Yükleniyor

AYT-TYT Tarih Testleri

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Osmanlı Devleti’nde, İttihat ve Terakki Cemiyeti aşağıdaki hangi gelişme sonrasında yönetimi ele geçirmiştir?


 • A) 31 Mart İsyanı
 • B) Babıali Baskını
 • C) I. Meşrutiyet’in ilanı
 • D) II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi
 • E) I. Dünya Savaşı’nın kaybedilmesi
 • Balkan Savaşları sırasında bağımsızlığını kazanarak Osmanlı Devleti’nden ayrılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Arnavutluk
 • B) Bulgaristan
 • C) Sırbistan
 • D) Yunanistan
 • E) Romanya
 • Osmanlı Devleti’nin Uşi Antlaşması’yla Trablusgarp ve 12 Ada’yı İtalya’ya bırakmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İngiltere’nin Mısır ve Kıbrıs’ı işgal etmesi
 • B) 31 Mart İsyanı’nın çıkması
 • C) Balkan Savaşları’nın başlaması
 • D) II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi
 • E) Fransa’nın Tunus’u işgal etmesi
 • Osmanlı Devletinde, Kanuniesasi’de 1909 yılında yapılan değişiklikler ile kişi hak ve hürriyetleri genişletilmiş, meclisin kapatılma yetkisi padişahın elinden alınmıştır. Ayrıca seçim kanunu kabul edilerek, hükümetin meclise karşı sorumlu olması esası getirilmiştir.

  Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


 • A) Halkın hakları güvence altına alınmıştır.
 • B) Meclisin üstünlüğü ilkesi kabul edilmiştir.
 • C) Padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.
 • D) Anayasal sisteme geçilmiştir.
 • E) Seçim süresi ilk kez 4 yıla çıkartılmıştır.
 • İstanbul’da, Meşrutiyet yönetimine karşı çıkarılan isyan Selanik’te oluşturulan Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır.

  Buna göre Hareket Ordusu ile ilgili olarak;

  I. İsyana son vermiştir.

  II. Rejimi korumuştur.

  III. Yeni bir yönetim sistemi getirmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Balkan Savaşları sonunda yapılan antlaşmalarla Meriç Nehri sınır kabul edilmiş, batısında kalan Türk ve Müslümanlara mülkiyet hakkı ile sosyal güvenceler sağlanmıştır.

  Buna göre;

  I. Sınır ötesi Türklerin sorunlarına çözüm aranmıştır.

  II. Ege Adaları sorun olmaktan çıkmıştır.

  III. Azınlık hakları güvence altına alınmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na katılmasına bağlı olarak meydana gelen gelişmeler arasında gösterilemez?


 • A) Savaşta yeni cephelerin açılması
 • B) Savaşın geniş alanlara yayılması
 • C) İngiltere’nin Kıbrıs’ı topraklarına katması
 • D) ABD’nin İtilaf Devletleri safında savaşa katılması
 • E) Osmanlı topraklarının gizli antlaşmalarla paylaşılması
 • Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’ni açmalarındaki amaçlarından biri değildir?


 • A) Rusya’ya yardım ulaştırmak
 • B) Savaşı kısa sürede bitirmek
 • C) Boğazların kontrolünü ele geçirmek
 • D) Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak
 • E) Bulgaristan’ın İtilaf Devletleri’nin safına geçmesini önlemek
 • Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda yenildiği halde toprak kazandığı tek cephe aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Çanakkale
 • B) Kanal
 • C) Irak
 • D) Kafkas
 • E) Hicaz - Yemen
 • Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı topraklarının paylaşıldığı aşağıdaki gizli antlaşmalardan hangisi İngiliz - Arap işbirliğine dayandığı için İslamcılık anlayışının çökmesine yol açmıştır?


 • A) Saint Jean De Maurienne Antlaşması
 • B) Sykes - Picot Antlaşması
 • C) Mac Mahon Antlaşması
 • D) Boğazlar Antlaşması
 • E) Petrograt Protokolü
 • Osmanlı Devleti “Pantürkizm” idealini gerçekleştirmek için Birinci Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerin hangisinde mücadele etmiştir?


 • A) Kanal
 • B) Kafkas
 • C) Suriye - Filistin
 • D) Hicaz - Yemen
 • E) Romanya - Galiçya - Makedonya
 • Birinci Dünya Savaşı öncesinde İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ni müttefik olarak kabul etmemelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?


 • A) Boğazların ticari önemini kaybetmesi
 • B) Osmanlı topraklarının paylaşılmak istenmesi
 • C) Halifeliğin İslam dünyasındaki önemini kaybetmesi
 • D) Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumunun etkisini yitirmesi
 • E) Osmanlı Devleti’nin kaybedilen yerleri geri alacağı endişesi

 • Etiketler: 20. yüzyıl başların osmanlı pdf, tyt tarih, 2022 yks tarih soru
  20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Test sorularını online çözebilirsiniz.