Yükleniyor

AYT-TYT Tarih Testleri

YKS-TYT Tarih 1. DÜnya Savaşı Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %84.61 Doğru: 11 Yanlış: 1 Boş: 1
I. Dünya Savaşı sonrasında yenilen devletlerde mecburi askerlik kaldırılmıştır.

Bu durumun;

I. galip devletlerin egemenlik alanlarını genişletmesi,

II. silahlanma yarışının sona ermesi,

III. sömürgecilik faaliyetlerinin engellenmesi

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen ve Irak cephelerinde İngilizlerle birlikte isyancı Araplarla da savaşmıştır.

  Bu durum, Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki düşüncelerden hangisinin önemini kaybettiğinin göstergesidir?


 • A) Türkçülük
 • B) Ümmetçilik
 • C) Batıcılık
 • D) Turancılık
 • E) Adem-i Merkeziyetçilik
 • Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı sonlarında Rusya ile imzaladığı Brest Litowsk Antlaşması'yla daha önce kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum'u geri almıştır.

  Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin ortam hazırladığı savunulabilir?


 • A) ABD'nin 1. Dünya Savaşı'na katılması
 • B) Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin gerçekleşmesi
 • C) Ermenilerin Rus ordularında görev alması
 • D) Wilson İlkelerinin İtilaf devletlerince benimsenmesi
 • E) Yunanistan'ın İtilaf devletlerine katılması
 • Birinci Dünya Savaşı sonunda Avrupa'nın siyasi haritası değişmiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?


 • A) Avusturya - Macaristan İmparatorluğu'nun parçalanması
 • B) Alsas Loren'in Fransa'ya bırakılması
 • C) Milletler Cemiyeti'nin kurulması
 • D) Çekoslovakya ve Yugoslavya'nın kurulması
 • E) Almanya'nın Belçika, Polonya ve Çekoslovakya'ya toprak vermesi
 • Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?


 • A) İtilaf devletlerinin Çanakkale Savaşlarında başarısız
 • B) Bulgaristan'ın savaştan çekilmesinin
 • C) ABD'nin savaşa girmesinin
 • D) Wilson İlkelerinin yayımlanmasının
 • E) İttlfak devletlerinin cephelerde zayıflamaya başlamasının
 • Amerika Birleşik Devletleri'nin I. Dünya Savaşı'na sonradan katılmasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir?


 • A) Rusya'nın savaştan çekilmesi
 • B) İttifak devletlerinin cephelerdeki yükünün artması
 • C) Gizli antlaşmaların yapılması
 • D) Savaşın süresinin uzaması
 • E) İtalya'nın taraf değiştirmesi
 • Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında girme nedenlerinden biri değildir?


 • A) Sömürge altındaki Türk ve İslam toplumlarının bağımsızlığının sağlanmak istenmesi
 • B) Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması
 • C) Almanya'nın savaşı kazanacağına inanılması
 • D) Ülkeyi Alman yardımı ile kalkındırma düşüncesi
 • E) Kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi
 • Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı başladıktan sonra tarafsızlığını ilan etmesi;

  I. savaşın olumsuz etkisinden kendini koruma,

  II. düşmanın taarruz etmesini bekleme,

  III. savaş dışı kalma

  tutumlarından hangilerini benimsediğini gösterir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • 1. Dünya Savaşı'nın başlarında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin bu tutumunun değiştiğinin göstergesidir?


 • A) Diplomatik girişimlerde bulunması
 • B) Boğazları yabancı gemilere kapatması
 • C) Alman gemilerinin Marmara Denizi'ne girmesine izin vermesi
 • D) Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını açıklaması
 • E) Mebuslar Meclisi'ni kapatması
 • Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve çevresi Yunanistan'a bırakılmıştır. Dünya kamuoyundan gelebilecek tepkilere karşı Yunanistan hazırladığı sahte belgelerle Ege Bölgesi'nde Rumların çoğunlukta olduğunu iddia etmiştir.

  Bu bilgilere göre, Yunanistan'ın aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?


 • A) Anadolu'da yeni bir devlet kurmayı
 • B) Ekonomik çıkarlarını korumayı
 • C) Yapacağı işgallere hukuki dayanak sağlamayı
 • D) Sorunlara diplomatik çözümler bulmayı
 • E) Avrupa'daki saygınlığını artırmayı
 • Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı' na fiilen katılmasının sonucunda;

  I. savaşın geniş alanlara yayılması,

  II. yeni cephelerin açılması,

  III. kutsal cihat ilan edilmesi

  durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • 20. yüzyıl başlarında;

  Balkanlarda Avusturya ve Rusya'nın başını çektiği Germen-Slav çatışmalarının yaşanması,

  - İngiltere ve Almanya'nın hammadde ve pazar yarışına girmesi,

  - Rusya'nın Boğazlardan geçerek sıcak denizlere ulaşmak istemesi

  durumlarına bakılarak, 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?


 • A) Rusya'nın Akdeniz'e açılmak istemesi
 • B) Milliyetçilik düşüncesinin gelişmesi
 • C) Devletler arası çıkar çatışmalarının yaşanması
 • D) Güçlü devletlerin kendi rejimlerini yaymak istemesi
 • E) Devletler arası sömürgecilik yarışının hızlanması
 • 8 Ocak 1918'de ABD'nin yayımladığı Wilson İlkelerinde; "Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaklardır." maddesi yer almıştır.

  ABD'nin bu madde ile;

  I. savaşın bitişini hızlandırmak,

  II. yeni devletlerin kurulmasına ortam hazırlamak,

  III. sömürge altındaki ulusların bağımsızlıklarını sağlamak

  amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istediği savunulabilir?


 • A) Yalnzı I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III

 • Etiketler: yks tarih test çöz, 2022 yks tarih soruları pdf, yks tarih indir
  YKS-TYT Tarih 1. DÜnya Savaşı Test sorularını online çözebilirsiniz.