Yükleniyor

12. Sınıf Tarih Testleri Çöz

12.SINIF TARİH II. Dünya Savaşı TEST


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %83.33 Doğru: 10 Yanlış: 2 Boş: 0
II. Dünya Savaşı’nın çıkışına yol açan sebepler arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez?
 • A) Almanya ve İtalya’nın siyasal birliklerini yeni tamamlamaları
 • B) I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan antlaşmaların ağır hükümler içermesi
 • C) 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın yarattığı ekonomik yıkım
 • D) Saldırgan ve yayılmacı emeller taşıyan ideolojilerin otaya çıkışı
 • E) Sömürgecilik zihniyetinin devam ediyor oluşu
 • Japonya’nın I. Dünya Savaşı sonrasında militarist bir anlayışla Güneydoğu Asya ve Pasifik’te saldırgan bir politika takip etmesinin nedenleri arasında;

  I. Sarı ırk milliyetçiliği,

  II. Yeni düzenin ilanı,

  III. Gelişen sanayinin ham madde ve pazar sorununu çözme isteği

  yukarıdakilerden hangileri yer alır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Aşağıda verilenlerden hangisinde Mihver Devletler doğru sıralanmıştır?
 • A) ABD - İngiltere - Türkiye
 • B) İngiltere - Almanya - İtalya
 • C) Almanya - İtalya - Japonya
 • D) İtalya - Japonya - Rusya
 • E) Rusya - Almanya - Türkiye
 • Almanya’nın üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına yeterli gelmeyeceğine ilişkin olan fikrin, Hitler tarafından Almanya’nın Avrupa’da yayılma politikasının bir gerekçesi olarak kabul edilmesi sonucunda ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Yeni Düzen
 • B) Pozitif Politika
 • C) Hayat Sahası
 • D) Bizim Deniz
 • E) Büyük Fikir
 • Adolf Hitler ve ideolojisi Nazizm’i Almanya’da iktidara taşıyan nedenler arasında;

  I. Versay Antlaşması’nın yarattığı hiçlik duygusu,

  II. 1929 Ekonomik Krizi’nin yarattığı buhran,

  III. Hitlerin hitabet yeteneği

  yukarıdakilerden hangilerinin yer aldığı söylenebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • • II. Dünya Savaşı’na giden süreçte İngiltere başbakanı Neville Chamberlain’le özdeşleşen politikadır.

  • Almanya’nın ilgi alanının Doğu olduğunun düşünülüp, SSCB’ye karşı İngiltere ve Fransa ile işbirliği yapacağı üzerine temellendirilmiştir.

  İngilizler tarafından geliştirilen ve özelliklerinden bahsedilen bu politikanın ismi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Yatıştırma Politikası
 • B) Dolaylı Tutum Stratejisi
 • C) Kovboy Diplomasisi
 • D) Pozitif Politika
 • E) Yeni Düzen Politikası
 • I. Dünya Savaşı’ndan sonra Alman tehdidine karşı Fransa’nın tüm kuzey ve doğu sınırlarını kapsayan hatta son kısmında Korsika’da inşa edilmesi planlanan savunma hattının ismi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Siegfried Hattı
 • B) Maginot Hattı
 • C) Atlantik Duvarı
 • D) Stalin Hattı
 • E) Çakmak Hattı
 • II. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın Britanya Adası’nı işgal planının kod adı, aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Deniz Aslanı Harekâtı
 • B) Barborossa Harekâtı
 • C) Overlord Harekâtı
 • D) Saar Harekâtı
 • E) Meşale Harekâtı
 • II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı Churcill ile ABD Başkanı Roosevelt arasında imzalanan Atlantik Bildirisi ile ilgili olarak,

  I. ABD tarafsızlık politikasını terk etmiştir.

  II. Yeni Dünya düzeninin esasları belirlenmiştir.

  III. Birleşmiş Milletler Örgütünün temelleri atılmıştır.

  yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • Pearl Harlbor baskınının düzenleyicisi ve planlayıcısı olan Japon Amirali aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Osami Nagano
 • B) Tamon Yamoguchi
 • C) Soroku Yamamoto
 • D) Takanami Oka
 • E) Keisuke Okoda
 • II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru gelecekteki barışın esaslarını saptamak amacıyla toplanan Yalta Konferansı’na katılan devletler arasında;

  I. Fransa,

  II. Sovyet Rusya,

  III. Almanya

  yukarıdakilerden hangileri yer alır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • II. Dünya Savaşı’nda yer alan devletler ve bu devletlerin başında bulunan kişilerle ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 • A) Sovyet Rusya – Stalin
 • B) Almanya – Hitler
 • C) İtalya – Mussolini
 • D) Japonya – Hirohito
 • E) Fransa – Mitterand

 • Etiketler: 12.sınıf tarih testleri çöz, online tarih testleri, 12.sınıf 2.dünya savaşı test çöz
  12.SINIF TARİH II. Dünya Savaşı TEST sorularını online çözebilirsiniz.