Yükleniyor

10. Sınıf Tarih Testleri Çöz

10. Sınıf Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %50 Doğru: 6 Yanlış: 6 Boş: 0
XIV. yüzyıl başlarında Avrupa’da yaşanan;

I. kralların otoritesinin zayıf olması,

II. derebeylik (feodalite) rejiminin bulunması,

III. Katolik ve Ortodokslar arasında mücadele yaşanması

gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti’ne karşı güçlü bir direncin oluşmamasında etkilidir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Moskova ve Kiev Knezliklerinin Karadeniz’e inmelerine engel olan, XIV. yüzyıl sonlarında Timur’un saldırılarıyla parçalanan hanlığın adı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Altınorda Hanlığı
 • B) İlhanlı Devleti
 • C) Çağatay Hanlığı
 • D) Kubilay Hanlığı
 • E) Kırım Hanlığı
 • Kayı Boyu, küçük bir beylik yapılanması içinde iken kısa sürede ülke sınırlarını büyüterek Osmanlı Devleti’ni kurmuş ve imparatorluk hâline getirmiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin gelişmesini sağlayan faktörlerden biri değildir?


 • A) Ahilerin desteği
 • B) Adalet ve hoşgörü politikası
 • C) Padişahların özellikleri
 • D) Devletin hanedan ailesinin ortak malı olması
 • E) Osmanlıların beyliklere karşı tutumu
 • Osmanlı Devleti’nin kendinden önceki Türk Devletlerinden daha uzun süreli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Bizans sınırında kurulması
 • B) Sınırlarının geniş olması
 • C) Merkezî otoritenin güçlü olması
 • D) Halkının farklı milletlerden oluşması
 • E) Devşirme sisteminin uygulanması
 • Osman Bey ele geçirdiği yerde kuracağı yönetimi belirlerken “Ahiler”in desteğini almıştır.

  Osman Gazi’nin bu tutumunda aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?


 • A) Halkın fetih hareketlerine olan desteğini artırmak
 • B) Fethedilen bölgenin iktisadi kalkınmasını sağlamak
 • C) Sosyal hayatın düzenlenmesini sağlamak
 • D) Devlet idaresinde Ahilerin gücünden faydalanmak
 • E) Ülkenin asker ihtiyacını karşılamak
 • Osmanlı hükümdarı I. Murat, Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı’yı alırken Hamitoğullarından ise Akşehir, Beyşehir, Yalvaç, Seydişehir ve Isparta’yı almıştır.

  Bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti’nin genişleme siyaseti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?


 • A) Türk siyasi birliğinin sağlandığı
 • B) Beyliklere karşı barışçı bir yayılım politikası da izlendiği
 • C) Cihat politikasının terkedildiği
 • D) Balkanlardaki yayılım siyasetinin Türk beyliklerince desteklendiği
 • E) Yayılım sürecinde halifelik desteğinin kazanıldığı
 • Osmanlı Devleti, Trakya’da ve Balkanlarda fetih politikası izleyerek bu coğrafyalara hükmetmiştir. Osmanlı Devleti

  Balkanlardaki fetih sürecinde;

  I. iskân,

  II. cihat,

  III. istimalet

  politikalarından hangilerini uygulamıştır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Osmanlı Devleti, iskân siyaseti ile Balkanlarda fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk nüfusunu yerleştirerek onlara kullanmaları için toprak vermiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi iskân siyaseti ile ulaşılmak istenen hedeflerden değildir?


 • A) Fetih hareketlerini kolaylaştırmak
 • B) Devlet otoritesini kuvvetlendirmek
 • C) Balkanları Türkleştirmek
 • D) Ele geçirdiği yerlerde kalıcı olmak
 • E) Devlet idaresinde Hristiyan tanın gücünden faydalanmak
 • Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetih faaliyetlerini hızlandıran savaşlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
 • A) I. Kosova Savaşı
 • B) Sazlıdere Savaşı
 • C) I. Çirmen Savaşı
 • D) Niğbolu Savaşı
 • E) Ankara Savaşı
 • Osmanlı Devleti’nin iskân siyasetini uygulamasının sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
 • A) Osmanlı ordusuna lojistik destek sağlanması
 • B) Gayrimüslim ta arasındaki kültürel farkların ortadan kaldırılması
 • C) Anadolu’daki sosyal çatışmaların azalması
 • D) Yeni fetihlere zemin hazırlanması
 • E) Göçebe Türkmenlerin yerleşik yaşama geçirilmesi
 • Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin iskân siyasetini kolaylaştırmak için yaptığı faaliyetlerden biri değildir?
 • A) İskân bölgelerine vakıflar kurma
 • B) Yollar üzerine “Derbent” tesisleri kurma
 • C) Pençik sistemini uygulama
 • D) Tekke ve zaviyeler inşa etme
 • E) Göçmenlere bazı ayrıcalıklar ile kullanımlarına tımar toprağı verme
 • Osmanlı Devleti’nin Rumeli topraklarında kullanılan yerleşim yeri adları Anadolu’daki boyların veya bazı yerlerin isimlerini taşır: Canikli, Geredeli, Saruhanlı, Oğuzlar, Menteşeli, Balabanlı, Tatarlar. . .

  Osmanlı Devleti’nde görülen bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


 • A) İskân faaliyetleriyle Anadolu kültürünün Rumeli’ye taşınması
 • B) Türk kültürünün evrensel nitelikler göstermesi
 • C) Balkan halklarının asimile olması
 • D) Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanması
 • E) Rumeli’nin çok uluslu yapısının sona ermesi

 • Etiketler: Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu, tarih test çöz, 10.sınıf tarih test çöz
  10. Sınıf Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Test sorularını online çözebilirsiniz.