Yükleniyor

10. Sınıf Tarih Testleri Çöz

10.SINIF TARİH XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi TEST


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %83.33 Doğru: 10 Yanlış: 2 Boş: 0
XVIII. yüzyılda Avrupa devletleri ''amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu'' anlayışı ile dış politikalarına yön vermişlerdir.

Buna göre yukarıda bahsedilen politikanın genel adı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Merkantilizm
 • B) Makyavelizm
 • C) Milliyetçilik
 • D) Pozitivizm
 • E) Rasyonalizm
 • XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti daralmakta olan ülke sınırlarını korumak için faaliyetlerde bulunmuştur.

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik faaliyetlerinden değildir?


 • A) Azınlık haklarını iyileştirme
 • B) Askerî alanda reformlar yapma
 • C) Uluslararası alanda ittifaklar kurma
 • D) Elçilikler yoluyla ilişkileri kuvvetlendirme
 • E) Avrupa devletleri arasındaki rekabet ve mücadelelerden yararlanma
 • Avrupalı bir kral: “Güçlü donanmamız ve diplomasiden iyi anlayan politikacılarımız sayesinde üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk kurmaya çalışıyorum. Osmanlı Devleti stratejik konumu, yer altı ve yer üstü kaynakları açısından ülkem için çok önemlidir.” ifadelerini kullanmıştır.

  Buna göre yukarıda bahsedilen Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Rusya
 • B) Fransa
 • C) İtalya
 • D) İngiltere
 • E) İspanya
 • 1774 yılında Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
 • A) Kırım’a bağımsızlık verilmesine
 • B) Rusya’nın kapitülasyonlardan faydalanmasına
 • C) Osmanlı Devleti’nin savaş tazminatı ödemesine
 • D) Rusya’nın Balkanlarda konsolosluk açabilmesine
 • E) Osmanlı’nın Kırım üzerindeki bütün haklarını kaybetmesine
 • Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1711 yılında imzalanan Prut Antlaşması ile;

  ● Kaybedilen Azak Kalesi geri alındı.

  ● Rusya, İstanbul’da elçi bulunduramayacaktı.

  ● Rusya, Lehistan’ın iç işlerine karışmayacaktı.

  ● Demirbaş Şarl, ülkesine serbestçe geri dönebilecekti.

  Buna göre Prut Antlaşması ile ilgili verilenlerden hangisi söylenebilir?


 • A) Rusya, savaştan başarı ile çıkmıştır.
 • B) Rusya’nın, Lehistan üzerindeki etkisi artmıştır
 • C) Rusya, Karadeniz politikasında engellenmiştir.
 • D) Rusya, Osmanlı egemenliğine girmiştir.
 • E) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları alamamıştır.
 • Rusya, sıcak denizlere inmek ve Hindistan ile doğrudan ticaret yapabilmek için İran üzerinde yayılmacı siyaset izlemiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi, İran’ın Kafkasya topraklarının da paylaşıldığı Osmanlı Devleti ve Rusya arasında yapılan ilk dostluk antlaşmasıdır?


 • A) İstanbul Antlaşması
 • B) Kerden Antlaşması
 • C) Ahmet Paşa Antlaşması
 • D) Belgrat Antlaşması
 • E) Bahçesaray Antlaşması
 • Paris’e elçi olarak atanan Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi tarafından yazılan ve Osmanlı’nın “Batı’ya açılan ilk pencere”si olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Sefaretname
 • B) Layiha
 • C) Risale
 • D) Mektubat
 • E) Salname
 • Aşağıdakilerden hangisi III. Ahmet Dönemi'nde yapılan yeniliklerden biri değildir?
 • A) İlk Türk matbaasının kurulması
 • B) Çiçek aşısının yapılması
 • C) İtfaiye ocağının kurulması
 • D) Kütüphanelerin açılması
 • E) Nizamıcedit ordusunun kurulması
 • XVIII. yüzyılda Aydınlanmacı düşünürler akıllarıyla kavrayamadıkları, deney ve gözlem yoluyla ispat edemedikleri bilgileri reddetme eğilimi içine girmişlerdir. Bu dönemde sosyal sınıflı yapı ve egemenliğin kaynağı da sorgulanarak halk bilinçlendirilmiştir.

  Aydınlanma Çağı’nda yaşanan bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine sebep olmamıştır?


 • A) Bilim ve teknolojinin gelişmesine
 • B) Rönesans hareketinin başlamasına
 • C) Mutlakiyet yönetimine karşı tepkilerin oluşmasına
 • D) İhtilallerin yaşanmasına
 • E) Eşitlikçi hukuk düzeninin benimsenmesine
 • Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri alma umudu sona ermiştir?
 • A) İstanbul Antlaşması
 • B) Belgrad Antlaşması
 • C) Ziştovi Antlaşması
 • D) Yaş Antlaşması
 • E) Pasarofça Antlaşması
 • Sanayi İnkılabı ile insan gücüne dayalı üretimden, makine gücüne dayalı seri üretime geçilmiştir.

  Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?


 • A) Sömürge amaçlı işgallerin yaşanması
 • B) İşçi sınıfının ortaya çıkması
 • C) Ham madde ve pazar arayışının olması
 • D) Tüketim kültürünün azalması
 • E) Devletlerarası rekabetin artması
 • I. bankacılık sektörünün gelişmesi,

  II. iletişim ve ulaşım sektörünün önem kazanması,

  III. işçi sınıfının ortaya çıkması

  Gelişmelerinden hangileri Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarındandır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.

 • Etiketler: 10.sınıf tarih kazanım test çöz, 17.yüzyılda değişim ve diplomasi test çöz, 10.sınıf tarih testleri indir
  10.SINIF TARİH XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi TEST sorularını online çözebilirsiniz.