Yükleniyor

KPSS Gelişim Psikolojisi Test

Gelişim Psikolojisine Giriş Test

Gelişim Psikolojisine Giriş Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 9 Yanlış: 0 Boş: 0
Esma Hanım, üç yaşındaki çocuğunun gelişiminde bir yavaşlama olduğunu düşünerek, gelişim psikolojisi uzmanı Ali Bey’i aramış, ona çocuğunun boyunun doğumdan bir yaşına kadar 25 santimetre uzadığını ancak şimdi sadece sekiz santimetre uzadığını söyleyerek, bunun nedenini sormuştur.

Ali Bey’in bu soruya hangi gelişim psikolojisi ilkesi ile açıklama getirmesi beklenir?

 • A) Gelişim baştan ayağa, içten dışa doğrudur.
 • B) Gelişim hızı her yaşta aynı değildir.
 • C) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
 • D) Gelişim süreklidir ve belli aşamalarla gerçekleşir.
 • E) Gelişim bir bütündür.
 • İlköğretim birinci sınıf öğrencisi Kerem'in derslerindeki başarısızlığı nedeniyle babası, öğretmeniyle görüşmüş, öğretmeni Kerem'in gelişimsel bir sorunun olmadığını, ancak derse karşı ilgisiz olduğunu söylemiştir.

  Kerem'in öğretmeninin üzerinde durduğu gelişim psikolojisi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Büyüme
 • B) Olgunlaşma
 • C) Hazırbulunuşluk
 • D) Kalıtım
 • E) Kritik dönem
 • I. Havighurst tarafından ortaya atılmıştır.

  II. Bireyin gerçekleştirmesi gereken belli sorumlulukları ifade eder.

  III. Beklendiği zamanda gerçekleştirilemeyen sorumlulukların daha sonra gerçekleştirilmesi mümkündür; ancak bireyde huzursuzluğa neden olur.

  Yukarıda özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hazırbulunuşluk
 • B) Gelişim
 • C) Olgunlaşma
 • D) Gelişim ödevleri
 • E) Deneyim
 • Aşağıda gelişime ilişkin verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Gelişim döllenmeden başlayarak yaşamın sonuna kadar devam eder.
 • B) Gelişim baştan ayağa doğrudur.
 • C) Gelişimde, önce olgunlaşma daha sonra büyüme olur.
 • D) Gelişim kalıtım, çevre ve zamanın ortak etkileşimi sonucunda oluşur.
 • E) Gelişim süreklidir ve belli aşamalarla gerçekleşir.
 • Daha önceki yıllarda doğa ve fen bilimleri ve de matematik bilimleri üzerinde çalışan insanlar çoğunlukta iken günümüzde sosyal bilimler ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu durum gençlerin mesleki tercihleri üzerinde önemli etkiler yapmaktadır.

  Yukarıdaki durumu gelişimi etkileyen faktörlerden hangisiyle açıklamak mümkündür?

 • A) Kalıtım
 • B) Çevre
 • C) Tarihsel zaman
 • D) Hazırbulunuşluk
 • E) Deneyim
 • Kangal köpekleri doğduktan sonraki ilk bir yıl içinde eğitim aldıklarında çok iyi çoban köpeği olabilmektedirler. Ancak bu eğitimin ne zaman verileceği çok önemlidir. Yani belli bir yaştan sonra bu köpeklere verilen eğitim, istenilen sonucu vermemektedir.

  Kangal köpeklerinin bu durumu hangi gelişim psikolojisi ilkesi ile daha iyi açıklanabilir?

 • A) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
 • B) Gelişim bir bütündür.
 • C) Gelişim süreklidir.
 • D) Gelişimde kritik dönemler vardır.
 • E) Gelişim nöbetleşe devam eder.
 • Bir bireyin cinsiyeti anne ve babasından gelen genler tarafından belirlenir. Birey, cinsiyet özelliklerini nasıl kullanacağına ilişkin ipuçlarını sadece anne ve babasından almaz. Etrafındaki diğer insanlar da bu konuda etkin rol oynar.

  Yukarıdaki açıklama gelişim psikolojisi ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Gelişim bir bütündür.
 • B) Gelişim kalıtım ve çevrenin ortak etkisi ile olur.
 • C) Gelişimde kritik dönemler vardır.
 • D) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
 • E) Gelişim süreklidir.
 • Erikson’a göre, kişilik gelişimi doğumdan ölüme kadar belli aşamalarda gerçekleşmekte, her aşamada farklı bir kişilik karmaşası yaşanmaktadır.

  Erikson’un kuramının temel alt yapısı olan bu önerme gelişim psikolojisi ilkelerinden hangisine uygun bir önermedir?

 • A) Gelişim süreklidir ve belli aşamalarla gerçekleşir.
 • B) Gelişimde kritik dönemler vardır.
 • C) Gelişim bir bütündür.
 • D) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
 • E) Gelişim kalıtım ve çevrenin ortak ürünüdür.
 • Hatice Hanım başka bir şehirde yaşayan ve bir yıldır görmediği yeğenine daha önceki yıl aldığı bir elbisenin benzerini almıştır. Ancak yeğenine aldığı elbise kısa gelmiştir.

  Yukarıdaki paragrafta gelişim psikolojisine özgü kavramlardan hangisine değinilmektedir?

 • A) Olgunlaşma
 • B) Öğrenme
 • C) Kritik dönem
 • D) Hazırbulunuşluk
 • E) Büyüme


 • Gelişim Psikolojisine Giriş Test

  Gelişim Psikolojisine Giriş Test
  Gelişim Psikolojisine Giriş Test
  Gelişim Psikolojisine Giriş Test
  Etiketler: gelişim psikolojisine giriş test, kpss gelişim psikolojisi test
  Gelişim Psikolojisine Giriş Test sorularını online çözebilirsiniz.
  Gelişim Psikolojisine Giriş Test