Yükleniyor

9. Sınıf Biyoloji Testleri Çöz

9. Sınıf Biyoloji Sitoplazma ve Organeller Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
I. Endoplazmik retikulumda üretilen maddelerin depolanıp, paketlenmesi

II. Glikoprotein ve lipoprotein üretimi

III. Lizozomların oluşumu

Yukarıda verilen olayların tamamında görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Golgi aygıtı
 • B) Mitokondri
 • C) Ribozom
 • D) Kloroplast
 • E) Peroksizom
 • Kontraktil koful ile ilgili,

  I. Tatlı sularda yaşayan ökaryot tek hücreli canlılarda bulunur.

  II. Hücrede su homeostazisini sağlamakla görevlidir.

  III. Gerçekleştirdiği olayı ATP harcamadan yapar.

  verilenlerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Hücre iskeleti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Özel proteinlerin oluşturduğu ipliksi ve tüpsü yapılardır
 • B) Hücre bölünmesi, ekzositoz ve endositoz olaylarında görevleri vardır.
 • C) Hücre çekirdeği ve organellerin hücre içinde sabitlenmesini sağlar.
 • D) Hücre iskeletini oluşturan elemanlar, oluştuktan sonra hücre ölünceye kadar sabit kalırlar.
 • E) Sil, kamçı ve hücre duvarı oluşumunda görev alırlar.
 • Kromoplastlarla ilgili,

  I. Çiçeklerinin taç yapraklarında bol miktarda bulunur.

  II. Turuncu renkli olanları ksantofil pigmenti taşır.

  III. Bazıları kloroplastların dönüşümü ile oluşur. verilenlerinden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Ribozom organeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


 • A) Hücrelerin en küçük ve zarsız organelidir.
 • B) Büyük ve küçük olmak üzere iki alt birimden meydana gelir.
 • C) Ökaryot hücrelerin ribozomları, prokaryot hücrelerin ribozomlarından daha küçüktür
 • D) Prokaryot hücrelerde sitoplazmada serbest hâlde bulunur.
 • E) Ribozomlar salgı yapan hücrelerde sayıca daha fazladır.
 • Aşağıda şekilde kloroplast organelinin bazı kısımları numaralanmıştır.

  9.Sınıf biyoloji Sitoplazma ve Organeller soru

  Numaralanmış kısımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


 • A) I numaralı kısım kloroplastın stromasıdır.
 • B) II, protein sentezi yapan ribozomdur.
 • C) III, kloroplastın çekirdek kontrolü dışında çoğalmasını sağlayan DNA’dır.
 • D) IV, üst üste dizilerek grana adı verilen yapıları oluşturan tilakoittir.
 • E) IV numaralı yapı klorofil pigmentlerini taşır.
 • Bitki hücrelerinde plastitlerin birbirine dönüşümüyle ilgili aşağıdaki şema çizilmiştir

  9.Sınıf biyoloji Sitoplazma ve Organeller soru

  Buna göre a, b ve c için,

  I. a’da klorofil sentezi görülür.

  II. Patatesin yeşermesi b olayına örnektir.

  III. c’de karoten, ksantofil vb. birikimi olur. verilenlerden hangileri yanlıştır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Aşağıda verilen organellerden hangisi tüm ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunmaz?


 • A) Çekirdek
 • B) Mitokondri
 • C) Golgi
 • D) Sentrozom
 • E) Endoplazmik retikulum
 • Metabolizma, küçük moleküllerden büyük moleküllerin sentezlendiği anabolizma ve büyük moleküllerin daha küçük moleküllere ayrıştırıldığı katabolizma olaylarının tamamıdır.

  Buna göre;

  I. ribozom,

  II. lizozom,

  III. kloroplast,

  IV. golgi aygıtı

  verilen organellerden hangilerinin faaliyeti anabolizma olarak nitelendirilebilir?


 • A) I ve II.
 • B) II ve III
 • C) III ve IV
 • D) I, II ve III
 • E) I, III ve IV
 • Hücre çekirdeği ile ilgili,

  I. Tüm ökaryot hücre çeşitlerinde bir tane çekirdek bulunur.

  II. Bölünmeyle oluşan yavru hücrelere kalıtsal bilginin aktarılmasından sorumludur.

  III. Hücre bölünmesi esnasında çekirdek de bölünür.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Aşağıda çekirdek zarı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


 • A) Granülsüz endoplazmik retikulum tarafından oluşturulur.
 • B) Çift katlı olup iki zar arasında boşluk bulunur.
 • C) Üzerinde ribozom bulunur
 • D) Porların büyüklüğü ribozom alt birimlerinin geçebileceği büyüklüktedir.
 • E) Hücre bölünmesi sırasında eriyerek kaybolur
 • Hücre çekirdeği ve kısımları ile ilgili,

  I. Çekirdek sıvısının yoğunluğu sitoplazmadan daha azdır.

  II. Çekirdekçikte ribozomların büyük ve küçük alt birimleri sentezlenir.

  III. Nükleik asit ve proteinden meydana gelen genetik materyale kromatin adı verilir.

  verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III

 • Etiketler: sitoplazma ve organeller test, 9. sınıf biyoloji test
  9. Sınıf Biyoloji Sitoplazma ve Organeller Test sorularını online çözebilirsiniz.