Yükleniyor

8. Sınıf Fen Testleri Çöz

8. Sınıf Fen Hava Olayları Test

8. Sınıf Fen Hava Olayları Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Hava sıcaklığı arttığı zaman aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelmez?

 • A) Alçak basınç alanı oluşur.
 • B) Havanın yoğunluğu azalır
 • C) Havadaki gaz moleküllerinin hızı artar
 • D) Havada bulunan gaz molekülleri arasındaki uzaklık azalır.
 • Aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisinin oluşumunda hava olaylarının etkisi görülmez?

 • A) Deprem çöküntüsü
 • B) Çöl toprağı
 • C) Peri bacaları
 • D) Parçalı kayalar
 • Gece havanın çok soğuması ile su buharının yeryüzündeki soğuk yüzeylere çarpması sonucu kristalleşmesine - - - - I denir.

  Bulutlarda su zerrecikleri bir araya gelerek su damlalarını oluşturur ve bu damlalar yeryüzüne - - - - II olarak düşer.

  Basınç farkından dolayı yukarı doğru aniden yükselen havanın hareketleri sonucu su damlacıkları donarak - - - - III denilen buz kürelerini oluşturur.

  Hava olayları ile ilgili verilen açıklamalarda, numaralarla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

 • A) Kar
 • B) Dolu
 • C) Kırağı
 • D) Yağmur
 • Nemli havanın yeryüzüne yakın bölgelerde veya gökyüzüne yakın bölgelerde yoğuşmasına bağlı olarak farklı yağış biçimleri oluşur.

  Buna göre aşağıdaki yağış türlerinden hangisi yeryüzüne yakın bölgelerde nemli havanın yoğuşmasıyla oluşur?

 • A) Kar
 • B) Çiy
 • C) Dolu
 • D) Yağmur
 • I. Havadaki su buharı miktarı

  II. Havadaki oksijen gazı miktarı

  III. Havayı oluşturan moleküllerin birbiriyle çarpışması sonucu oluşan basınç

  Yukarıdaki ifadelerden hangileri hava olaylarının temel sebepleri arasında yer alır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • Aşağıda bir rüzgâr çeşidinin görseli verilmiştir.

  Hava Oalyları Test

  Rüzgârların birbirleriyle çarpışarak görseldeki gibi girdap oluşturması sonucu meydana gelen rüzgâr çeşidi hangisidir?

 • A) Sis
 • B) Yel
 • C) Hortum
 • D) Fırtına
 • Aşağıdakilerden hangisi hava olaylarını etkileyen faktörlerin ölçümü için kullandığımız araçlardan değildir?

 • A) Barometre
 • B) Hidrometre
 • C) Termometre
 • D) Ampermetre
 • Yere yakın su buharının yoğunlaşması sonucu görüş mesafesinin kısalmasına neden olan çok küçük su damlacıklarına ne ad verilir?

 • A) Kar
 • B) Sis
 • C) Kırağı
 • D) Yağmur
 • I. Bulut içindeki hava hareketleri su damlacığının yere düşmesini engeller.

  II. Bulut içinde sıcak hava yükselirken soğuk hava aşağı yönde ilerler.

  III. Su damlacıkları hava hareketinin taşıyamayacağı ağırlığa ulaşınca yeryüzüne iner.

  IV. Bulut içindeki bu hava hareketi sonucunda su damlacıkları birleşerek büyür.

  Yukarıda verilen olaylar hangi sıraya göre dizildiğinde yağmurun oluşum aşamaları doğru sıralanmış olur?

 • A) I - III - IV - II
 • B) II - IV - I - III
 • C) III - IV - I - II
 • D) IV - III - I - II
 • Aşağıda verilen mesleklerden hangisinin hava durumu hakkında bilgi sahibi olması, yaptığı iş göz önüne alındığında diğerlerine göre daha az önemlidir?

 • A) Çiftçi
 • B) Balıkçı
 • C) Hemşire
 • D) Gemi kaptanı
 • Yağmur ve rüzgâr sonucunda toprağın bir yere taşınmasına denir. Bu olay ile dağlar aşınmakta ve nehir yataklarında biriken topraklar delta ovalarını oluşturmaktadır.

  Yukarıda bahsedilen olaya ne ad verilir?

 • A) Erozyon
 • B) Deprem
 • C) Hortum
 • D) Fırtına
 • I. Yağışlar

  II. Rüzgârlar

  III. Gece - gündüz sıcaklık farkı

  Yukarıda verilen olaylardan hangileri yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkilidir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III


 • 8. Sınıf Fen Hava Olayları Test

  8. Sınıf Fen Hava Olayları Test
  8. Sınıf Fen Hava Olayları Test
  8. Sınıf Fen Hava Olayları Test
  Etiketler: 8.sınıf fen test çöz, hava olayları test pdf
  8. Sınıf Fen Hava Olayları Test sorularını online çözebilirsiniz.
  8. Sınıf Fen Hava Olayları Test