiştir.

Buna göre;

I. Almanya,

II. Mısır,

III. Kore

devletlerinden hangileri II. Dünya Savaşı’ndan sonra ikiye ayrıldığı söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Türkiye’nin NATO’ya 1952 yılında üye olarak aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?


 • A) Dünya barışına katkıda bulunmak
 • B) Ekonomik ve ticari açıdan gelişmek
 • C) Dünya siyasetinde yalnız kalmamak
 • D) Toprak bütünlüğünü güvence altına almak
 • E) Dünya’da huzurun tesisi için çaba sarfetmek
 • II. Dünya Savaşı’ndan ders çıkartan bir çok ülke savaş sonunda bulundukları bölgelerin güvenliğini sağlamak için ittifaklar kurmuşlardır. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti’de bazı ittifaklarda yer almıştır. Buna göre Türkiye, güvenliğini sağlamak amacıyla

  II. Dünya Savaşı’ndan sonra;

  I. Bağdat Paktı,

  II. Balkan Paktı,

  III. Avrupa Ekonomik Topluluğu

  oluşumlarından hangilerine üye olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Türkiye, çevresinde ve Dünya’da meydana gelen birçok olaya karşı sessiz kalmamıştır. Ayrıca dahil olmuş olduğu ittifaklar gereği de askeri faaliyetlere katılmıştır.

  Buna göre Türkiye, Soğuk Savaş Dönemi’nde aşağıdaki savaşlardan hangisine asker gönderdiği söylenebilir?


 • A) Kore Savaşı
 • B) Irak – İran Savaşı
 • C) Vietnam Savaşı
 • D) Afganistan Savaşı
 • E) Kosova Savaşı
 • Türkiye, II. Dünya Savaşı’na tüm baskılara rağmen katılmamıştır. Fakat, Türkiye Cumhuriyeti savaştan demokrasi ile yönetilen devletlerin galip çıkacağını anlaması ve İngiltere’nin yoğun diplomatik girişimleri sonucunda 23 Şubat 1945’te Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiş ama sıcak çatışmaya girmemiştir. Türkiye’nin bu tutumuna dayanarak,

  I. Demokrasi taraftarı bir politika izlemiştir.

  II. Yayılmacı bir siyaset takip etmiştir.

  III. Savaşta tarafı Müttefik Devletler olmuştur. yorumlarından hangileri yapılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye, 1945’te çok partili hayata geçmiştir. Bir yıl sonra yapılan 1946 seçimlerinde Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı seçimlere girmiştir. Ancak bu seçimde “açık oy gizli sayım” uygulaması yapılmıştır.

  Buna göre;

  I. Ülkemizde henüz demokratik kurallar tam anlamıyla oturmadığı,

  II. Hakların doğrudan kullanımının gerçekleşemediği,

  III. 1946 seçimlerinin tüm halkı memnun ettiği çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Türkiye’nin tek partili yönetiminden çok partili hayata geçilmesi, serbest seçimlerin yapılması, üniversite özerkliği, tek dereceli seçim sistemi gibi konularda CHP’ye verdikleri önerge ile tarihe geçen “dörtlü takrir” olarak adlandırılan milletvekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


 • A) Refik Koraltan
 • B) Şükrü Saraçoğlu
 • C) Celal Bayar
 • D) Adnan Menderes
 • E) Fuat Köprülü
 • II. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası ortamın elverişli olması, Batı’nın demokratik fikirlerinden etkilenmiş bir kuşağın ve halkın demokrasi talepleri, çok partili hayata geçişte etkili olmuştur.

  Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra ülkemizde kurulan ilk siyasi partidir?


 • A) Demokrat Parti
 • B) Milli Kalkınma Partisi
 • C) Cumhuriyet Halk Partisi
 • D) Serbest Cumhuriyet Fırkası
 • E) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • Türkiye’de II. Dünya Savaşı’ndan sonra birçok alanda yaşanan değişim, kültürel alanda da kendisini göstermiştir. Bu değişim iç ve dış sebeplerin etkisiyle gelişmiş ve yayılmıştır. Ülkenin refah seviyesinde de belirgin bir yükselme olması ile birlikte sanatsal çalışmalarda da ilerleme olmuştur.

  Bu dönem içerisinde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Türkiye’de görüldüğü söylenemez?


 • A) Edebi hareketlerden Hisarcılar Grubu ve İkinci Yenicilerin ortaya çıkması
 • B) Caz ve Rock and Roll gibi müzik türlerinin Türkiye’yi etkisine alması
 • C) Batı sinemasının izlerinin Türk sinemasında görülmeye başlaması
 • D) Cannes Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödülünün alınması
 • E) Köyden kentlere göçün başlaması
 • Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrasında ülkemizde sağlık alanında yapılan çalışmalardan değildir?


 • A) Yurt dışından doktor ve hemşire getirilmesi
 • B) Genel bütçeden sağlığa ayrılan payın artırılması
 • C) Ankara Ebe ve Hemşire Okulu’nun hizmete açılması
 • D) Sağlık personeli eğitim amacıyla yurt dışına gönderilmesi
 • E) Başta verem olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele için dispanserlerin açılması
 • Soğuk Savaş Dönemi’nde Türkiye’nin ABD’ye yakın bir siyaset izlemesinde;

  I. SSCB’nin Türkiye’den Kars ve Ardahan’ı istemesi,

  II. Komünizm’in hızla yayılmaya başlaması,

  III. Balfour Deklerasyonu’nun yayımlanması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • ABD’nin Avrupa’yı ekonomik bakımdan kalkındırmak ve güçlendirmek amacıyla ortaya attığı Marshall Planı’na karşı SSCB aşağıdakilerden hangisini hayata geçirmiştir?


 • A) Molotof Planı
 • B) Truman Doktrini
 • C) Bern Deklarasyonu
 • D) Eisenhower Doktrini
 • E) Balfour Deklarasyonu

 • Etiketler: soğuk savaş test, soğuk savaş deneme, yks tarih deneme çöz, ayt tarih testleri, önlisans test
  YKS-TYT Tarih Soğuk Savaş Dönemi Test sorularını online çözebilirsiniz.