Yükleniyor

KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri

Gelişimin Temel İlkeleri Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %90 Doğru: 9 Yanlış: 1 Boş: 0
Birey, gelişimin bu döneminde erkek ve kız kavramlarının ne anlama geldiğini bilir.

Birey, tuvalet eğitimi alışkanlığını kazanır.

Birey, doğru ile yanlışı ayırt edebilir ve vicdan gelişiminin başlangıcıdır.

Yukarıda bazı temel özellikleri verilen yaşam dönemi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Son çocukluk
 • B) Bebeklik
 • C) ikinci çocukluk
 • D) ilk çocukluk
 • E) Ergenlik
 • Dil gelişimi sürecinin agulama döneminde "d" ve "e" harflerini bir araya getirerek "-de, -de" şeklinde heceler oluşturan çocuk; tek sözcük evresinde ise bu iki -de'yi bir araya getirerek "dede" demeyi ve iki sözcük evresinde ise dede kelimesine bir kelime daha ilave ederek "dede su" demeyi öğrenir.

  Çocukların dil gelişimlerindeki izledikleri bu seyir gelişimin aşağıdaki gelişimin temel ilkelerinden hangisiyle açıklanır?


 • A) Gelişim nöbetleşe bir sıra izler.
 • B) Gelişim bir süreçtir ve aşamalar halinde ortaya çıkar.
 • C) Gelişim baştan ayağa doğrudur.
 • D) Gelişim genelden özele doğrudur.
 • E) Gelişim kalıtım ve çevre faktörlerinin ortak etkileriyle ortaya çıkar.
 • "Bireyin anadilindeki ilerlemelere bağlı olarak, düşünme ve iletişim yeteneği de gelişir." düşüncesi, gelişimin aşağıdaki temel ilkelerinden hangisini desteklemektedir?


 • A) Gelişim nöbetleşe bir sıra izler.
 • B) Gelişimin belli yönelimleri vardır.
 • C) Gelişim genelden özele doğrudur.
 • D) Gelişim genellikle başladığı hızda devam eder.
 • E) Gelişim belli bir bütünlük içerisinde ortaya çıkar.
 • önce kuşaklardan çocuğa kalıtım yoluyla geçen özelliklerin tümüdür (I). Genetik yapının çevreyle etkileşimi sonucunda oluşan yapının dışarıdan gözlenebilen şeklidir (II).

  Gelişimle ilgili yukarıdaki metinde I ve II rakamlarının yerine getirilmesi gereken kavramlar, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?


 • A) Genotip - Otozom
 • B) Fenotip - Genotip
 • C) Genotip - Fenotip
 • D) Fenotip - Gonozom
 • E) Genotip - Mutasyon
 • Aşağıdakilerden hangisi bebeklik ve ilk çocukluk döneminin gelişim görevlerinden birisi değildir?


 • A) Tuvalet eğitimi alışkanlığını kazanma
 • B) Akıcı ve anlaşılır bir biçimde konuşmaya başlama
 • C) Gece ve gündüz uykularının düzenli hale gelmesi
 • D) Bedenini çevresindeki nesnelerden ayırt edebilme
 • E) Cinsiyet rolü ve cinsel kimlik gelişiminin tamamlanması
 • Bir ruh sağlığı uzmanı bir tıp kongresinde "Türleri ve yoğunlukları ile çeşitli ağrılar karşısında her hasta genetik yapısına ve psikolojik durumuna göre farklı tepkiler verir." demiştir.

  Ruh sağlığı uzmanının bu görüşü, gelişimin aşağıdaki ilkelerinden hangisini desteklemektedir?


 • A) Gelişimde bireyler arasında farklılıklar vardır.
 • B) Gelişim nöbetleşe bir sıra izler.
 • C) Gelişim düzenli bir sıra izler.
 • D) Gelişim belli bir bütünlük içerisinde ortaya çıkar.
 • E) Gelişimin belli yönelimleri vardır.
 • Bir konuşma terapisti, çocuklarda dil gelişimi ile ilgili bilimsel bir etkinlikte" Aile içi iletişimin televizyon nedeniyle yok olması çocuklarda konuşma güçlüğünün temel nedenlerinden birisidir." demiştir.

  Konuşma terapisti bu yaklaşımı ile dil gelişiminde aşağıdaki faktörlerden hangisinin önemine vurguda bulunmaktadır?


 • A) Doğuştan donanım
 • B) Yaş
 • C) Türe özgü hazır oluş
 • D) Çevre
 • E) Kalıtım
 • Günümüz dünyasında, taşımacılık sektörünün gelişmesi ve gidilecek yer seçeneklerinin çoğalması, yolculuğu da "tur şirketleri için" herhangi bir ürün" haline getirmiştir." ifadesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?


 • A) Olgunlaşma
 • B) Gelişim ödevi
 • C) Tarihsel zaman etkisi
 • D) Kritik dönem
 • E) Büyüme
 • "Bireyin yaşı, güdillenmişlik düzeyi, önceki öğrenmeleri, ilgisi, tutumu, sağlık durumu, yetenekleri ve benzeri özellikleri; yeni bir öğrenme durumunda etkili olan başlıca faktörlerdir." ifadesi en iyi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?


 • A) Olgunlaşma
 • B) Hazırbulunuşluk
 • C) Büyüme
 • D) ön öğrenme
 • E) Tarihsel zaman etkisi
 • Çocuklar, doğdukları andan itibaren okuma yazmayı öğrenebilme potansiyeline sahip bulunmalarına rağmen, genellikle 6 yaşından itibaren el-göz eşgüdümü kurabilir ve okuma yazmayı öğrenebilme yeterliğine ulaşırlar.

  Çocuklardaki bu değişim, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?


 • A) Büyüme
 • B) Türe özgü hazıroluş
 • C) Olgunlaşma
 • D) Kritik dönem
 • E) Tarihsel zaman etkisi

 • Etiketler: gelişimin temel ilkeleri test, kpss gelişim psikolojisi test, kpss eğitim bilimleri deneme test
  Gelişimin Temel İlkeleri Test sorularını online çözebilirsiniz.