Yükleniyor

9. Sınıf Tarih Testleri Çöz

9. Sınıf Tarih İnsanlığın İlk Dönemleri Test II


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
I. Sümerler

II. Yunan Medeniyeti

III. Hititler

Yukarıda verilen İlk Çağ uygarlıklarından hangileri şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Hititlerde kralların başrahip, başyargıç ve başkomutanlık görevleri vardır.

  Bu durum Hititlerde aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?


 • A) Merkeziyetçi bir sistemin benimsendiğine
 • B) Bilimsel çalışmaların geliştiğine
 • C) Millî bilincin canlı tutulduğuna
 • D) Kültürel faaliyetlerin geliştiğine
 • E) Çok tanrılı inanca sahip olduklarına
 • Mısır’da yapı malzemesi olarak taş, Mezopotamya’da ise kerpiç ve tuğla kullanılmıştır.

  Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenir?


 • A) Mısır mimari eserlerinin daha kalıcı olmasına
 • B) Mezopotamyalıların tarımla uğraşmalarına
 • C) Mısır’ın istila edilmesinin kolaylaşmasına
 • D) Mezopotamya’da kültürün gelişmesine
 • E) İki uygarlığın aynı eserler ortaya koymasına
 • Eski Yunanistan’da Kleistenes sınıf ayrımcılığını kaldırıp halk meclisini oluşturmuştur.

  Bu çalışma ile Kleistenes’in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?


 • A) Toplumsal cezaları artırmayı
 • B) Toplumsal barışı ve eşitliği sağlamayı
 • C) Tarım ve ticareti geliştirmeyi
 • D) İnsan haklarını sınırlandırmayı
 • E) Soyluların haklarını genişletmeyi
 • Hz Musa’ya inanmalarından dolayı Musevi adıyla anılırlar.

  Bugünkü İsrail Devleti’nin atalarıdır.

  Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Fenike
 • B) Akad
 • C) Babil
 • D) Elam
 • E) İbrani
 • I. Tapates adı verilen halı ve kilimler,

  II. Kibele heykeli,

  III. Anal adı verilen yıllıklar

  Yukarıda verilen tarihî kaynaklardan hangileri Friglere ait değidir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • Roma’da krallık döneminde, kral ihtiyarlar meclisi tarafından teklif edilmiş, “kuria” adı verilen halk meclisi tarafından da seçilmiştir. Kral senatoya karşı sorumludur.

  Buna göre Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


 • A) Meclisin yönetimde etkili olduğu
 • B) Demokratik uygulamalar görüldüğü
 • C) Hükümdarlığın babadan oğula geçtiği
 • D) Halkın yönetimde söz sahibi olduğu
 • E) Kralın yetkilerinin sınırlandırıldığı
 • Perslerde ülke satraplık adı verilen eyaletlere bölünmüş ve satraplar kralın görevlendirdiği kişilerce teftiş edilmişlerdir.

  Perslerdeki yönetim sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


 • A) Kralın yönetimde tek yetkili olduğu
 • B) Merkezî otoritenin güçlü tutulduğu
 • C) Halkın siyasi olarak satraplara bağlı olduğu
 • D) Vergilerin satraplar adına toplandığı
 • E) Siyasi birliğin olmadığı
 • Mısırlılar ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamışlardır.

  Bu durum Mısır Uygarlığı’nın;

  I. tıp,

  II. eczacılık,

  III. astronomi alanlarından hangilerinde gelişmesine zemin hazırlamıştır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisi hukuk kurallarını ilk kez yazılı hâle getirmiştir?


 • A) Sümerler
 • B) Babiller
 • C) Lidyalılar
 • D) Asurlar
 • E) Persler
 • İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden biri olan Hititler gelişmiş bir hukuk sistemine sahiptir.

  Hitit kanunları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


 • A) Sümer Kanunları gibi insancıldır
 • B) İşlenen suçların cezası daha çok maddi niteliktedir
 • C) Boşanma hakkı kadınlara da verilmiştir
 • D) Kasten öldürme ile kazara adam öldürme birbirinden ayrılmıştır
 • E) Kolektif cezalar uygulanmamıştır
 • Büyük İskender Mısır’da Aman-Ra rahipleri tarafından tanrı-kral ilan edilmiş; Didim Apollon Tapınağı kâhini tarafından “Zeus’un oğlu” olarak adlandırılmıştır.

  Bu durum Büyük İskender ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?


 • A) Ülke ekonomisini güçlendirmiştir.
 • B) Ülkeyi yönetim birimlerine ayırmıştır
 • C) Helenizm uygarlığını ortaya çıkarmıştır.
 • D) Gücünün meşruiyet kaynağını tanrısallaştırmıştır
 • E) Aristokratik yönetim anlayışını benimsemiştir.

 • Etiketler: insanlığın ilk dönemleri test, 9.sınıf tarih soru çöz
  9. Sınıf Tarih İnsanlığın İlk Dönemleri Test II sorularını online çözebilirsiniz.