Yükleniyor

10. Sınıf Kimya Testleri Çöz

Kimyanın Temel Kanunları Test 2
Al(k) + O2(g) → Al2O3(k) tepkimesine göre 0,4 mol alüminyum metalinin yeteri kadar oksijen gazı ile tepkimesinden kaç gram Al2O3 bileşiği oluşur? (O:16 g/mol, Al:27 g/mol)


 • A) 5,1
 • B) 10,2
 • C) 20,4
 • D) 30,6
 • E) 40,8
 • CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(s) tepkimesine göre 48 gram CH4 gazının tamamen yanması sonucu kaç gram H2O oluşur? (H:1 g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol)


 • A) 108
 • B) 72
 • C) 54
 • D) 36
 • E) 18
 • 0,4 mol CxHy bileşiği 2 mol O2 gazı ile tam yandığında 1,2 mol CO2 ve 1,6 mol H2O oluşmaktadır.

  Buna göre CxHy bileşiği aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) C3H6
 • B) C2H4
 • C) C4H8
 • D) C4H6
 • E) C3H8
 • H2SO4(suda) + 2NaOH(suda) → Na2SO4(k) + 2H2O(s) tepkimesine göre 98 gram H2SO4 ile 40 gram NaOH tepkimesinden kaç gram Na2SO4 oluşur? (H:1 g/mol, O:16 g/mol, Na:23 g/mol, S:32 g/mol)


 • A) 35
 • B) 71
 • C) 98
 • D) 124
 • E) 142
 • 2Al(k) + 6HCl(suda) → 2AlCl3(k) + 3H2(g) tepkimesine göre 5,4 gram Al’nin, yeteri kadar HCl ile tepkimesi sonucu NK’da kaç litre H2 elde edilir? (Al:27 g/mol)


 • A) 3,36
 • B) 6,72
 • C) 11,2
 • D) 22,4
 • E) 44,8
 • H2X(suda) + 2LiOH (suda) → Li2X(k) + 2H2O(s) tepkimesine göre H2X’in 0,25 gramı 0,01 mol LiOH çözeltisi ile tam verimle tepkimeye giriyor.

  Buna göre X’in mol ağırlığı kaçtır? (H : 1 g/mol)


 • A) 23
 • B) 40
 • C) 48
 • D) 50
 • E) 56
 • 0,25 mol C3H8On bileşiğinin tam yanması için NK’da 112 L hacim kaplayan hava harcandığına göre formüldeki n sayısı kaçtır? (Havanın hacimce 1/5 ’i O2’dir.)


 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • MgCO3(k) + 2HCI(suda) → MgCI2(suda) + CO2(g) + H2O(s) 168 gram MgCO3 katısından yukarıdaki tepkime denklemine göre 66 gram CO2 oluşmaktadır.

  Buna göre bu tepkimenin verimi % kaçtır? (Mg:24 g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol, H:1 g/mol)


 • A) 75
 • B) 66
 • C) 52
 • D) 48
 • E) 25
 • C ve H’den oluşan organik bir bileşiğin 5,8 gramı yakıldığında NK’da 8,96 litre CO2 oluşuyor.

  Buna göre bu organik bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? (O:16 g/mol, C:12 g/mol, H:1 g/mol)


 • A) CH2
 • B) CH3
 • C) C2H5
 • D) C3H4
 • E) C4H10
 • 2AgNO3 (suda) + K2S(suda) → Ag2S(k) + 2KNO3(suda) 34 gram AgNO3 ile 22 gram K2S tam verimle tepkimeye giriyor.

  Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? (AgNO3:170 g/mol, K2S:110 g/mol)


 • A) Sınırlayıcı bileşen AgNO3’tür
 • B) 0,1 mol KNO3 oluşur.
 • C) 12 gram K2S artar
 • D) 12 gram AgNO3 artar
 • E) Tepkime sonunda kapta 0,3 mol madde bulunur.
 • CaC2(k) + 2H2O(s) → Ca(OH)2(suda) + C2H2(g) 2 mol su içine CaC2 ilave edildiğinde tepkimeden NK’da 4,48 litre C2H2 gazı açığa çıkıyor.

  Buna göre tepkimede kaç gram su artmıştır? (H2O:18 g/mol)


 • A) 7,2
 • B) 14,4
 • C) 28,8
 • D) 36
 • E) 56
 • N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) tepkimesine göre 14 gram N2 ile 6 gram H2 gazları kapalı bir kapta tepkimeye giriyor.

  Buna göre;

  I. N2 sınırlayıcı bileşendir.

  II. 3 gram H2 artar.

  III. Tepkime sonunda 17 gram NH3 oluşur.

  yargılarından hangileri doğrudur? (H:1 g/mol, N:14 g/mol)


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III

 • Etiketler: kimyanın temel kanunları test, 10.sınıf kimya test
  Kimyanın Temel Kanunları Test 2 sorularını online çözebilirsiniz.