Yükleniyor

12. Sınıf Tarih Testleri Çöz

12.SINIF II. Dünya Savaşı TEST 3


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Türkiye’yi II. Dünya Savaşı sırasında, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne aykırı bir şekilde Boğazlar; Lozan Antlaşması’na aykırı bir şekilde ise Doğu Anadolu toprakları üzerinde hak iddia ederek tehdit eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) İngiltere
 • B) Sovyet Rusya
 • C) İtalya
 • D) Fransa
 • E) Almanya
 • Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı (1939 - 1945) yılları arasında Türkiye’de yaşanan gelişmelerinden biri değildir?
 • A) Karaborsacılık artmıştır.
 • B) Enflasyon artmıştır.
 • C) Tarımsal üretim büyük miktarda düşmüştür.
 • D) Çalışan nüfusun önemli bir kısmı silah altına alınmıştır.
 • E) Kişi başına düşen millî gelir artmıştır.
 • Türkiye aşağıdaki hangi konferansta alınan karar sonrası Birleşmiş Milletler Teşkilatının asil üyeleri arasında yer alabilmek için sembolik de olsa Mihver Devletlere savaş açtığını ilan etmiştir?
 • A) Yalta Konferansı
 • B) San Fransisco Konferansı
 • C) Paris Konferansı
 • D) Postdam Konferansı
 • E) Casablanca Konferansı
 • II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin takip ettiği dış politika ile ilgili olarak;

  I. Yurta sulh, Cihanda sulh

  II. Denge siyaseti

  III. Revizyonist politika

  yukarıdakilerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • II. Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda Müttefik Devletler ile Türkiye arasında yapılan ve Türkiye’nin Müttefik Blok’ta savaşa girmesinin görüşüldüğü konferanslar arasında;

  I. Adana,

  II. Kahire,

  III. Potsdam

  yukarıdakilerden hangileri yer alır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • Müttefik Devletlerin II. Dünya Savaşı’nda üstünlüğü ele geçirmesinden sonra Türkiye’nin dış politikada attığı adımlar arasında;

  I. Almanya ve Japonya’ya savaş ilan edilmesi,

  II. Alman askerî gemilerinin Boğazlardan geçmesinin engellenmesi,

  III. Almanya’ya yapılan krom ihracatının durdurulması

  yukarıdakilerden hangileri yer alır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • I. Toprak Mahsulleri vergisinin yeniden düzenlenmesi

  II. Varlık vergisinin alınmaya başlanması

  III. Çalışan nüfusun silah altına alınması

  Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin II. Dünya Savaşı sırasındaki ekonomik sıkıntılarını aşmak amacıyla yaptığı girişimler arasında yer alır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • II. Dünya Savaşı’nın Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığı etkiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 • A) Savunma sanayisine yatırımlar yapılması
 • B) Kalkınma planlarının ertelenmesi
 • C) İthalatta artış
 • D) Tarımsal üretimde düşüş
 • E) Enflasyonun yükselmesi
 • II. Dünya Savaşı’nın Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletebilmek adına alınan önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 • A) Narh koyma uygulaması
 • B) Millî Koruma Kanunu’nun çıkarılması
 • C) Karne uygulamasına geçilmesi
 • D) Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyetinin kurulması
 • E) Toprak Mahsulleri vergisinin çıkarılması
 • II. Dünya Savaşı yıllarında ekonomik anlamdaki daralmanın bir sonucu olarak tahsil edilmeye başlanan vergiler arasında;

  I. Toprak Mahsulleri Vergisi,

  II. Katma Değer Vergisi,

  III. Özel Tüketim Vergisi

  yukarıdakilerden hangisi yer almaz?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) II ve III.
 • II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de enflasyonun artması, karaborsacılığın yaygınlaşması ve bu sayede aşırı kazanç sağlayan bir zümrenin ortaya çıkması ile teoride bu durumun sorumlusu herkes için, uygulamada ise özellikle gayrimüslimler için tahsil olunmaya başlanan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Haraç Vergisi
 • B) Varlık Vergisi
 • C) Cizye Vergisi
 • D) Toprak Mahsulleri Vergisi
 • E) İspenç Vergisi
 • Eskiye ait olan her şeyin yıkılması prensibiyle yola çıkan, şiirlerinde serbest nazımı savunan Garip Akımının temsilcileri arasında;

  I. Orhan Veli Kanık,

  II. Arif Nihat Asya,

  III. Melih Cevdet ANDAY

  yukardakilerden hangileri yer alır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.

 • Etiketler: 12.sınıf tarih testleri indir, 12.sınıf tarih test çöz, 2.dünya savaşı soruları çöz
  12.SINIF II. Dünya Savaşı TEST 3 sorularını online çözebilirsiniz.