Yükleniyor

11. Sınıf Tarih Testleri Çöz

11.Sınıf Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %66.66 Doğru: 8 Yanlış: 3 Boş: 1
XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde pek çok alanda değişimin yaşandığı bir dönemdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerin yaşandığı alanlardan birisi değildir?


 • A) Siyasi sınırlar
 • B) Yönetim anlayışı
 • C) Kültürel hayat
 • D) Demografik yapı
 • E) Hanedan ailesi
 • Osmanlı’nın, İznik kuşatması sırasında çevre köylerde yaşayan Hristiyanların İznik halkına Osmanlı hâkimiyetini tavsiye ettikleri görülüyordu. Ancak Osmanlı’nın son dönemlerinde bu kişilerin torunlarının isyan ve ayrılıkçı hareketler içerisinde olduğu görülmüştür.

  Osmanlı topraklarında yaşayan Gayrimüslim halktaki bu fikrî değişimin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


 • A) Yabancı devletlerin kışkırtmaları
 • B) Uzun süren savaşların getirdiği ekonomik ve sosyal sorunlar
 • C) Reform ile gayrimüslimlerin dinlerine daha çok bağlanmaları
 • D) Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirlerden etkilenmeler
 • E) Güvenlik sorunları nedeni ile huzur ve güven ortamının bozulması
 • XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin zayıflamasında etkili olan gelişmeler arasında;

  I. Duyunuumumiye İdaresinin kurulması

  II. Kapitülasyonların devam etmesi

  III. Meşruti yönetime geçilmesi

  hangilerinin yer aldığı savunulabilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan bazı fikir akımları şunlardır:

  • Osmanlıcılık

  • Türkçülük

  • İslamcılık

  Yukarıdaki fikir akımları ile ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Müslüman halk arasında birlik ve beraberliği sağlamak
 • B) Gayrimüslimlerin ayaklanmalarına karşı tedbir almak
 • C) Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına engel olmak
 • D) Osmanlı Devleti’nde demokrasinin gelişmesini sağlamak
 • E) Türk nüfus yoğunluğunu artırmak
 • Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda toprakları dışında müttefiklerine yardım etmek amacıyla savaştığı cepheler aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Suriye - Filistin
 • B) Çanakkale - Kanal
 • C) Galiçya - Makedonya
 • D) Kanal - Galiçya
 • E) Yemen - Kafkas
 • I. Dünya Savaşı’na katılan devletler ve savaşa girme nedenleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Almanya: Güçlü sanayisine yetecek kadar sömürgesinin olmaması
 • B) İtalya: Geç kaldığı sömürgecilik yarışına katılmak istemesi
 • C) Rusya: Boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmek istemesi
 • D) Osmanlı Devleti: Kaybettiği toprakları geri almak istemesi
 • E) İngiltere: Alsas-Loren bölgesini geri almak istemesi
 • I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden bazıları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:

  • İngilizlerin Hindistan sömürgeleri ile bağlantısı kesilmek istenmiştir.

  • Savaşın uzamasına sebep olan cephedir.

  • İngilizler, Musul petrollerini ele geçirmek ve Rusya’ya yardım göndermek amacıyla açmıştır.

  • Osmanlı Devleti İngiliz işgali ile kaybettiği Mısır’ı geri almak istemiştir.

  Buna göre aşağıdaki cephelerden hangisi ile ilgili bilgiye yer verilmemiştir?


 • A) Kanal (Süveyş) Cephesi
 • B) Hicaz-Yemen Cephesi
 • C) Çanakkale Cephesi
 • D) Kafkas Cephesi
 • E) Irak Cephesi
 • I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru yayımlanan Wilson İlkelerinin;

  I. Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak almayacaktır.

  II. Azınlıklara kendini yönetme hakkı tanınacaktır.

  III. Devletler arasında gizli antlaşmalar imzalanmayacaktır.

  IV. Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılacaktır.

  V. Ülkelerin gelişmelerini kısıtlayan uluslararası ekonomik engellemeler kaldırılacaktır.

  maddelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti’nin aleyhine olduğu düşünülebilir?


 • A) Yalnız II.
 • B) II ve IV.
 • C) IV ve V.
 • D) l, II ve III.
 • E) II, III ve IV.
 • 11.sınıf test çöz
 • A) Rusya - İtalya
 • B) Yunanistan - ABD
 • C) İtalya - Romanya
 • D) Osmanlı Devleti - Japonya
 • E) Sırbistan - Rusya
 • Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan genel nedenler arasında yer almaz?
 • A) Milliyetçilik akımı
 • B) Sömürgecilik yarışı
 • C) Silahlanma ve bloklaşma
 • D) Rusya’nın Balkanlara hâkim olma mücadeles
 • E) Hammadde ve pazar ihtiyacı
 • I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer almak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 • A) Kaybedilen toprakları geri almak istemesi
 • B) Savaşı Almanya’nın kazanacağına inanması
 • C) İttihat ve Terakki’nin Almanya yanlısı politika izlemesi
 • D) Osmanlı Devleti’nin siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi
 • E) İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarına saldırması
 • Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa girmesinde, İtilâf Devletlerine duyulan güvensizlik de etkili olmuştur.

  Savaş öncesi İtilaf Devletlerinin faaliyetlerinden hangisi, yukarıdaki yargıyı destekleyen bir gelişme değildir?


 • A) İngiltere ve Fransa’nın azınlıkları sürekli kışkırtması
 • B) İngilizlerin Ortadoğu’daki petrol kaynaklarını ele geçirme isteği
 • C) Rusya’nın Balkanlarda uyguladığı Panslavizm politikası
 • D) Savaştan önce kapitülasyonları kaldırabileceklerini açıklamaları
 • E) Kendi aralarında gizli antlaşmalar yapmaları

 • Etiketler: milli mücadele hazırlık dönemi test, milli mücadele hazırlık dönemi soruları çöz, 11.sınıf tarih testleri
  11.Sınıf Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi Test sorularını online çözebilirsiniz.