Yükleniyor

2024 EKYS Müdür Yardımcılığı Testleri ve Denemeleri

EKYS Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi I. Dünya Savaşı devam ederken yapılmıştır?
 • A) Versailles Antlaşması
 • B) Sevr Antlaşması
 • C) Brest-Litowsk Antlaşması
 • D) Lozan Antlaşması
 • E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
 • Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi adına karar alma ve alınan kararları uygulama yetkisi verilen Heyet-i Temsiliye kaç kişiden oluşmaktadır?
 • A) 5
 • B) 7
 • C) 11
 • D) 9
 • E) 12
 • I. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı topraklarının paylaşılması konusunda anlaşamayan Balkan devletleri aşağıdakilerden hangisine savaş açmıştır?
 • A) Yunanistan
 • B) Sırbistan
 • C) Karadağ
 • D) Osmanlı Devleti
 • E) Bulgaristan
 • İlk defa yurt dışında daimî elçilikler hangi Osmanlı padişahı döneminde açılmıştır?
 • A) I. Ahmet
 • B) II. Mahmut
 • C) Abdülmecit
 • D) III. Selim
 • E) Abdülaziz
 • 2 Aralık 1823’te ABD Kongresi’ne sunulan ve ABD dış politikasının esaslarının belirlendiği doktrin aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Monroe Doktrini
 • B) Truman Doktrini
 • C) Carter Doktrini
 • D) Reagan Doktrini
 • E) Eisenhower Doktrini
 • Aşağıdakilerden hangisi Amasya Tamimi’nin maddelerinden biri değildir?
 • A) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
 • B) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
 • C) Milli Mücadele’nin ilk genelgesidir.
 • D) Doğu vilayetleri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır.
 • E) Anadolu’nun her bakımdan güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongrenin toplanması mecburidir.
 • Aşağıdakilerden hangisi hem Milli Mücadele’nin nedenlerini ve programını hem de başladığını gösteren bir belgedir?
 • A) Havza Tamimi
 • B) Erzurum Kongresi
 • C) Amasya Tamimi
 • D) Sivas Kongresi
 • E) Misak-ı Millî Kararları
 • Aşağıdakilerden hangisi İstiklal Savaşı’nın doğuda ilk teşkilatlanmasını başlatan ve 10 Mart 1919’da Erzurum’da şubesi açılan Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin şube başkanıdır?
 • A) Raif Dinç
 • B) Cevat Dursunoğlu
 • C) Kâzım Yurdalan
 • D) Kâzım Karabekir
 • E) Mustafa Kemal Paşa
 • Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet’in ilanını sağlayan örgüttür?
 • A) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • B) Milli Meşrutiyet Fırkası
 • C) Fırka-i Ahrar
 • D) İttihad-ı Muhammedi Fırkası
 • E) İttihat ve Terakki Cemiyeti
 • Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nı aşağıdakilerden hangisine güvenerek bırakmış ve mütareke imzalamıştır?
 • A) Sykes-Picot Antlaşması
 • B) Wilson İlkeleri
 • C) Paris Konferansı
 • D) Rusya’nın savaştan çekilmesi
 • E) ABD’nin savaşa girmesi

 • Etiketler: EKYS Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Test
  EKYS Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Test sorularını online çözebilirsiniz.