Yükleniyor

9. Sınıf Biyoloji Testleri Çöz

9.SINIF BİYOLOJİ Temel Bileşenler Karbonhidratlar TEST


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 11 Yanlış: 0 Boş: 0
9.sınıf biyoloji test çöz
 • A) a: Galaktoz b: Fruktoz c: Glikoz
 • B) a: Galaktoz b: Glikoz c: Maltoz
 • C) a: Fruktoz b: Glikoz c: Maltoz
 • D) a: Laktoz b: Sukroz c: Maltoz
 • E) a: Sukroz b: Maltoz c: Laktoz
 • 9.sınıf biyoloji test çöz
 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Karbonhidratların genel özellikleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
 • A) Yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen atomları bulunur.
 • B) Genel formülleri CnH2nOn şeklindedir.
 • C) Monomerleri arasında glikozit bağı bulunur.
 • D) Hücre zarı ve hücre çeperinin yapısına katılır.
 • E) Biyokimyasal tepkimelerde düzenleyici olarak görev yapar.
 • I. Riboz

  II. Galaktoz

  III. Sakkaroz

  IV. Glikojen

  Verilen moleküllerin küçükten büyüğe doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?


 • A) I - II - III - IV
 • B) I - III - IV - II
 • C) II - IV - III - I
 • D) IV - I - II - III
 • E) IV - II - III - I
 • 9.sınıf biyoloji test çöz
 • A) a, azotlu polisakkarittir.
 • B) b, hücre çeperini oluşturur.
 • C) c, karaciğerde depolanır
 • D) d, insanlar tarafından sindirilmez.
 • E) c ve d suda iyi çözünür.
 • 9.sınıf biyoloji test çöz
 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • 9.sınıf biyoloji test çöz
 • A) 9.sınıf biyoloji test çöz
 • B) 9.sınıf biyoloji test çöz
 • C) 9.sınıf biyoloji test çöz
 • D) 9.sınıf biyoloji test çöz
 • E) 9.sınıf biyoloji test çöz
 • Monosakkaritlerle ilgili olarak,

  I. Kanda bulunabilen tek karbonhidrat çeşitidir.

  II. Sindirime uğradıktan sonra hücre zarından geçebilir.

  III. Yapısında bir tane glikozit bağı bulunur.

  verilenlerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • I. Nişasta

  II. Glikojen

  III. Sükroz

  Yukarıda verilenlerden hangilerinin hidrolizi sonucu tek çeşit monomer oluşur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • 9.sınıf biyoloji test çöz
 • A) I, sadece bitkiler tarafından gerçekleştirilir.
 • B) II, hayvan hücrelerinde gerçekleşmez.
 • C) III, tüm canlı hücrelerde gerçekleşir.
 • D) IV, tüm hayvanlarda gerçekleşmez.
 • E) III, bakterilerin tamamında gerçekleşir.
 • Nişasta ve kitin molekülleri için;

  I. çok sayıda glikoz molekülünden oluşma,

  II. yapısında azot bulundurma,

  III. dehidrasyon sentezi ile oluşma

  verilenlerden hangileri ortaktır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I ve III.

 • Etiketler: 9.sınıf biyoloji testleri, 9.sınıf biyoloji test çöz, temel bileşenler test
  9.SINIF BİYOLOJİ Temel Bileşenler Karbonhidratlar TEST sorularını online çözebilirsiniz.