Yükleniyor

10. Sınıf Kimya Testleri Çöz

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %66.66 Doğru: 8 Yanlış: 3 Boş: 1
Al4C3(k) + H2O(s) → Al(OH)3(suda) + CH4(g)

tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde girenlerin katsayıları toplamı kaç olur?


 • A) 6
 • B) 7
 • C) 12
 • D) 13
 • E) 24
 • xCa(OH)2 + 2H3PO4 → Ca3(PO4) 2 + yH2O

  Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğine göre x ve y katsayıları seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


 • A) x: 3 y: 6
 • B) x: 1 y: 6
 • C) x: 2 y: 5
 • D) x: 4 y: 7
 • E) x: 3 y: 3
 • Aşağıda verilenlerden kaç tanesi kimyasal tepkimedir?

  10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test


 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • 10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • 10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test


 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • 10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) II ve III.
 • Bir öğrenci kimya dersinde 3 ayrı deney yapmış ve bunların sonuçlarını kaydetmiştir.

  10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test


 • A) Yanma - Asit-baz - Çözünme-çökelme
 • B) Asit-baz - Yanma - Çözünme-çökelme
 • C) Çözünme-çökelme - Yanma - Asit-baz
 • D) Yanma - Asit-baz - Çözünme-çökelme
 • E) Çözünme-çökelme - Yanma - Asit-baz
 • Denkleştirilmiş olarak verilen aşağıdaki tepkimelerde O2’nin katsayıları x, y ve z olarak gösterilmiştir.

  10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test


 • A) x > y > z
 • B) z > y > x
 • C) y > z > x
 • D) x > z > y
 • E) y = z > x
 • C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

  Verilen tepkime denklemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Yanma tepkimesidir.
 • B) C2H4 ve O2 reaksiyona giren maddelerdir.
 • C) Ürünler CO2 ve H2O’dur.
 • D) Toplam atom sayısı korunmuştur.
 • E) Toplam molekül sayısı değişmiştir.
 • Pb(NO3) 2(suda) + 2KI(suda) → PbI2(k)+ 2KNO3(suda)

  Yukarıda verilen tepkime ile ilgili;

  I. Çözünme-çökelme tepkimesidir.

  II. İyon değişimi ile gerçekleşir.

  III. Net iyon denklemi; Pb2+ (suda) + 2I- (suda) → PbI2(k) şeklindedir.

  yargılarından hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.
 • CH4 + 2O2 → CO2 + 2X

  CO2 + X → Y

  Y + 2KOH → Z + 2H2O

  Yukarıdaki tepkimelere göre X, Y ve Z maddeleri seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


 • A) 10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test
 • B) 10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test
 • C) 10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test
 • D) 10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test
 • E) 10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test
 • • Maddelerin oksijen ile verdikleri tepkimelere - - - - I tepkimeleri denir.

  • Her asit - baz tepkimesinde - - - - II oluşmayabilir.

  • Sentez tepkimeleri - - - - III tepkimeleridir.

  Yukarıdaki numaralı boşluklara seçeneklerdeki kavramlardan hangisinin yerleştirilmesi en uygun olur?


 • A) yanma - su - oluşum
 • B) oksitlenme - tuz - ayrışma
 • C) analiz - su - bozunma
 • D) çökelme - tuz - oluşum
 • E) yanma - su -ayrışma

 • Etiketler: kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar test, kimyanın temel kanunları 10.sınıf
  Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1 sorularını online çözebilirsiniz.