Yükleniyor

6. Sınıf Fen Testleri Çöz

6. Sınıf Güneş Sistemi Test

6. Sınıf Güneş Sistemi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
Bir öğrenci hazırladığı çiçek modelinin yapraklarına bazı gök cisimlerinin adını yazmıştır.

6.sınıf fen güneş sistemi test

Bu öğrencinin modelinden Güneş sisteminde yer almayan gök cisimleri çıkarılırsa hangi şekil elde edilir?

 • A) 6.sınıf fen güneş sistemi test
 • B) 6.sınıf fen güneş sistemi test
 • C) 6.sınıf fen güneş sistemi test
 • D) 6.sınıf fen güneş sistemi test
 • Elif “Dünya” ile ilgili ödevi için aşağıdaki bilgi kartlarını hazırlamıştır.

  6.sınıf fen güneş sistemi test

  Elif’in kartlarına bakıldığında, hangi karttaki bilginin hatalı olduğu söylenebilir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • • Dünya’mıza en yakın yıldız olup çıplak gözle görülebilir.

  • Yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 6000 °C’tur.

  • Büyüklüğü Dünya’mızın büyüklüğünün yaklaşık olarak 110 katıdır.

  Verilen bilgiler, aşağıdaki gök cisimlerinden hangisine aittir?

 • A) Venüs
 • B) Güneş
 • C) Titan
 • D) Asteroit
 • Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin isimleri numaralanarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  6.sınıf fen güneş sistemi test

  Buna göre hiç uydusu olmayan gezegenlerin numaraları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A) 1 - 3
 • B) 4 - 6
 • C) 2 - 5- 7
 • D) 3 - 6 - 8
 • Asteroitlerin parçalanması sonucu oluşan küçük parçaların bazıları, Dünya atmosferine girdiğinde sürtünmenin etkisiyle ısınıp yanarak buharlaşır. Bu gök cisimlerine ---- I denir.

  Yanmayla tükenmeyen bazı parçalar ise yeryüzüne kaya olarak düşer. Bunlara da ---- II adı verilir.

  Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan I ve II numaralı yerlere hangi kavramlar yazılmalıdır?

 • A) I: uydu II: gök taşı
 • B) I: meteor II: krater
 • C) I: krater II: uydu
 • D) I: meteor II: gök taşı
 • Küçük gök cisimleri olarak da bilinen asteroitler, Güneş’in çevresinde dolanırlar. Ancak asteroitlerin iki gezegenin yörüngeleri arasında yoğun olarak bulundukları bir bölge vardır ki buraya “Asteroit Kuşağı” denir.

  Buna göre bu gezegen çifti aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • A) Mars - Jüpiter
 • B) Merkür - Venüs
 • C) Jüpiter - Satürn
 • D) Uranüs - Neptün
 • Yüzeyi kırmızı renkteki toz ve kayalarla kaplı olduğundan “Kızıl Gezegen” olarak bilinen gök cismi ile ilgili,

  I. İki uydusu vardır.

  II. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir.

  III. Dünya’dan teleskopla bakıldığında yüzey şekilleri gözlenebilir.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız III.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
 • Güneş sisteminde bulunan gezegenler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Büyüklükleri ve Güneş’e olan uzaklıkları farklıdır.
 • B) Güneş etrafında bulunan yörüngelerinde, hepsi aynı yönde dolanır.
 • C) Bazıları iç gezegen, bazıları da dış gezegen olarak gruplandırılır.
 • D) Hepsinin kendi ekseni etrafında dönüşü saatin dönme yönüne terstir.
 • Gezegenler hangi gök cisminin etrafında dolanma hareketi yaparlar?

 • A) Yıldız
 • B) Uydu
 • C) Dünya
 • D) Asteroit
 • Güneş sistemindeki gezegenlerden biri, kendi ekseni etrafında yatay olarak döner.

  Gezegenler, Güneş’e yakınlık derecelerine göre sıralandığında bu gezegen kaçıncı sırada yer alır?

 • A) 1
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 7


 • 6. Sınıf Güneş Sistemi Test

  6. Sınıf Güneş Sistemi Test
  6. Sınıf Güneş Sistemi Test
  6. Sınıf Güneş Sistemi Test
  Etiketler: güneş sistemi test, 6.sınıf fen güneş sistemi test
  6. Sınıf Güneş Sistemi Test sorularını online çözebilirsiniz.
  6. Sınıf Güneş Sistemi Test