Yükleniyor

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bİlgisi Testleri

10.Sınıf Din Kültürü Allah İnancı Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %90.90 Doğru: 10 Yanlış: 1 Boş: 0
Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır?
 • A) “...O (Allah), her an yaratma halindedir.” (Rahman suresi, 29. ayet)
 • B) “Gökleri ve yeryüzünü yoktan var eden O’dur...” (Şura suresi, 11. ayet)
 • C) “Yaratmayı ilk başlatan da, devam ettiren de odur...” (Rum suresi, 27. ayet)
 • D) “...Bana dua ettiği zaman dua edenin dileğine karşılık veririm...” (Bakara suresi, 186. ayet)
 • E) “O, yaşatandır ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi onun eseridir...” (Mü’minun suresi, 80. ayet)
 • Ne yana baksan sarılmış her yan

  Sarılan olur da saran olmaz mı?

  Kim bu yüzü çizen sanatkâr ressam?

  Bakıp da aynaya soran olmaz mı?

  Bu dizelerden evren ve içindekilerin meydana gelmesi ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?


 • A) Her varlığın bir eceli vardır.
 • B) Bir sanat eseri gibi güzeldir.
 • C) Varlıktaki düzen tesadüfle açıklanamaz.
 • D) Sanatkârın varlığının delili eserinin var olmasıdır.
 • E) Muhteşem düzen bir yaratıcının varlığını zorunlu kılar.
 • Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Her varlık birbiriyle uyum içerisinde, büyük bir bü- tünün parçası olarak hareket etmektedir. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş olan tabiat kanunlarının dışına çıkmamaktadır.

  Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?


 • A) Her şeyin bir gayesi vardır
 • B) Varlıklar arasında bir uyumsuzluk yoktur.
 • C) Her şey belli bir yasaya göre hareket etmektedir.
 • D) Her varlığın evren bütünlüğünde bir anlamı vardır.
 • E) Evrendeki düzen kendiliğinden meydana gelmiştir.
 • “...O (Allah), karada ve denizde ne varsa bilir. O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.” (En’am suresi, 59. ayet)

  Bu ayetten,

  I. Allah’ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır.

  II. Allah kullarına merhametle muamele edendir.

  III. Her varlık Allah’ın gözetimi ve denetimi altındadır.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • “Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O’dur. Rahmânın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur arayan) göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir.” (Mülk suresi, 3 ve 4. ayetler)

  Bu ayetlerden,

  I. Allah’ın yarattığı her şeyde bir düzen vardır.

  II. Araştırıldığında evrende bir düzen olduğu görülecektir.

  III. Evrende görülen uyumluluk tek bir yaratıcının olduğunu göstermektedir.

  sonuçların hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Ağılda oğlak doğsa, ovada otu biter.

  Bu atasözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Hayvanlar bitkilerle beslenmektedirler.
 • B) Hayvanların rızkı kendilerine türlerine özeldir.
 • C) Her canlı farklı bir nimetle rızıklandırılmaktadır.
 • D) Allah, yarattığı her varlığın rızkını da yaratmaktadır.
 • E) Her doğumdan sonra doğada birtakım değişimler olmaktadır.
 • “Allah yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla; size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı...” (Bakara suresi, 22. ayet)

  Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


 • A) Canlıların, su ihtiyaçlarını Allah’ın yağmur ile karşıladıklarına
 • B) Allah’ın, yeryüzünü ve gökleri yarattıktan sonra insanı yarattığına
 • C) Yeryüzünün, insan için bir döşek gökyüzünün de bir tavan gibi tasarlandığına
 • D) Allah’ın, canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli ortamı da yarattığına
 • E) Canlılara besin olması için topraktan çeşit çeşit ürünler çıkaranın Allah olduğuna
 • Aynı güç ve yetkiye sahip iki ya da daha fazla ilah bulunsaydı evrende kargaşa oluşur, bu da evrenin düzenini altüst ederdi. Örneğin ilahlardan biri yağmur yağdırmak isterken diğeri havanın güneşli olmasını, aynı anda biri vaktin gece olmasını diğeri gündüz olmasını isteyebilirdi. Fakat evrendeki kusursuz denge ve işleyiş böyle bir ikiliğin olmadığını göstermektedir.

  Bu durumu doğrudan vurgulayan ayet aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) “...O, her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenlemiştir.” (Furkan suresi, 2. ayet)
 • B) “İlahınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur...” (Bakara suresi,163. ayet)
 • C) “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahman Suresi, 7 ve 8. ayetler)
 • D) “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğ- lence olsun diye yaratmadık”. (Duhan suresi, 38. ayet)
 • E) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” (Enbiya suresi, 22. ayet)
 • Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın yarattıklarını koruyup gözettiğini gösteren durumlardan biri değildir?
 • A) Evreni ve içindeki tüm varlıkları yoktan yaratmış olması
 • B) Canlıların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak imkânlar yaratması
 • C) İnsana iyiyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı ayırabilmesi için insana akıl vermesi
 • D) İnsanlara doğru yolu göstermek üzere birçok peygamber göndermiş olması
 • E) İnsanların doğru yaşaması için rehber olmak üzere ilahi kitaplar göndermiş olması
 • “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” (Enbiya suresi, 22. ayet)

  Bu ayet vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Allah’ın her şeyi bildiği
 • B) Allah’ın bir ve tek olduğu
 • C) Her şeyin yaratıcısının Allah olduğu
 • D) Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı
 • E) Ezeli ve ebedi olanın yalnızca Allah olduğu
 • Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
 • A) “Gece ile gündüz, güneş ile ay Allah’ın varlığının delillerindendir...” (Fussilet suresi, 37. ayet)
 • B) “ Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. O, kalplerin içinde ne varsa onu da hakkıyla bilendir.” (Fatır suresi, 38. ayet)
 • C) “Gökleri, yeri ve bunların içinde üretip çoğalttığı bütün canlı varlıkları yaratması, Allah’ın varlığının işaretlerindendir...” (Şura suresi, 29. ayet)
 • D) “… Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler.) Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın...” (Al-i İmran suresi, 191. ayet)
 • E) “Güneşte, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu, üstün ve güçlü olan, bilenin takdiridir. “ (Yasin suresi 38. ayet)

 • Etiketler: 10.Sınıf Din Kültürü Allah İnancı Test, 10.sınıf test çöz, din test çöz, allah inancı soruları çöz, testleri
  10.Sınıf Din Kültürü Allah İnancı Test sorularını online çözebilirsiniz.