Yükleniyor

KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri

Cinsel Gelişim Test Soruları


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 7 Yanlış: 0 Boş: 0
Cinsiyet rollerini öğrenme süreci ailede başlamaktadır. Çocuklar cinsiyet rollerine uygun davranışları ilk önce anne - babalarını model alarak ve bu davranışları aile içinde taklit ederek öğrenmektedirler.

Cinsel kimliğin kazanılmasını yukarıdaki şekilde açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İnsancıl kuram
 • B) Sosyal bilişçi kuram
 • C) Davranışçı kuram
 • D) Yapısalcı kuram
 • E) Psikanalitik kuram
 • I. Kendi cinsel kimliğini öğrenir.

  II. Cinsel tutumları öğrenir.

  III. Başkalarının cinsel kimliklerini öğrenir.

  IV. Cinsiyetine uygun bilinçli davranışlar sergiler.

  Yukarıda bilişsel yaklaşımcılara göre cinsel kimliğin kazanılma aşamaları verilmiştir.

  Bu aşamaların doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


 • A) I - II - III - IV
 • B) IV - II - III - I
 • C) I - IV - III - II
 • D) IV - III - II - I
 • E) I - III - II - IV
 • Aşağıda adı verilen kuramcılardan hangisi cinsel gelişimi açıklamak için çalışmalar yapmıştır?


 • A) Bruner
 • B) Chomsky
 • C) Gagne
 • D) Freud
 • E) Pavlov
 • I. Dış dünya ağız yoluyla tanınmaya çalışılır.

  II. Bu dönemde cinsellik ikinci plana atılırken, akademik etkinlikler ön plana çıkar.

  III. Cinsel karmaşaların yaşandığı bir dönemdir.

  IV. Gizil dönem olarak da bilinir.

  Yukarıdakilerden hangileri latent dönemin özelliklerindendir?


 • A) I ve III
 • B) I ve II
 • C) II ve IV
 • D) II, III ve IV
 • E) I, II, III ve IV
 • 28 yaşındaki Esma Hanım’ın aşırı titiz ve düzenli olması, hiçbir eşyasını atmayıp biriktirmesi, psikanalitik yaklaşıma göre, hangi döneme saplanıp kaldığını gösterir?


 • A) Oral dönem
 • B) Anl dönem
 • C) Fallik dönem
 • D) Gizil dönem
 • E) Genital dönem
 • Dört yaşındaki Osman, annesini çok kıskanmakta, ne zaman annesi ile babası yan yana gelse, babasını itmekte, anne babasının arasına girip oturmaktadır.

  Osman'ın bu davranışı psikanalitik yaklaşımına göre hangi kavramla açıklanabilir?


 • A) Fiksasyon
 • B) Oedipus karmaşası
 • C) Elektra karmaşası
 • D) Örtülü dönem
 • E) Latent çatışma
 • Psikanalitik yaklaşıma göre, tuvalet eğitimi son derece gevşek bir bireyin ilerleyen yaşlarda hangi davranışı sergilemesi beklenir?


 • A) Anne babaya aşırı bağlanması
 • B) Cimri ve inatçı olması
 • C) Vurdumduymaz ve dağınık olması
 • D) Sürekli kendini denetim altında tutması
 • E) Aşırı titiz olması

 • Etiketler: cinsel gelişim test soruları, ahlak gelişimi kpss soruları, kişilik gelişimi kpss
  Cinsel Gelişim Test Soruları sorularını online çözebilirsiniz.