Yükleniyor

9. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

9.Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Test 2

9.Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Test 2


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdaki mekânsal veriler kullanılarak coğrafi bilgi sistemleri üzerinde bir harita hazırlanacaktır.

I. Ülke sınırları

II. Volkan konileri

III. Milli parklar

Bu verileri haritaya aktarırken kullanılacak olan yöntemler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

 • A) I: Noktasal II: Çizgisel III: Alansal
 • B) I: Çizgisel II: Noktasal III: Alansal
 • C) I: Noktasal II: Alansal III: Çizgisel
 • D) I: Çizgisel II: Alansal III: Noktasal
 • E) I: Alansal II: Çizgisel III: Noktasai
 • Bir haritada enlem ve boylam dereceleri verilmiş ise, bu veriler kullanılarak aşağıdakilerden hangisi hakkında çıkarımda bulunulabilir?
 • A) Haritada bulunan bir akarsuyun hangi yöne doğru akış gösterdiği
 • B) Haritada görülen yer şekillerinin nasıl oluştuğu
 • C) Harita alanının gerçek alana göre oranı
 • D) Haritada kullanılan işaretlerin anlamı
 • E) Yer şekillerinin eğim derecesi
 • Yeryüzündeki fiziki ve beşeri unsurlara ait verileri elde etme, depolama, işleme, analiz etme üretilen bilgilerden yeni bilgiler elde etme ve sunma amacıyla donanım, yazı- lım ve kullanıcılardan oluşan sisteme Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) denilmektedir.

  Bu sistem yeryüzünde mevcut olan ve sonradan oluşan her türlü veriyi haritaya aktarmaya ve analiz yapmaya yarayan bilgisayar bazlı bir sistemdir.

  Bu sistemin aşamaları arasında;

  I. veri girişi,

  II. veri toplama ve saklama,

  III. veri idaresi ve analizi

  hangileri yer alır?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.
 • I. Eğimin az olduğu yerlerde çizgiler seyrek ve uzundur.

  II. Bu yöntem yer şekillerinin gerçeğe en uygun olarak gösterilmesini sağlar.

  III. Bu yöntemde yer şekillerine 45 derece açı ile ışık verildiği düşünülür. Işık alan yerler açık, almayan yerler ise koyu renk tonlarıyla gösterilir.

  Yukarıda özellikleri verilen harita çizim yöntemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) I: İzohips II: Kabartma III: Gölgelendirme
 • B) I: Tarama II: İzohips III: Renklendirme
 • C) I: İzohips II: Renklendirme III: Tarama
 • D) I: Tarama II: Kabartma III: Gölgelendirme
 • E) I: Gölgelendirme II: Renklendirme III: Tarama
 • I. Akarsular

  II. Karayolları

  III. Orman bölgeleri

  Yukarıda verilen unsurlardan hangileri haritalarda daha çok çizgisel veri kullanılarak gösterilir?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Tarama yöntemiyle çizilmiş bir haritada çizgilerin sık ve kalın olması aşağıdakilerden hangisi hakkında doğrudan bilgi verir?
 • A) Yükselti değer
 • B) Toprak yapısı
 • C) Eğim derecesi
 • D) Haritanın ölçeği
 • E) Kayaç yapısı
 • Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yararları arasında gösterilemez?
 • A) Bilgi akışını hızlandırır.
 • B) Zaman kaybı oluşturur.
 • C) İş verimliliğini arttırır.
 • D) Etkili ve doğru analizler sağlar.
 • E) Veri güncelleme kolaylığı sağlar.
 • Haritayı krokiden ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Ölçek kullanılması
 • B) Düzleme aktarılması
 • C) Kuşbakışı görünüm elde edilmesi
 • D) Yön oku kullanılması
 • E) Başlık kullanılması
 • Aşağıda büyük ve küçük ölçekli haritalara ait bazı özellikler verilmiştir.

  • Ölçek paydasındaki sayı daha büyüktür.

  • Ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır.

  • Haritada hata oranı daha azdır.

  • Haritada iki nokta arası uzaklık daha azdır.

  • Haritanın kapladığı alan daha fazladır.

  Verilenlerden kaç tanesi büyük ölçekli haritaların özelliği olarak gösterilebilir?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • Bir haritanın ölçeğinin değişmesi durumunda aşağıdakilerden hangisinde değişme olmaz?
 • A) Ölçek paydasındaki sayıda
 • B) Ayrıntıyı gösterme gücünde
 • C) Haritadaki hata oranında
 • D) Haritanın kapladığı alanda
 • E) Bölgenin coğrafi koordinatlarında
 • harita test çöz
 • A) I. haritanın ölçeği daha küçüktür.
 • B) II. harita eş yükselti eğrileri yardımıyla çizilmiştir.
 • C) I. haritada ayrıntıları görmek II. haritaya göre daha güçtür.
 • D) I. haritadaki görüntüyü yakalamak için daha yükseklere çıkmak gerekir.
 • E) II. haritada hata oranı daha azdır.
 • • 1513'te Dünya haritası çizmiştir.

  • Osmanlı döneminin önemli denizci ve haritacısıdır.

  • Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabı önemli eseridir.

  Yukarıda özellikleri verilen Türk denizci ve haritacı kimdir?

 • A) Piri Reis
 • B) Katip Çelebi
 • C) Evliya Çelebi
 • D) Kaşgarlı Mahmut
 • E) Harezmi


 • 9.Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Test 2

  9.Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Test 2
  9.Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Test 2
  9.Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Test 2
  Etiketler: harita bilgisi soruları çöz, 9.sınıf coğrafya test çöz, online coğrafya test çöz, testleri, test çöz, 9.sınıf testleri
  9.Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Test 2 sorularını online çözebilirsiniz.
  9.Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Test 2