Yükleniyor

10. Sınıf Tarih Testleri Çöz

10.SINIF TARİH İstanbulun Fethi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
İstanbul taşıdığı askerî, siyasi, ekonomik ve dinî önem sebebiyle tarihin çeşitli dönemlerinde kuşatılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin, İstanbul’u fethetmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?


 • A) Bizans’ın, Osmanlı Devleti’ndeki taht kavgalarına karışması
 • B) Bizans’ın Haçlı Seferlerini kışkırtması
 • C) Osmanlı Devleti’nin, Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantıyı sağlama çabası
 • D) Osmanlı Devleti’nin, Baharat Yolu üzerindeki hâkimiyeti kuvvetlendirme isteği
 • E) Hz. Muhammed’in, İstanbul’un fethiyle ilgili hadisinin bulunması
 • Osmanlı Devleti’nin İpek ve Baharat Yollarının denetiminin sağlamasına rağmen istediği ekonomik kazancı sağlayamamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Ticaret yollarına önem verilmemesi
 • B) Gümrük indirimi uygulamaması
 • C) Siyasi devamlılık sağlayamaması
 • D) Coğrafi keşiflerin etkisi
 • E) Kapitülasyonların verilmesi
 • Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra Ortodokslara din ve vicdan hürriyeti tanıyararak Fener Rum Patrikhanesinin varlığını korumasına izin vermiştir. Papa, bunun üzerine: “Asıl fetih şimdi gerçekleşti.” sözlerini söylemiştir.

  Papa, “Asıl fetih şimdi gerçekleşti.” sözlerini aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerine söylemiştir?


 • A) Kilise mallarının Osmanlı denetimine girmesi
 • B) Ortodoks halkın, Osmanlı Devleti’ne desteğinin sağlanması
 • C) İslam dünyasında Osmanlı Devleti’nin itibarının artması
 • D) Katolik Kilisesi üzerinde halk baskısının çoğalması
 • E) Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanması
 • İstanbul’un fethi sürecinde ateşli silahlar geliştirilerek büyük toplar döktürülmüştür.

  İstanbul’un fethi sürecinde yaşanan bu tecrübe dünya tarihi açısından aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olmuştur?


 • A) Coğrafi Keşiflerin başlaması
 • B) Rönesans’ın yaşanması
 • C) Reform’un gerçekleşmesi
 • D) Feodalite’nin yıkılması
 • E) Fransız İhtilali’nin yaşanması
 • Fatih Sultan Mehmet zamanında Karadeniz’de hâkimiyet kurmak için yapılan fetihler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
 • A) Amasra
 • B) Samsun
 • C) Sinop
 • D) Kırım
 • E) Trabzon
 • Fatih Sultan Mehmet zamanında Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak için mücadele edilmiştir.

  Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak için;

  I. Karamanoğulları,

  II. Akkoyunlular,

  III. İsfendiyaroğulları

  devletlerinden hangileriyle mücadele edilmiştir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Fatih Sultan Mehmet zamanında, İstanbul alınmış ve Bizans İmparatorluğu’na son verilmiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi Bizans İmparatorluğu’nun canlandırılmasına mani olmak için yapılan fetihlerdir?


 • A) Venedik - Mora Despotluğu
 • B) Eflak - Venedik
 • C) Sırbistan - Trabzon Rum İmparatorluğu
 • D) Arnavutluk - Trabzon Rum İmparatorluğu
 • E) Mora Despotluğu - Trabzon Rum İmparatorluğu
 • Osmanlı Devleti, Kırım’da ticari çıkarları bulunan Cenevizlilere karşı üstünlük sağlamış bir süre sonra da Kırım’ı Osmanlı eyaleti hâline getirmiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi Kırım’ın fethinin sonuçlarından değildir?


 • A) Karadeniz’in bir Türk gölü olması
 • B) İpek Yolu’nda Osmanlı hâkimiyetinin kuvvetlenmesi
 • C) Moskova Knezliği’nin kurulmasına mani olunması
 • D) Osmanlı vergi gelirlerinin çoğalması
 • E) Lehistan’a yapılacak seferler için önemli bir askerî üssün ele geçirilmesi
 • Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet zamanındaki yönetim alanında yapılan değişikliklerden değildir?
 • A) İdari merkez olarak Topkapı Sarayı’nın inşa edilmesi
 • B) Cülus töreni ile tahta geçme geleneğinin başlatılması
 • C) Kanunname-i Ali Osman’ın hazırlanması
 • D) “Sancak Sistemi”nin yasalaştırılması
 • E) Devletin, hükümdar ve oğullarının malı olarak kabul edilmesi
 • Orhan Bey’in kurduğu Divanıhümayun aşağıdaki uygulamalardan hangisi ile Fatih döneminde bir “danışma” organı hâline getirilmiştir?
 • A) Padişahın, divana başkanlık etme uygulamasına son verilmesi
 • B) Şeyhülislamdan, Divanıhümayun kararları için fetva alınması
 • C) Divanıhümayun’un Topkapı Sarayı’nda toplanmaya başlanması
 • D) Devşirme kökenli sadrazamların yönetimdeki etkisinin artması
 • E) Divanıhümayun üye sayısının artırılması
 • Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet zamanında başta ateşli silah kullananlar olmak üzere yeni askerî birlikler kurmuştur.

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin “Cihan Devleti” döneminde kurduğu askerî birliklerden değildir?


 • A) Cebeciler
 • B) Top Arabacıları
 • C) Lağımcılar
 • D) Humbaracılar
 • E) Bostancılar
 • İstanbul’un fethini sağlayan önemli unsurlardan birisi de Osmanlı silah teknolojisindeki gelişmelerdir.

  Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki askerî sınıflarından hangisinde yaşanan gelişmeler fetih sürecini daha fazla etkilemiştir?


 • A) Müsellemler
 • B) Silahtarlar
 • C) Cebeciler
 • D) Topçular
 • E) Yeniçeriler

 • Etiketler: 10.sınıf istanbulun fethi test çöz, istanbulun fethi soruları çöz, tarih kazanım testleri çöz
  10.SINIF TARİH İstanbulun Fethi Test sorularını online çözebilirsiniz.