Yükleniyor

6. Sınıf Fen Testleri Çöz

6. Sınıf Dolaşım Sistemi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Dolaşım sistemi ile ilgili,

I. Kan, kalp ve damarlardan oluşur.

II. Vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur.

III. Vücut içindeki organlara besin ve oksijen taşır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
 • Kalp ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Altta ve üstte ikişer tane olmak üzere toplam dört odacıktan oluşur.
 • B) Kalbe kan getiren damarlar üst odacıklara bağlıdır.
 • C) Temiz kan tüm vücuda kalbin üst odacıklarından pompalanır.
 • D) Sol tarafında oksijence zengin kan, sağ tarafında ise oksijence fakir kan bulunur.
 • Dolaşım sistemini oluşturan üç ana yapıyı aşağıdaki gibi şematize eden bir öğrenci, numaralanmış kutulara aşağıdaki seçeneklerden hangisini yazmalıdır?

  6.sınıf fen dolaşım sistemi test


 • A) I: Ağız II: Mide III: Villus
 • B) I: Kalp II: Kan III: Damarlar
 • C) I: Kemik II: Eklemler III: Kas
 • D) I: Böbrek II: Üreter III: Üretra
 • Koşu yapmakta olan sağlıklı yetişkin bir birey için,

  I. Nabız sayısı artar.

  II. Soluk alış verişi hızlanır.

  III. Vücuda aldığı oksijen miktarı azalır.

  ifadelerinden hangileri söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • Aşağıda vücudumuzdaki damar çeşitleri ve özellikleri karışık olarak verilmiştir.

  6.sınıf fen dolaşım sistemi test

  Buna göre damar çeşitlerinin görevleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir?


 • A) 1-b, 2-a, 3-c
 • B) 1-a, 2-c, 3-b
 • C) 1-b, 2-c, 3-a
 • D) 1-c, 2-b, 3-a
 • Aşağıda verilen görsel ile ilgili,

  6.sınıf fen dolaşım sistemi test

  I. Küçük kan dolaşımıdır.

  II. Kalpten çıkan kirli kan, akciğerlerde temizlenip oksijence zenginleşir.

  III. Temiz kan, akciğerlerden kalbe akciğer toplardamarı ile döner.

  yorumlarından hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • Aşağıda verilen kan dolaşımı görseli üzerindeki numaralanmış yapılardan hangisinin görevi yanlış verilmiştir?

  6.sınıf fen dolaşım sistemi test


 • A) I, akciğerlere kirli kan götürür.
 • B) II, vücuttan kirli kanı toplayarak kalbe getirir.
 • C) III. akciğerlerden aldığı temiz kanı kalbe getirir.
 • D) IV, tüm vücuda temiz kan dağıtır
 • Akyuvarlar aşağıda verilen durumlardan hangisinde görev yapar?


 • A) Vücut savunmasında
 • B) Oksijenin taşınmasında
 • C) Kan grubunun belirlenmesinde
 • D) Kan kaybının önlenmesinde
 • Dolaşım sistemine ait bir yapıyı tanıtmak için aşağıdaki şema hazırlanıyor.

  6.sınıf fen dolaşım sistemi test

  Buna göre soru işaretiyle gösterilen bölüme hangisi yazılmalıdır?


 • A) Kan
 • B) Kalp
 • C) Akciğer
 • D) Damarlar
 • Vücudumuzda gerçekleşen kan dolaşımı türlerinin başlangıç ve bitiş noktalarının verildiği şemada numaralanmış boşluklara aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

  6.sınıf fen dolaşım sistemi test


 • A) I: Vücut II: Akciğerler III: Küçük Dolaşım IV: Büyük Dolaşım
 • B) I: Akciğerler II: Vücut III: Küçük Dolaşım IV: Büyük Dolaşım
 • C) I: Akciğerler II: Vücut III: Büyük Dolaşım IV: Küçük Dolaşım
 • D) I: Vücut II: Akciğerler III: Büyük Dolaşım IV: Küçük Dolaşım
 • Tabloda kan grupları verilen kişiler arasında gerçekleşecek olası kan nakilleri için hangisi söylenebilir?

  6.sınıf fen dolaşım sistemi test


 • A) Ensar, Nisa’dan kan alabilir.
 • B) Yağmur, Sümeyye’ye kan verebilir
 • C) Yunus, Ensar’dan kan alabilir.
 • D) Yağmur, Sümeyye’den kan alamaz.
 • Kan bağışıyla ilgili sunum yapmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanamaz?


 • A) Kan bağışı kişileri daha sağlıklı yapar.
 • B) Kan bağışı toplumsal dayanışmayı arttırır.
 • C) Bireyler hiçbir şart aranmaksızın kan bağışı yapabilir.
 • D) Kişiler, kan bağışı ile ilgili bilinçlendirilmelidir.

 • Etiketler: 6. sınıf dolaşım sistemi test, 6. sınıf dolaşım sistemi test çöz, 6. sınıf dolaşım sistemi soru
  6. Sınıf Dolaşım Sistemi Test sorularını online çözebilirsiniz.