Yükleniyor

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bİlgisi Testleri

Allah İnsan İlişkisi Test

Allah İnsan İlişkisi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Hz. Peygamber’in (sav.) “ibadetin özü” olarak nitelendirdiği ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Abdest
 • B) Namaz
 • C) Dua
 • D) Hac
 • E) Oruç
 • Aşağıdakilerden hangisi ibadet etmenin insana sağladığı faydalardan biri değildir?

 • A) İnsanın iç huzurunu artırır
 • B) Kulun Allah ile bağını güçlendirir
 • C) İnsanda sorumluluk bilincini geliştirir
 • D) İnsanın toplumdan soyutlanmasını sağlar
 • E) Sabretme ve paylaşma bilincini güçlendirir.
 • Aşağıdaki durumlardan hangisinde insanı dua etmeye yönelten sebep diğerlerinden farklıdır?

 • A) Gireceği sınavda başarılı olma arzusu
 • B) Yakalandığı ağır hastalıktan kurtulma isteği
 • C) Tehlikeli bir durum karşısında güvende olma ihtiyacı
 • D) Bir zorluğun üstesinden gelebilmek için yardıma muhtaç olması
 • E) İstediği üniversiteye yerleşmiş olmaktan dolayı hissettiği şükür duygusu
 • Tövbe ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • A) Günahı hafife almaktır.
 • B) Yapılan hatayı onarmaktır
 • C) Günah işlediğine pişman olmaktır
 • D) Günahtan dolayı Allah’tan af dilemektir.
 • E) Aynı hataya düşmemeye karar vermektir.
 • Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah ile iletişim kurma yollarından biri değildir?

 • A) Dua etmek
 • B) Namaz kılmak
 • C) Tövbe etmek
 • D) Selamlaşmak
 • E) Kur’an okumak
 • Duanın insan üzerindeki etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Dua eden kişi, Allah’ın kendisine yardım edeceğini düşünür.
 • B) Dua etmek insanın güzel davranışlara yönelmesine katkı sağlar.
 • C) Dua ile isteklerinin gerçekleşeceğine inanan insan çalışmayı bırakır.
 • D) Samimi olarak yapılan dua insanın kötülükten uzaklaşmasına yardımcı olur.
 • E) Dua insanın manen rahatlamasına, kendini huzurlu hissetmesine katkı sağlar.
 • I. Dua insanın Allah katındaki değerini artırır.

  II. İnsanlar isteklerini Allah’a dua yoluyla iletir.

  III. Yalnızca zor bir durumda kalındığında dua edilmelidir.

  IV. Yapılan dua kısa sürede gerçekleşmezse dua edilme melidir.

  Yukarıdaki dua ile ilgili numaralanmış cümlelerden hangileri yanlıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve IV
 • E) III ve IV
 • Aşağıdakilerden hangisi insanları dua etmeye yönelten etkenlerden biri değildir?

 • A) Gelecek endişesi
 • B) Hastalıktan şifa bulma isteği
 • C) Kendi kendine yetebilme duygusu
 • D) Her hangi bir şeyden duyulan korku
 • E) Sahip olduğu nimetler için şükretme arzusu
 • Aşağıdakilerden hangisi “Allah’a niçin ibadet edilir?” sorusuna cevap olamaz?

 • A) Emrine itaat için
 • B) Rızasına kavuşmak için
 • C) Sevgisini kazanmak için
 • D) Toplumda beğenilmek için
 • E) Verdiği nimetlere şükretmek için
 • Dua ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • A) Dua yalnızca Allah’a yapılır
 • B) Allah dua edenin duasına icabet eder.
 • C) İnsan dua yoluyla Allah ile iletişime geçer.
 • D) Dua belli zamanlarla sınırlandırılmamalıdır.
 • E) Duanın kabul olması hangi mekânda yapıldığına bağlıdır.
 • . I. “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?” (Kıyame suresi, 36. ayet)

  II. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat suresi, 56. ayet)

  III. “O (Allah) ki, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.” (Secde suresi, 7. ayet)

  IV. “Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Cinleri öz ateşten yarattı.” (Rahman Suresi, 14 ve 15. ayetler)

  Yukarıdaki ayetlerden hangilerinde insanın yaratılış amacına dair doğrudan bir mesaj vardır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve IV
 • E) III ve IV
 • Dua ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Sessizce ve içtenlikle dua edilmelidir.
 • B) Hayır duada bulunmak ilke edinilmelidir.
 • C) Duanın hemen kabul olacağı bilinmelidir.
 • D) Kişi yalnızca kendisi için değil tüm insanlık için duada bulunmalıdır.
 • E) Dua halinde Allah ile doğrudan iletişim kurulduğunun bilincinde olunmalıdır.


 • Allah İnsan İlişkisi Test

  Allah İnsan İlişkisi Test
  Allah İnsan İlişkisi Test
  Allah İnsan İlişkisi Test
  Etiketler: allah insan ilişkisi test, 10 sınıf din test
  Allah İnsan İlişkisi Test sorularını online çözebilirsiniz.
  Allah İnsan İlişkisi Test