Yükleniyor

9. Sınıf Biyoloji Testleri Çöz

9.SINIF BİYOLOJİ Temel Bileşenler Yağlar TEST


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Göçmen kuşların depo besin olarak yağ biriktirmesinin nedenleri arasında;

I. yağların hafif olması,

II. hidrojen oranının fazla olması,

III. solunumda daha fazla metabolik su oluşturması

verilenlerden hangileri sayılabilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • Yağlar için verilen;

  I. enerji verici olarak kullanılma,

  II. hormonların yapısını katılma,

  III. canlı vücudunda yapıcı-onarıcı olma,

  IV. monomerlerinin asidik özellikte olması

  özelliklerinden hangileri karbonhidratlar için de geçerlidir?


 • A) I ve II.
 • B) I ve III.
 • C) II ve III.
 • D) II ve IV.
 • E) III ve IV.
 • Yağların yapı taşlarının hücre solunumunda kullanılması sonucu fazla miktarda enerji ve metabolik su açığa çıkarmasının temel nedeni seçeneklerin hangisinde açıklanmıştır?
 • A) Sindirimlerinin zor olması
 • B) Yapı taşları arasında ester bağı bulunması
 • C) Karbon ve oksijen atomu arasında ikili bağ taşıması
 • D) Canlı vücudunda depo edilebilmesi
 • E) Çok sayıda hidrojen atomu taşıması
 • Aşağıda verilen moleküllerden hangisinde ester bağına bulunmaz?
 • A) Trigliserit
 • B) Doymuş yağ asiti
 • C) ATP
 • D) Fosfolipit
 • E) Nükleotit
 • Çöl hayvanları ve uzun mesafeli göç yollarını kullanan hayvanlar vücutlarında yağ depolar. Ayrıca farklı iklim ve koşullarda yaşayan canlıların vücutlarındaki yağ depolama miktarı farklı olabilmektedir.

  Verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?


 • A) Develer su ve enerji ihtiyaçlarını hörgüçlerinde depoladıkları yağ moleküllerinden sağlar.
 • B) Göçmen kuşlar uzun mesafeli uçuşları için gerekli enerji ve su ihtiyacını yağ moleküllerinden sağlar.
 • C) Yağ molekülleri hücresel solunumda kullanıldığında bol miktarda su ve enerji açığa çıkar.
 • D) Yağ molekülleri bazı hormonların yapısına katıldığı için düzenleyicidir.
 • E) Soğuk iklimlere adapte olmuş hayvanların deri altında biriktirilen yağ miktarı fazladır.
 • Aşağıda verilenlerden hangisi bazı yağ çeşitlerinin düzenleyici olarak kullanılabildiğine örnek oluşturur?
 • A) Yüksek oranda hidrojen taşıma
 • B) Hücre zarının yapısına katılma
 • C) Gliserol bulundurma
 • D) Eşey hormonlarının yapısına katılma
 • E) Diğer besinlere oranla uzun sürede hidroliz olma
 • Yağlar; nötral yağlar (trigliseritler), fosfolipitler ve steroidler şeklinde gruplandırılır.

  Verilen yağ çeşitleri ile ilgili,

  I. Canlılar tarafından depolanabilen yağlar nötral yağlardır.

  II. Doğada en çok bulunan yağ asidi steroidlerdir.

  III. Fosfolipitler tüm hücreler tarafından sentezlenir.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Nötral yağ sentezi sırasında aşağıda verilen grafiklerden hangisi çizilemez?
 • A) 9.sınıf biyoloji test çöz
 • B) 9.sınıf biyoloji test çöz
 • C) 9.sınıf biyoloji test çöz
 • D) 9.sınıf biyoloji test çöz
 • E) 9.sınıf biyoloji test çöz
 • 9.sınıf biyoloji test çöz
 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I ve III.
 • Kolesterol ile ilgili olarak,

  I. Sadece hayvansal hücrelerde bulunur.

  II. Derinin su kaybetmesini kolaylaştırır.

  III. Fazlalığında kan damarlarının esnekliği artar.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Karbonhidrat ağırlıklı besinlerle beslenilmesi durumunda hidroliz sonucu oluşan monosakkaritler karaciğer hücrelerinde ya glikojene dönüştürülerek depolanır ya da yağ asitleri ve gliserole çevrilir. Ancak vücudun glikojen depolama kapasitesi sınırlı olduğundan karbonhidratların yağa dönüşümü daha fazla olmakta böylece yağ kitle endeksi sürekli yükselmektedir. Bu durum ise insanı obeziteyle karşı karşıya bırakmaktadır.

  Buna göre obezitenin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar içerisinde;

  I. karbonhidrat tüketiminin tamamen durdurulması,

  II. sadece yağ içerikli besinlerle beslenilmesi,

  III. düzenli spor yapılması,

  IV. dengeli ve düzenli beslenme

  verilenlerden hangileri yer almalıdır?


 • A) Yalnız II.
 • B) Yalnız IV.
 • C) I ve III.
 • D) III ve IV.
 • E) I, II, III ve IV.
 • İnsan vücudunda yer alan nötral yağların özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır?
 • A) Uzun süreli açlık durumunda ikincil enerji kaynağı olarak kullanılır.
 • B) Karbonhidratlardan daha fazla oranda yapıya katılır.
 • C) Deri altında biriktirildiklerinde ısı izolasyonunu sağlar.
 • D) Hücre zarının yapısına katılarak zara mekanik destek verir.
 • E) İç organların yüzeyinde birikerek sürtünmeden doğacak tahribatı engeller.

 • Etiketler: 9.sınıf biyoloji testleri indir, 9.sınıf biyoloji test çöz, temel bileşenler yağlar test
  9.SINIF BİYOLOJİ Temel Bileşenler Yağlar TEST sorularını online çözebilirsiniz.