Yükleniyor

Genel Kültür Testleri

Genel Kültür Deneme Sınavı Soruları 2


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 20 Yanlış: 0 Boş: 0
İslam öncesinde çav adı verilen kağıt patayı kullanan il devlet aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Asya Hun
 • B) Avrupa Hun
 • C) Uygurlar
 • D) Göktürler
 • E) Avarlar
 • Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğol hakimiyetine girmesine neden olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Pasinler Savaşı
 • B) Kösedağ Savaşı
 • C) Miryokefalon Savaşı
 • D) Yassıçemen Savaşı
 • E) Dandanakan Savaş
 • Mengücekliler Dönemi'nde Mimar Ahlatlı Hürrem Şah tarafından inşa edilen, 1985 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınıp uzmanlarca "Anadolu'nun El Hamrası" olarak nitelendirilen Türk - İslam eseri aşağıdaldlerden hangisidir?


 • A) Gevher Nesibe Darüşşifası
 • B) Anber Bin Abdullah Daruşşifası
 • C) Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası
 • D) Konya ince Minareli Medrese
 • E) Sivas Gök Medrese
 • I. Murat'ın savaş alanını gezerken bir Sırp tarafından şehit edildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) I. Kosova Savaşı
 • B) ll. Kosova Savaşı
 • C) ll. Çirmen Savaşı
 • D) Sırpsındığı Savaşı
 • E) Niğbolu Savaşı
 • Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde ilk defa seçim yapılarak Meclis-i Mebusan açılmıştır?


 • A) II. Mahmut
 • B) Abdülaziz
 • C) Abdülmecit
 • D) V. Mehmet Reşat
 • E) II. Abdülhamit
 • Mustafa Kemal'in, "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka kumandanlar alabilir." diyerek askeri liderliğini gösterdiği cephe aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Kafkas Cephesi
 • B) Kanal Cephesi
 • C) Suriye - Filistin Cephesi
 • D) Çanakkale Cephesi
 • E) Irak Cephesi
 • Milli Mücadele Hazırlık Dönemi'nde İstanbul Hükümeti adına Amasya Görüşmeleri'ni yürüten Osmanlı; devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Ali Rıza Paşa
 • B) Ahmet izzet Paşa
 • C) Tevfik Paşa
 • D) Salih Paşa
 • E) Damat Ferit Paşa
 • Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü okullardan biri değildir?


 • A) Selanik Askeri Rüştiyesi
 • B) Manastır Askeri idadisi
 • C) Harp Okulu
 • D) Harp Akademisi
 • E) Darülfünun
 • Aşağıdakilerden hangisi her zaman bir ezgiyle söylenen, Anonim Halk edebiyatına ait bir üründür?


 • A) Şarkı
 • B) Semai
 • C) Türkü
 • D) Kaside
 • E) Koşuk
 • Pişekar'ın cinasçılık, Kavuklu'nun ise tekerlemecilik yaparak açık bir meydanda doğaçlama olarak ortaya koydukları halk tiyatrosuna ne ad verilir?


 • A) Komedya
 • B) Meddah
 • C) Dram
 • D) Ortaoyunu
 • E) Karagöz
 • Aşağıdakilerin hangisinde koçaklamalarıyla tanınmış Aşık edebiyatı sanatçıları bir arada verilmiştir?


 • A) Karacaoğlan - Aşık Veyse
 • B) Aşık Ömer - Erzurumlu Emrah
 • C) Seyrani - Kaygusuz Abdal
 • D) Pir Sultan Abdal - Gevheri
 • E) Köroğlu - Dadaloğlu
 • Elli yılı aşan gezilerini izlenimleriyle birlikte "Seyahatname" adlı yapıtında toplayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Katip Çelebi
 • B) Evliya Çelebi
 • C) Mercimek Ahmet
 • D) Yirmisekiz Mehmet Çelebi
 • E) Mevlana Celaleddin-i Rumi
 • Divan edebiyatımızın en güzel mersiye örneklerinden olan "Kanuni Mersiyesi"nin şairi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Fuzuli
 • B) Baki
 • C) Nabi
 • D) Şeyh Galip
 • E) Nefi
 • Şarkı türündeki yapıtlarıyla ün kazanmış, Halk şairleri tarzında hece ölçüsüyle bir türkü yazarak hece ölçüsünü denemiş, şiirlerinde hep din dışı konuları işlemiş Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Fuzuli
 • B) Nabi
 • C) Nesimi
 • D) Baki
 • E) Nedim
 • Divan edebiyatında, biyografi türünün karşılığı sayılabilecek yapıtlara ne ad verilir?


 • A) Sefaretname
 • B) Siyer
 • C) Münşeat
 • D) Seyahatname
 • E) Tezkire
 • KKTC'yi temsil eden, beyaz fon üzerine üstte ve altta olmak üzere iki, kırmızı boydan boya şerit ile ortada kırmızı renkli ay yıldızdan oluşan KKTC Bayrağı'nı tasarlayan, eski başbakan ve siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Turgut ÖZAL
 • B) Bülent ECEVİT
 • C) Süleyman DEMİREL
 • D) Alparslan TÜRKEŞ
 • E) Necmettin ERBAKAN
 • Temmuz 2022 tarihinde kendi alanında dünyada "Yılın En Seçkin Bilim İnsanı" seçilen, "Ne öğrendiysem Türkiye'de öğrendim" diyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Prof. Dr. Mutlu ÖZCAN
 • B) Prof. Dr. Aziz SANCAR
 • C) Prof. Dr. İlber ORTAYLI
 • D) Prof. Dr. Ömer ÖZKAN
 • E) Prof. Dr. Tayfun AYBEK
 • Batı dünyasının ilk yüksek öğrenim kurumu kabul edilen "Akademi"yi kurarak, giriş kapısına "Geometri bilmeyen buraya giremez" yazısı yazan, ilk Çağ'ın en önemli filozoflarından biri olarak kabul edilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Pisagor
 • B) Aristo
 • C) Sokrates
 • D) Newton
 • E) Platon
 • Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen, Dünya ekonomisinin yaklaşık beşte birini oluşturan "BRICS" zirvesinde, aşağıda verilen ülkelerden hangisi üye değildir?


 • A) Brezilya
 • B) İran
 • C) Rusya
 • D) Çin
 • E) Hindistan
 • Milattan önce 5 bin 500'e tarihlenen buluntuların ortaya çıktığı, antik çağda Anadolu'nun en önemli ticaret, sanat, spor merkezlerinden biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan" Laodikya Antik Kenti" hangi şehrimizdedir?


 • A) Aydın
 • B) İzmir
 • C) Denizli
 • D) Muğla
 • E) Mersin

 • Etiketler: 2022 genel kültür soru çöz, genel kültür deneme çöz, genel kültür çıkmış sorular pdf, genel kültür test
  Genel Kültür Deneme Sınavı Soruları 2 sorularını online çözebilirsiniz.