Yükleniyor

10. Sınıf Kimya Testleri Çöz

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 2


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %83.33 Doğru: 10 Yanlış: 1 Boş: 1
Toplam 6,02.1023 tane atom içeren CH4 gazı ile ilgili;

I. 0,2 moldür.

II. 2,4 gram C atomu içerir.

III. 0,8 gram H atomu içerir.

yargılarından hangileri doğrudur? (H:1 g/mol, C:12 g/mol)


 • A) Yalnız II.
 • B) I ve II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • 12,8 gram SO2 bileşiği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (S:32 g/mol, O:16 g/mol, NA=Avogadro sayısı )


 • A) 6,4 gram kükürt atomu içerir.
 • B) 0,2 moldür.
 • C) Toplam 0,6 mol atom içerir.
 • D) 6,4 gram oksijen atomu içerir.
 • E) 0,2 NA tane oksijen atomu içerir.
 • 35CI ve 37CI izotoplarının ortalama atom kütlesi 35,5 olduğuna göre 37CI izotopunun doğada bulunma yüzdesi kaçtır?


 • A) 80
 • B) 75
 • C) 35
 • D) 25
 • E) 20
 • I. 90 gram H2O

  II. 96 gram O2

  III. 150 gram C2H6

  IV. 220 gram CO2

  Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin mol sayısı eşittir? (H:1g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol)


 • A) I ve II.
 • B) I ve III
 • C) II ve IV
 • D) I, III ve IV
 • E) II, III ve IV
 • 256 gram X2O3 bileşiğinde 3,2 mol X atomu olduğuna göre, X’in atom kütlesi kaç g/mol’dür? (O:16 g/mol)


 • A) 160
 • B) 144
 • C) 128
 • D) 112
 • E) 56
 • 3,01.1023 tane X3H6 molekülü 21 gramdır.

  Buna göre 0,3 mol XH4 bileşiği kaç gramdır? (H:1 g/mol, Avogadro sayısı:6,02.1023)


 • A) 2,4
 • B) 4,8
 • C) 9,6
 • D) 12
 • E) 24
 • 22 gram CO2 gazı ile aynı sayıda atom içeren SO2 gazı kaç gramdır? (C:12 g/mol, O:16 g/mol, S:32 g/mol)


 • A) 16
 • B) 32
 • C) 64
 • D) 128
 • E) 256
 • 0,3 mol CH4 ile 0,6 mol C2H6 gazlarının karışımında toplam kaç tane H atomu vardır? (NA=Avogadro sayısı )


 • A) 0,9. NA
 • B) 1,2. NA
 • C) 3,6. NA
 • D) 4,8.NA
 • E) 5,4.NA
 • I. 1,204.1023 tane CO2 gazı

  II. N.K’da 3,36 litre CH4 gazı

  III. 19,2 gram SO2 gazı

  Verilen maddelerin mol sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? (Avogadro sayısı:6,02.1023, S:32 g/mol, O:16 g/mol)


 • A) I > II > III
 • B) II > I > III
 • C) II > III > I
 • D) III > II > I
 • E) III > I > II
 • 8 gram CH4 ve 0,2 mol XY2 gazlarından oluşan karışım 16,8 gramdır.

  Buna göre X’in atom kütlesi kaçtır? (Y:16 g/mol)


 • A) 44
 • B) 32
 • C) 28
 • D) 12
 • E) 8
 • 0,3 mol H2S ve 3,4 gram XH3 bileşikleri eşit miktarda hidrojen içerdiğine göre X elementinin atom kütlesi kaçtır? (H:1 g/mol)


 • A) 17
 • B) 14
 • C) 12
 • D) 10
 • E) 7
 • N.K’da 11,2 litre hacim kaplayan SO2 ve SO3 gazlarının karışımı 36 gramdır.

  Buna göre, karışımdaki SO2 gazı kaç gramdır? (S:32 g/mol, O:16 g/mol)


 • A) 8
 • B) 10
 • C) 16
 • D) 20
 • E) 32

 • Etiketler: 10. sınıf kimya soruları, 10.sınıf kimya test
  Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 2 sorularını online çözebilirsiniz.