Yükleniyor

8. Sınıf Fen Testleri Çöz

İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Test

İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Test


Testin En İyisi

SahraKyhn99 Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Eşeyli üremek için üreme organlarının üreme hücrelerini oluşturması gerekir. Üreme organları dişilerde yumurta hücresini, erkeklerde ise sperm hücresini oluştururlar.

Yukarıda bahsedilen insanlardaki üreme hücrelerini oluşturan üreme organları hangisinde verilmiştir?

 • A) Yumurtalık - Penis
 • B) Yumurtalık - Testis
 • C) Döl Yatağı - Penis
 • D) Döl yatağı - Sperm kanalı
 • Bireylerin ergenlik dönemini sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için aşağıdakilerden hangisi anne ve babaların yapması gereken davranışlardan biridir?

 • A) Akranları ile kıyaslama yapılmalı
 • B) Ergene karşı tutarlı davranışlar sergilenmeli
 • C) Ergene yargılayıcı veya suçlayıcı davranılmalı
 • D) En hassas olduğu konuda çocuk yerine konulmalı
 • Aşağıda insanın üremesiyle ilgili verilen şekil üç bölüme ayrılarak işaretlenmiştir.

  İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Test

  Buna göre,

  I. 1. aşamada genetik çeşitlilik görülür.

  II. 2. aşama dişi üreme organının yumurtalığında gerçekleşir.

  III. 3. aşama dişi üreme organının döl yolunda gerçekleşir.

  IV. 2. ve 3. aşamalardaki büyüme - gelişme mitoz ile gerçekleşir.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız III
 • B) II ve III
 • C) I ve IV
 • D) III ve IV
 • Aşağıda verilen dişi üreme yapılarından K, L, M ve N ile ilgili hangisi doğrudur?

  İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Test

 • A) Mayoz bölünme K'de gerçekleşir.
 • B) Spermin yumurta ile birleşmesi M'de gerçekleşir.
 • C) Zigotun embriyoyu oluşturması L'de gerçekleşir.
 • D) Döllenmemiş yumurta N'den dışarı atılır.
 • Aşağıda döngü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Test

 • A) 1 numaralı olay döllenmedir.
 • B) 4 numaralı olay mitoz bölünmedir.
 • C) 2 ve 3 numaralı olaylar mayoz bölünmedir.
 • D) 4 numaralı olay tüm canlı hücrelerde görülür.
 • Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için anne adayının dikkat etmesi gereken konular vardır. (I) Anne adayının dikkat etmesi gereken ilk konu zararlı alışkanlıklardan uzak durmaktır. (II) Hamilelik döneminde bol bol röntgen çektirmelidir. (III) Doktor kontrolünde ilaç kullanmalıdır. (IV) Anne adayı kendisine uygun fiziksel aktiviteler yapmalıdır.

  Hamile bir anne adayının gebelik süresince dikkat etmesi gereken durumlar ile ilgili verilen paragrafta kaç numaralı ifade hatalıdır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • Aşağıda sperm ve yumurta hücrelerinin karşılaştırılması ile ilgili bir tablo verilmiştir.

  İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Test

  Buna göre sperm ve yumurta hücreleri ile ilgili hangi yorum yapılamaz?

 • A) Spermler hareket yeteneğine sahiptir.
 • B) Spermler yumurtadan daha kısa ömürlüdür.
 • C) Sperm, yumurtadan daha çok sayıda üretilir.
 • D) Spermler yumurtadan daha küçüktür.
 • Aşağıdakilerden hangisi insanda üreme, büyüme ve gelişme konusu ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 • A) Zigot gelişimine anne vücudu içinde devam eder.
 • B) Sperm ve yumurta hücrelerinin birleşmelerine döllenme denir.
 • C) Üreme organları neslin devamı için üreme hücrelerini oluştururlar.
 • D) Zigot, embriyonun mitoz bölünmeler geçirerek oluşturduğu bir yapıdır
 • Bireyler ergenliğe geçişte bedensel ve ruhsal değişimler geçirirler.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ruhsal değişimlerden biri değildir?

 • A) Yaşadığı gerginlik nedeniyle kavga ve çatışmalara hazırdır.
 • B) Kendini toplumdan soyutlar, ev halkı ile yapılan etkinliklere katılmak istemez.
 • C) Küçükken oynadığı oyunlara daha fazla ilgi gösterir ve daha eğlenceli bulur
 • D) Her söyleneni kendine yöneltilmiş bir eleştiri olarak algılar.
 • Bir araştırmacının ergenlikte görülen değişimler ile ilgili aynı cinsiyet ve aynı yaştaki bireylerle yapmış olduğu çalışma sonuçları şöyledir: "Bazı bireylerin sesi kalınlaşırken bazılarının seslerinde herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir. Aynı şekilde araştırmaya katılan bireylerin yalnızca bir kısmında sivilce oluşumu gözlenmiştir."

  Bu araştırma sonucu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A) Bütün bireyler aynı yaşta ergenliğe girer.
 • B) Ruhsal değişimler yalnızca ergenlik dönemine özgüdür.
 • C) Ergenlik döneminde bireyler arasında farklılıklar vardır.
 • D) Ergenlik dönemindeki tüm bireylerde aynı değişimler gözlenir.
 • "Bağımlılık yapan maddeleri kullanmaya başlama yaş ortalamaları sigara için 13.5, alkol için 14.3, uyuşturucu maddeler için 14.8’dir." Araştırma sonuçlarına göre sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımına büyük oranda ergenlik döneminde başlanmaktadır.

  Buna göre ergenlik döneminde bu durumun oluşmasının nedeni olarak hangisi gösterilebilir?

 • A) Ergenlik döneminde arkadaş çevresinin çok etkili olması
 • B) Ergenlik döneminde bedensel değişimlerin yaşanması
 • C) Kızların ergenliğe erkeklerden önce girmesi
 • D) Ergenlerin spora meraklı bireyler olması
 • Birey, ergenlik dönemini her yönden sağlıklı geçirebilmek için,

  I. Sağlıklı ve dengeli beslenmelidir.

  II. Ailesi ve öğretmenleriyle iletişim hâlinde olmalıdır.

  III. Düzenli spor yapmalıdır.

  hangilerini yapmalıdır?

 • A) Yalnız II.
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III


 • İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Test

  İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Test
  İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Test
  İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Test
  Etiketler: insanda üreme test pdf, insanda gelişme test, 8. sınıf fen test çöz
  İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Test sorularını online çözebilirsiniz.
  İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Test