Yükleniyor

11. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

11.SINIF COĞRAFYA Biyoçeşitlilik Test

11.SINIF COĞRAFYA Biyoçeşitlilik Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Yıllık yağış miktarının 200 mm nin altında olduğu yerlerde kuraklığa dayanıklı bitkiler yetişmektedir. Bunlar genellikle kısa boylu, dikenli ve bünyelerinde su tutma özelliğine sahip bitkilerdir.

11.coğrafya test çöz

Buna göre, haritada verilen taralı alanlardan hangisinde bu tür bitkilerin daha geniş alan kaplaması beklenir?
 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • • 70 – 80 enlemlerinde görülür.

  • Bitki örtüsü yaz aylarında ortaya çıkan likenler ve kısa boylu otlardır.

  • Ren geyiği, misk öküzü, yer faresi, kutup tilkisi, karibu gibi hayvanlar yaşar.

  Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Akdeniz
 • B) Savan
 • C) Tundra
 • D) Çöl
 • E) Kutup
 • Yeryüzünde biyoçeşitliliği tehdit eden en önemli biyolojik faktör insandır.

  Bu duruma örnek olarak;

  I. Bataklıkların kurutularak tarım alanına dönüştürülmesi

  II. Akarsu üzerine kurulan barajlara yeni balık türlerinin bırakılması

  III. Tarımsal üretimi artırmak için bilinçsiz ilaç kullanılması

  verilenlerin hangileri yukarıda bahsedilen duruma örnek olarak gösterilemez?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) II ve III.
 • 11.coğrafya test çöz
 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
 • E) V.
 • Aşağıda verilenlerden hangisinin oluşumunda beşeri unsurlar etkili olmuştur?
 • A) Ekvator çevresinin çok sıcak ve yağışlı olması canlı çeşitliliğini artırmıştır
 • B) Güney Amerika Kıtası’nın doğusundaki fosiller ile Afrika Kıtası’nın batısındaki fosiller benzerlik göstermektedir.
 • C) Tropikal İklim Bölgesi bitkisi olan muz, XX. yy da Anamur çevresinde yetiştirilmeye başlanmıştır.
 • D) Tundra biyomuna ait olan hayvanların yağ tabakası, Ekvatoral yağmur ormanları biyomunda yaşayan hayvanlara göre daha kalındır.
 • E) Dağların denize bakan yamaçlarında biyoçeşitlilik diğer yamaçlara göre daha zengindir.
 • 11.coğrafya test çöz
 • A) Enlem
 • B) Bakı
 • C) Denizellik
 • D) Yükselti
 • E) Dağların uzanışı
 • Yıl içerisinde sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesine bağlı olarak bazı hayvanlar göç ederek yaşamlarına devam etmektedirler.

  Buna göre aşağıda verilen biyomların hangisinde yaşayan hayvanların diğerlerine göre daha az göç etmesi beklenir?

 • A) Tropikal yağmur ormanları biyomu
 • B) İğne yapraklı orman biyomu
 • C) Çalı biyomu
 • D) Step biyomu
 • E) Savan biyomu
 • Aşağıda bir akarsuyun boyuna profilinde bazı bölümler numaralandırılarak gösterilmiştir.

  11.coğrafya test çöz

  Verilen bölümlerin hangisinde canlı çeşitliliğinin daha fazla olması beklenir?
 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
 • E) V.
 • Afrika Kıtası’nda aşağıda verilen biyomlardan hangisine rastlanmaz?
 • A) Çöl
 • B) Savan
 • C) Tundra
 • D) Akdeniz
 • E) Ekvatoral yağmur ormanı
 • 11.coğrafya test çöz
 • A) Basınç
 • B) Sıcaklık
 • C) Yağış
 • D) Toprak yapısı
 • E) Yer şekilleri
 • Aşağıda bazı biyom türleri verilmiştir.

  I. Savan

  II. Çayır

  III. Tundra

  IV. Çalı

  Bu biyomlardan hangilerine ülkemizde rastlamak mümkündür?

 • A) I ve II.
 • B) I ve III.
 • C) II ve III.
 • D) II ve IV.
 • E) III ve IV.
 • I. Güney Amerika Kıtası’nın doğusunda yaşayan hayvan fosilleri ile Afrika Kıtası’nın batısında bulunan hayvan fosillerinin benzerlik göstermesi

  II. Anavatanı Brezilya olan kahvenin Afrika Kıtası’nda yaygın olarak üretilmesi

  III. Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler ile kıyılarda yaşayan bazı canlı türlerinin yok olması

  Yukarıda verilenlerden hangileri paleocoğrafyanın ilgilendiği konular arasındadır?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) II ve III.


 • 11.SINIF COĞRAFYA Biyoçeşitlilik Test

  11.SINIF COĞRAFYA Biyoçeşitlilik Test
  11.SINIF COĞRAFYA Biyoçeşitlilik Test
  11.SINIF COĞRAFYA Biyoçeşitlilik Test
  Etiketler: 11.sınıf coğrafya test çöz, kazanım testleri coğrafya, biyoçeşitlilik test çöz
  11.SINIF COĞRAFYA Biyoçeşitlilik Test sorularını online çözebilirsiniz.
  11.SINIF COĞRAFYA Biyoçeşitlilik Test