Yükleniyor

KPSS Coğrafya Testleri

KPSS Coğrafya Türkiyede Tarım Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %91.66 Doğru: 11 Yanlış: 1 Boş: 0
- Yıllık yağış miktannın fazla

- Yazlar serin kışlan ılık

- Arazi yapısı eğimli

- Yıkanmış toprak

2022 KPSS Coğrafya Türkiyede Tarım Test

özelliklerine sahip alanlarda yetişen bir tarım ürünün, haritada işaretli olan alanlardan hangisinde daha yoğun tarım yapılabilir?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Yaz mevsimi kurak geçen bir bölgede aşağıdaki etkinliklerden hangisi güçleşir?


 • A) Buğday tarımı
 • B) Çay tarımı
 • C) Yaz turizmi
 • D) Arıcılık
 • E) Küçükbaş hayvancılık
 • Türkiye’de eğimin ve yükseltinin fazla olması makineleşmeyi sınırlandırmıştır. Bu tür arazilerde tanmda insan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyaç devam etmektedir.

  2022 KPSS Coğrafya Türkiyede Tarım Test 2

  Haritada gösterilen alanlardan hangisi yukarıda anlatılan duruma örnek olarak gösterilebilir?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Aşağıdaki haritada, işaretli olan ve eskiden beri buğday, arpa, mercimek gibi ürünlerin yetiştirildiği alanda son yıllarda pamuk, ayçiçeği, sebze gibi ürünler yetiştirilmektedir.

  2022 KPSS Coğrafya Türkiyede Tarım Test 3

  Tarımı etkileyen koşullar göz önüne alındığında, bu yörede aşağıdakilerden hangisinde bir değişme olduğu söylenebilir?


 • A) İklim şartlannda
 • B) Tarım alanlarının genişliğinde
 • C) Ekilen ürün çeşidinde
 • D) Sulama imkanlarında
 • E) Göçle gelen nüfusun tarım anlayışında
 • Özellikle kıyı bölgelerinde sanayi bitkileri üretiminin yaygınlaşmasıyla buğday başta olmak üzere tahıl tanmına ayrılan alanlar azalmıştır. Üretim alanlarının daralmasına rağmen, verimin artması nedeniyle üretim miktarında azalma olmamıştır.

  Buna göre buğday verim inin artmasında;

  I. sulama olanaklarının artması

  II. tohum ıslahı III. pazar alanlarının daralması

  IV. gübre kullanımının yaygınlaşması

  V. çiftçi sayısındaki azalma durumlarından hangileri etkili olmamıştır?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) II ve IV
 • E) III ve V
 • Bu sene ilkbahar mevsiminde düşük sıcaklığa bağlı oluşan don olayı verimin düşük olmasına neden oldu. Yeterince gübreleme ve ilaçlama da yapamayınca üretim iyice azaldı. Ayrıca piyasada oluşan düşük fiyat iyice zarar etmeme neden oldu.

  Yukarıda durumunu anlatan çiftçinin hangi yörede ve hangi tarım ürününü yetiştirdiği söylenebilir?


 • A) Giresun - Fındık
 • B) Mersin - Portakal
 • C) Kilis - Üzüm
 • D) Adana - Pamuk
 • E) Bursa - Domates
 • Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi ekonomik olarak sadece kıyı bölgelerimizde yetiştirilen bir ürün değildir?


 • A) Fındık
 • B) Çay
 • C) Pamuk
 • D) Portakal
 • E) İncir
 • Aşağıdaki haritada Türkiye’deki tütün ekim alanlan gösterilmiştir.

  2022 KPSS Coğrafya Türkiyede Tarım Test 4

  Tütün ekim alanlarını gösteren haritadan yararlanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


 • A) Tütün bütün bölgelerimizde yaygın olarak yetiştirilir.
 • B) Türkiye’de üretilen tütünün kalitesi yüksektir.
 • C) Tütün ihraç ürünlerimiz arasında yer alır.
 • D) Türkiye’deki bütün iklimlere uyum sağlamış bir bitkidir.
 • E) Ekim alanı devlet tarafından sınırlandınlmıştır.
 • Çabuk bozulabilen tanm ürünlerinin toplandıktan hemen sonra işlenmesi gerektiği için bu tür ürünleri işleyen fabrikalar tarım alanlarına yakın yerlere kurulurlar. Buna göre;

  I. şekerpancan

  II. pamuk

  III. çay

  IV. buğday

  ürünlerinden hangilerini işleyen fabrikaların yukarıda sözü edilen nedenden dolayı, üretim alanlarına yakın kurulması gerekir?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) II ve IV
 • E) III ve IV
 • Aşağıdaki ürünlerden hangisi, yağ sanayisinde hammadde olarak kullanılmamaktadır?


 • A) Yer fıstığı
 • B) Kanola
 • C) Pamuk
 • D) Soya fasulyesi
 • E) Haşhaş
 • Yaz mevsiminin kurak olduğu alanlarda tanmda sulama sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun giderildiği yerlerde;

  • nadas tanmı sona erer.

  • tanm iklime bağlılıktan kurtulur.

  • ürün çeşidi artar.

  • verim artışı sağlanır.

  Buna göre, Türkiye’deki bütün tarım alanlarında sulama sorunu çözülmüş olsa aşağıdaki yerlerden hangisinde yukarıda sözü edilen durumlarda önemli bir değişme olması beklenmez?


 • A) Edirne
 • B) Rize
 • C) Konya
 • D) Gaziantep
 • E) Manisa
 • Türkiye’de aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin doğal yetişme alanı daha geniştir?


 • A) Zeytin
 • B) Çay
 • C) Fındık
 • D) Buğday
 • E) İncir

 • Etiketler: türkiyede tarım, türkiyede tarım test, türkiye tarım pdf, kpss coğrafya test, online deneme test çöz
  KPSS Coğrafya Türkiyede Tarım Test sorularını online çözebilirsiniz.