Yükleniyor

11. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

11. Sınıf Biyoçeşitlilik Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 11 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdaki görsellerde bir biyomun belirgin bitki ve hayvan türlerinden bazıları gösterilmiştir.

Biyoçeşitlilik test

Bu bitki ve hayvan türleri haritada numaralanmış alanlardan hangisinde görülür?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • • 70° – 80° enlemlerinde görülür.

  • Bitki örtüsü yaz aylarında ortaya çıkan likenler ve kısa boylu otlardır.

  • Ren geyiği, misk öküzü, yer faresi, kutup tilkisi, karibu gibi hayvanlar yaşar.

  Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Akdeniz
 • B) Savan
 • C) Tundra
 • D) Çöl
 • E) Kutup
 • Yeryüzünde biyoçeşitliliği tehdit eden en önemli biyolojik faktör insandır.

  Buna göre;

  I. Bataklıkların kurutularak tarım alanına dönüştürülmesi

  II. Akarsu üzerine kurulan barajlara yeni balık türlerinin bırakılması

  III. Tarımsal üretimi artırmak için bilinçsiz ilaç kullanılması faaliyetlerinden hangileri yukarıda bahsedilen duruma örnek olarak gösterilebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I ve III
 • • Yıllık yağış miktarı fazla ve yağış rejimi düzenlidir

  • En fazla canlı türü barındıran karasal biyomdur

  • Bitki örtüsü her mevsim yeşil kalan geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlardır

  Biyoçeşitlilik test

  Yukarıda özellikleri verilen biyom harita üzerinde numaralanmış alanlardan hangisinde görülmektedir ?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Aşağıdaki görselde ekvatordan kutuplara doğru bitki topluluklarının dağılışı gösterilmiştir.

  Biyoçeşitlilik test

  Bitkilerin bu şekilde dağılış göstermesinde aşağıdaki unsurlardan hangisinin etkisi daha fazladır?


 • A) Nem
 • B) Bakı
 • C) Karasallık
 • D) Yükselti
 • E) Enlem
 • Türkiye’de aşağıda verilen biyomlardan hangisine rastlanır?


 • A) Çalı
 • B) Savan
 • C) Tundra
 • D) Çöl
 • E) Kutup
 • Aşağıda verilenlerden hangisinin oluşumunda beşeri unsurlar etkili olmuştur?


 • A) Ekvator çevresinin çok sıcak ve yağışlı olması canlı çeşitliliğini artırmıştır.
 • B) Güney Amerika Kıtası’nın doğusundaki fosiller ile Afrika Kıtası’nın batısındaki fosiller benzerlik göstermektedir.
 • C) Tropikal İklim Bölgesi bitkisi olan muz, XX. yy da Anamur çevresinde yetiştirilmeye başlanmıştır.
 • D) Tundra biyomuna ait olan hayvanların yağ tabakası, Ekvatoral yağmur ormanları biyomunda yaşayan hayvanlara göre daha kalındır.
 • E) Dağların denize bakan yamaçlarında biyoçeşitlilik diğer yamaçlara göre daha zengindir
 • Yıl içerisinde sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesine bağlı olarak bazı hayvanlar göç ederek yaşamlarına devam etmektedirler.

  Buna göre aşağıda verilen biyomların hangisinde yaşayan hayvanların diğerlerine göre daha az göç etmesi beklenir?


 • A) Tropikal yağmur ormanları biyomu
 • B) İğne yapraklı orman biyomu
 • C) Çalı biyomu
 • D) Step biyomu
 • E) Savan biyomu
 • Su kaynakları bakımından zengin olan yerler genellikle canlı tür ve çeşitliliği bakımından da zengindir.

  Biyoçeşitlilik test

  Buna göre haritada verilen yerlerin hangilerinde canlı tür ve çeşitliliğinin daha zengin olması beklenir?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I ve IV
 • E) III ve IV
 • Aşağıda bazı biyom türleri verilmiştir.

  I. Savan

  II. Çalı

  III. Tundra

  IV. Çöl

  Bu biyomlardan hangi ikisi biyolojik çeşitlilik bakımından daha zengindir?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) II ve IV
 • E) III ve IV
 • Aşağıdakilerden hangisi paleocoğrafyanın ilgilendiği konular arasındadır?


 • A) Yüksek ve engebeli alanlarda canlı çeşitliliğinin az olması
 • B) Anavatanı Brezilya olan kahvenin Afrika Kıtası’nda yaygın olarak üretilmesi
 • C) Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler ile kıyılarda yaşayan bazı canlı türlerinin yok olması
 • D) İklim değişiklikleri sonucunda bazı canlı türlerinin neslinin yok olması
 • E) Sıcak ve nemli bölgelerde biyolojik çeşitliliğin fazla olması

 • Etiketler: biyoçeşitlilik test, biyoçeşitlilik soruları, 11. sınıf coğrafya test
  11. Sınıf Biyoçeşitlilik Test sorularını online çözebilirsiniz.