Yükleniyor

11. Sınıf Felsefe Testleri Çöz

Ahlak Felsefesi Test

Ahlak Felsefesi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
Tehlikelere gözü kara bir şekilde atılmak cesaret değildir. Varını yoğunu savurganca dağıtmakla da cömert olunmaz. Her şeyin bir ortası vardır. Erdemli insan orta yolu bulup ona göre davranan insandır.

Bu parçaya göre bir insanı erdemli yapan aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ölçülü olması
 • B) Vicdanlı olması
 • C) Kendini tanıması
 • D) Kötülükten sakınması
 • E) Duygularını bastırması
 • Aristoteles’e göre, her şeyin orta yolu insan için iyi ve erdemli olandır. Orta yol, herhangi bir şeyin ne fazlasını ne de azını istemektir.

  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Aristoteles’in bu görüşüne uygundur?

 • A) Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.
 • B) Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu.
 • C) Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
 • D) Damdan düşen, halden bilir.
 • E) Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır.
 • Aşağıdaki filozoflardan hangisi mutluluğu, acıdan uzaklaşma ve hazza yaklaşma olarak kabul etmiştir?

 • A) Sartre
 • B) Mill
 • C) Sokrates
 • D) Epiküros
 • E) Hobbes
 • Öyle hareket et ki senin eylemlerinin ilkesi tüm insanlığın eylemlerinin ilkesi olsun. Bunun için koşulsuz buyruğa uymalısın.

  Buna göre I. Kant ahlaki eylemin ölçütünü aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklamaktadır?

 • A) Ödev ahlakı
 • B) Vicdani sorumluluk
 • C) Erdemin evrenselliği
 • D) Bilgelik
 • E) Sezgisel güç
 • H. Bergson’a göre bir insan boş zamanlarında insanlara yardım etmek gibi bir yol seçebileceği gibi başka bir eylemle de zamanını geçirebilir. Hangisinin daha iyi olduğuna karar verecek olan onun sezgileridir.

  Buna göre H. Bergson ahlak ile ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisini savunmuş olabilir?

 • A) İnsan doğasına yaraşan güçlü, korkusuz ve acımasız olmaktır
 • B) Kendi sezgine uy ki, hem kendin hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın.
 • C) Her eylemde olabildiğince çok insanın, olabildiğince çok yararı göz önüne alınmalıdır
 • D) Bütün ahlaksal değerler, bir takım soyutlamalar, hayaller ve saplantılardan ibarettir.
 • E) Öyle hareket et ki, hareketlerinin ilkesi, aynı zamanda diğer insanların hareketleri için de bir ilke olabilsin.
 • T. Hobbes’a göre, insan eylemlerinin biricik ve temel amacı hayatın korunması ve sürdürülmesidir. Kişinin eylemleri ne olursa olsun, ona iyi veya kötü diyen kişinin kendisidir. Herkes doğa tarafından eşit yaratılmıştır. Bu eşitlikte herkesin kendisi için iyi olanı ve haz vereni araması gayet doğal bir durumdur. Kişi daima yararına olanı yapar.

  T. Hobbes’un görüşlerini yansıtan bu parçadan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Bir kişinin, eylemleri her zaman kendi iyiliği içindir
 • B) Her eylemde en yüksek amaç kişisel menfaatleri korumaktır.
 • C) Ahlaki değerler iyi, kötü bağlamında kişiden bağımsız olamaz.
 • D) İnsan kendini, başkalarının düşünceleri doğrultusunda gerçekleştirir.
 • E) Mutlak iyi veya mutlak kötü diye bir şey söz konusu değildir.
 • Spinoza’ya göre var olan tek şey Tanrı’dır. Tanrı, kendi kendisi tarafından belirlenmiştir. O halde, Tanrı’da özgürlük, zorunlulukla aynı şeydir. Böylece insan, evreni tanıyıp, evrenin içinde meydana gelen her olayın zorunlu olduğunu bilmek ve bu zorunluluğu kabul etmek suretiyle mutlu olur. O’na göre, insan çoğu zaman tutkularının etkisi altındadır. Bu tutkular ruhun bulanık ve karmaşık yanını oluşturur. Ahlakın amacı, insanın tutkularını yenmesine yardımcı olmaktır. Bu da, Tanrı’yı bilmek ve onun yasalarını kabul etmekle olur.

  Spinoza’nın görüşlerini yansıtan bu parçadan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) İnsan için en iyi şey, ne aşırıya kaçmak ne de azla yetinmektir, ahlaklı olmak ölçülü olmaktır
 • B) İnsanın tutkularını yenmesi, Tanrı’nın yasalarını kabul etmekle olur.
 • C) Mutluluk, insanın kendisini Tanrı’nın yasalarına tam bir gönül rahatlılığıyla bırakmasıdır.
 • D) Tanrı’nın yasalarına uygun olan iyidir, uygun olmayan kötüdür.
 • E) Evrendeki her olayın zorunlu olduğunu bilmek ve bu zorunluluğu kabul etmek insanı mutlu eder.
 • Mevlana’ya göre öncesiz, sonrasız güzel, iyi ve mutlak doğru olan Tanrı, gücünü ve yüceliğini göstermek için bu evreni yaratmıştır. Tanrı, insanı diğer yarattıklarından ayrı tutarak, ona Tanrı’nın bilgisine ulaşma şerefi vermiştir. Ancak bedensel ve toplumsal zevkler Tanrı’ya ulaşmayı engeller. Bunun için insan bu zevklerden uzaklaşıp aşk yolu ile Tanrı’ya varmaya çalışmalıdır.

  Parçadan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Varlıklar içinde bir tek insan, Tanrı’nın özünü ve güzelliğini bilebilir.
 • B) Ölüm, varlığın birliğine ve sonsuz hayata açılan bir penceredir.
 • C) Evren Tanrı’nın kendini gösterdiği görüntüler alanıdır.
 • D) Evren Tanrı’nın gücünün bir göstergesidir.
 • E) Tanrıya ancak aşkla ulaşılabilir.
 • İntihal, telif haklarının korunamaması, taklit, korsan baskı, haksız patent alımları, verilerin kasten yanlış yorumlanması gibi konular üzerinde durur.

  Parçada anlatılan uygulamalı etik alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Eğitim Etiği
 • B) Bilimsel Etik
 • C) Meslek Etiği
 • D) Siyaset Etiği
 • E) Enformasyon Etiği
 • I Doğanın savunulması, yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve çevre koşullarının korunması üzerinde durur.

  II. Embriyoların statüsü, hasta hakları, insanlar üzerindeki tıbbi deneyler vb. problemleri konu edinen uygulamalı etik alanıdır.

  Verilen açıklamalar sırasıyla aşağıdaki etik alanlarından hangisine uygundur?

 • A) Enformasyon Etiği - Tıp Etiği
 • B) Çevre Etiği - Tıp Etiği
 • C) Siyaset Etiği - Eğitim Etiği
 • D) Enformasyon Etiği - Eğitim Etiği
 • E) Bilimsel Etik - Meslek Etiği


 • Ahlak Felsefesi Test

  Ahlak Felsefesi Test
  Ahlak Felsefesi Test
  Ahlak Felsefesi Test
  Etiketler: ahlak felsefesi test, felsefe soruları çöz
  Ahlak Felsefesi Test sorularını online çözebilirsiniz.
  Ahlak Felsefesi Test