Yükleniyor

5. Sınıf Fen Testleri Çöz

5. Sınıf Fen Ay'ın Yapısı ve Özellikleri Testi


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
Şekildeki fotoğraf Neil Armstrong'un 1969 yılında Ay'a basması sonucu oluşan ayak izini göstermektedir. Günü- müzde çekilen fotoğraflarda da ayak izinin hiç bozulmadan kaldığı görülmüştür.


Bahsedilen ayak izinin hiç bozulmadan kalmasının sebebi hangi seçenekte doğru verilmiştir?


 • A) Ay'daki sıcaklık değişimleri izlerin yok olması için yeterli değildir
 • B) Ay'ın küresel olması yüzeyinin aynı kalmasına neden olur.
 • C) Ay'da rüzgâr ve yağmurun olmaması sebebiyle yü- zeydeki toz tabakası sabit kalır.
 • D) Ay'a ayak basılan bölgenin karanlık tarafta olması nedeniyle iz değişmeden kalmıştı
 • "Ay'a gitseydik nelerle karşılaşırdık?" konulu bir sınıf tartışmasına verilen cevaplar şu şekildedir:


  Buna göre hangi öğrenci Ay'ın özellikleri ile ilgili yanlış bir bilgi vermiştir?


 • A) Özgür
 • B) Zeynep
 • C) Sefa
 • D) Aynur
 • Öğretmen: Bulutsuz bir gün boyunca gökyüzünü incelediğimizde Ay’ı Güneş’ten daha büyük görürüz. Bunun nedeni nedir?

  Öğretmen'in sorduğu sorunun doğru yanıtını hangi öğrenci vermiştir?


 • A) Özlem: Ay daha parlaktır.
 • B) Erdem: Ay, Güneş'ten daha büyüktür.
 • C) Hakan: Güneş, Dünya'ya Ay'dan daha yakındır.
 • D) Meltem: Ay, Dünya'ya Güneş'ten daha yakındır.
 • Ay’ın yüzeyinde bulunan meteor çarpması sonucu oluşmuş derin çukurlara - - - - denir.

  Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir?


 • A) krater
 • B) magma
 • C) mağara
 • D) leke

 • Dünya, Güneş ve Ay'ın büyüklüklerine göre bir model hazırlamak için verilenlerden hangileri seçilmelidir?


 • A) Dünya: Karpuz Güneş: Domates Ay: Bezelye
 • B) Dünya: Bezelye Güneş: Karpuz Ay: Domates
 • C) Dünya: Domates Güneş: Bezelye Ay: Karpuz
 • D) Dünya: Domates Güneş: Karpuz Ay: Bezelye
 • Türk Dil Kurumu sözlüğünde Ay'ın iki anlamı şu şekilde verilmiştir.


  Takvimdeki Ay kavramı ile gök cismi olan Ay'ın aynı isimle anılmasının nedeni hangi seçenekte doğru açıklanmıştır?


 • A) Ay'ın Dünya etrafındaki bir turu 365 gün 6 saat sürdüğü için takvimdeki ay kavramına ismini vermiştir.
 • B) Ay'ın evreleri 29 günde tamamlanır. Bu nedenle yılın yaklaşık 30 günlük dilimlerine de Ay denmiştir.
 • C) Ay'ın bir evresi 29 gün sürer. Bu da yılın 30 günlük dilimlere ayrılmasına neden olmuştur
 • D) Dünya'nın Ay'ın etrafında dönüşü 30 gün sürer. Bu da takvimdeki ay kavramını ortaya çıkarmıştır.

 • Yukarıda verilen pankartlarda yazan sürelerden hangi ikisi birbirine eşittir?


 • A) 1 ve 2.
 • B) 2 ve 3.
 • C) 3 ve 4.
 • D) 1 ve 4.
 • Şekilde Güneş ile Dünya arasındaki uzaklık A, Dünya ile Ay arasındaki uzaklık ise B harfi ile gösterilmiştir.


  Buna göre A ve B uzaklıkları hangi seçenekte doğru verilmiştir?


 • A) A: 150 milyon km B: 384 bin km
 • B) A: 150 km B: 384 km
 • C) A: 38400 km B: 15 km
 • D) A: 384 bin km B: 150 milyon km
 • Ay ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Şekli küreseldir
 • B) Doğal ışık kaynağıdır
 • C) Dünya'nın tek doğal uydusudur
 • D) Çok ince bir atmosfer tabakası vardır.
 • Ay'a çıkan astronotlar yandaki resimde verilen özel tasarlanmış kıyafetleri giyerler.

  Bu özel kıyafet ile ilgili,

  I. Astronotların nefes almalarını sağlaması amaçlanır.

  II. Bedenleri dış darbelere karşı korur.

  III. Vücut sıcaklığını uygun düzeyde tutar.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II.
 • C) I ve III.
 • D) I, II ve III.

 • Etiketler: Ay'ın Yapısı ve Özellikleri testi çöz, 5.sınıf fen bilimleri fen testleri çöz, fen test çöz
  5. Sınıf Fen Ay'ın Yapısı ve Özellikleri Testi sorularını online çözebilirsiniz.