Yükleniyor

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri Çöz

7. Sınıf Din Melek ve Ahiret İnancı Test 2


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdakilerin hangisi ahirete iman etmenin bir sonucudur?


 • A) İslam’ın beş esasından birini benimsemek
 • B) Eylemlerinin hesabını vereceğini kabul etmek
 • C) Meleklerin insan eylemlerini yazdığına inanmak
 • D) İnsanın akıllı ve irade sahibi olduğunu savunmak
 • Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman eden bir kişi için söylenemez?


 • A) Bir köşeye çekilip kendini ibadete verir.
 • B) Daima sorumluluk bilinciyle hareket eder.
 • C) Sadece Allah’ın rızasını kazanmayı amaçlar.
 • D) Hiçbir eyleminin karşılıksız kalmayacağını bilir.
 • “Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla haksızlık etmez.” (Fussilet suresi, 46. ayet)

  Bu ayet Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisiyle ilgilidir?


 • A) Merhamet
 • B) İlim
 • C) Adalet
 • D) Tevhit
 • “Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini, inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı; hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar! Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez.” (Câsiye suresi, 21 ve 22. ayetler)

  Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?


 • A) Kimseye zerre kadar haksızlık edilmemektedir
 • B) İyi ile kötü eyleme verilecek karşılık bir değildir
 • C) Küçük büyük her eylemin karşılığı verilmektedir.
 • D) Allah helal yoldan kazananlardan razı olmaktadır.
 • Allah’a ve ahiret gününe inanan bireylerden oluşan bir toplumda, insanlar,

  I. birbirlerinin hak ve hukuklarına dikkat ederler.

  II. Allah’ın huzuruna kul hakkıyla çıkmak istemezler.

  III. sorumluluklarını yerine getirme konusunda isteksiz davranırlar.

  yargılarından hangileri doğru değildir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • Ahirete inanan bir insandan aşağıdaki tutumların hangisi beklenmez?


 • A) Adaletli davranması
 • B) Çevresine duyarlı olması
 • C) Yakınlarına çıkar sağlaması
 • D) Akrabaları koruyup gözetmesi
 • Hz. Meryem’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Allah’ın elçisi Hz. İsa’nın annesidir.
 • B) İbadete düşkün ve iffetli bir insandır
 • C) Mucize yoluyla çocuk sahibi olmuştur
 • D) Çocuğu olduktan sonra iyi ağırlanmıştır.
 • “Dedi ki ben Allah’ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım O beni mübarek kıldı; yaşadığım sürece bana namazı ve zekâtı emretti. Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı.” (Meryem suresi, 30 - 32. ayetler)

  Bu ayetlerden Hz. İsa’yla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


 • A) İnsanları inanmaya zorlamıştır
 • B) Allah’ın kulu ve peygamberidir
 • C) Annesine saygı duymaktadır
 • D) İbadet etmekle yükümlüdür.
 • Aşağıdakilerin hangisi Hz. İsa’ya verilen bir mucize değildir?


 • A) Gökten sofra indirilmesi
 • B) Beşikte iken konuşması
 • C) Doğuştan körü iyileştirmesi
 • D) Asasının yılana dönüşmesi
 • “Allah katında İsa’nın durumu Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan var etti; sonra ona “ol” dedi ve oluverdi.” (Al-i İmran suresi, 59. ayet)

  Bu ayette İsa peygamber Âdem peygambere hangi yönüyle benzetilmiştir?


 • A) Peygamber olması
 • B) Babasının olmaması
 • C) Topraktan yaratılması
 • D) İbadetle yükümlü olması
 • “Allah, Meryem oğlu Mesîh’in kendisidir.” diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkâr etmişlerdir. Oysa Mesîh, “Ey İsrâiloğulları! Benim de rabbim sizin de rabbiniz olan Allah’a kulluk edin.” demişti. Bilinmeli ki her kim Allah’a ortak koşarsa Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zâlimlerin yardımcıları da olmayacaktır.” (Mâide suresi, 72. ayet)

  Bu ayete göre Hz. İsa insanları aşağıdakilerden hangisine çağırmıştır?


 • A) Tevhit inancına
 • B) Ahlaklı olmaya
 • C) Adaleti sağlamaya
 • D) Yardım etmeye
 • “Meryem oğlu Mesîh sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl saptırılıyorlar!” (Maide suresi, 75. ayet)

  Bu ayet Hz. İsa ve annesiyle ilgili,

  I. Hristiyanlığın üç tanrısından biridir.

  II. Allah’ın oğlu değil peygamberidir.

  III. Annesi makbul bir kadın değildir.

  iddialarından hangilerini reddetmektedir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III

 • Etiketler: din ve melek test, ahiret inancı test, 7.sınıf din soru
  7. Sınıf Din Melek ve Ahiret İnancı Test 2 sorularını online çözebilirsiniz.