Yükleniyor

9. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

9.Sınıf Harita Bilgisi Test
Bir ülkenin farklı ölçeklerle çizilmiş olan iki fiziki haritasında;

I. harita alanı,

II. gerçek alan,

III. yükselti değeri,

IV. ayrıntıyı gösterme

gücü özelliklerinden hangileri aynıdır?


 • A) I ve II.
 • B) II ve III.
 • C) I ve III.
 • D) II ve IV.
 • E) III ve IV.
 • Aşağıdaki yerlerin aynı boyuttaki kâğıtlara siyasi haritaları çizilecektir.

  Bu haritalardan hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü daha yüksektir?


 • A) Hint Okyanusu
 • B) Kuzey Amerika Kıtası
 • C) Orta Doğu Siyasi Bölgesi
 • D) Avrupa Birliği Bölgesi
 • E) İskandinavya Yarımadası
 • harita test
 • A) 100
 • B) 120
 • C) 180
 • D) 220
 • E) 240
 • Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir haritada yeşil renk ve tonlarının geniş yer kapladığı görülürse haritası çizilen yer hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
 • A) Ormanların geniş yer kapladığı
 • B) Ortalama yükseltinin fazla olduğu
 • C) Yıllık yağış miktarının fazla olduğu
 • D) Hayvancılık faaliyetleri için uygun olduğu
 • E) Deniz seviyesine yakın yerlerin fazla olduğu
 • harita test çöz
 • A) 15
 • B) 30
 • C) 45
 • D) 60
 • E) 75
 • 1/2000000 ölçekli bir haritada 4cm olarak gösterilen A-B arasındaki uzaklık başka bir haritada 16 cm olarak gösterilmiştir.

  Buna göre ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) 1/100000
 • B) 1/200000
 • C) 1/500000
 • D) 1/1500000
 • E) 1/8000000
 • harita test çöz
 • A) Ülke sınırlarına
 • B) Ülkelerin başkentlerine
 • C) Denizlerin ortalama derinliğine
 • D) Yarımada durumundaki ülkelere
 • E) Ülkelerin birbirine göre konumlarına
 • Konularına göre haritalar, fiziki ve siyasi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu haritaların ikisinden de elde edilen ortak bilgilerin yanında sadece birinden elde edilen bilgiler de bulunmaktadır.

  Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yalnızca fiziki haritalardan elde edilmektedir?


 • A) İdari sınırların belirlenebilmesi
 • B) Coğrafi koordinatların belirlenebilmesi
 • C) Alan hesaplamalarının yapılabilmesi
 • D) Uzunluk hesaplamalarının yapılabilmesi
 • E) Eğim hesaplamalarının yapılabilmesi
 • harita test çöz
 • A) 1/ 100.000
 • B) 1/ 500.000
 • C) 1/ 1.000.000
 • D) 1/ 5.000.000
 • E) 1/ 4.000.000
 • Haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerinden hangisi üç boyutlu bir görünüm sağlar?
 • A) Renklendirme
 • B) Tarama
 • C) Kabartma
 • D) İzohips
 • E) Gölgelendirme
 • Dünya’nın şeklinden dolayı haritalar gerçeğine uygun olarak çizilemez. Bu nedenle, gerçeğine yakın haritalar çizebilmek amacıyla projeksiyon teknikleri kullanılır.

  harita test çöz

  Dünya haritasında, numaralandırılarak verilen alanlarda hangi projeksiyon yöntemi kullanılırsa hata payı daha az olur?


 • A) I: Silindir II: Düzlem III: Konik
 • B) I: Düzlem II: Silindir III: Konik
 • C) I: Silindir II: Konik III: Düzlem
 • D) I: Konik II: Silindir III: Düzlem
 • E) I: Düzlem II: Konik III: Silindir
 • Haritalar üzerinde gösterilen yerler arasındaki uzaklık hesaplanabilirken, krokiler üzerinde gösterilen yerler arasındaki uzaklık hesaplanamaz.

  Bu durum krokilerde,

  I. Ölçek

  II. Kuşbakışı görünüm

  III. Düzlem üzerine aktarma

  özelliklerinden hangisinin bulunmamasından kaynaklanır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.