Yükleniyor

KPSS Öğrenme Psikolojisi Testleri

KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 16 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz pekiştirmeye örnektir?


 • A) Ödevlerini yapan çocuğa çikolata verilmesi
 • B) Sınıf içinde kendisine verilen görevi yapmayan öğrenciye eksi verme
 • C) Derste sürekli konuşan öğrenciyi azarlama
 • D) Yaramazlık yapan bir çocuğun bilgisayarda oyun oynamasını yasaklama
 • E) Babası kızmasın diye öğrencinin ders çalışması
 • Ali bir gün evine giderken her zaman geçtiği sokakta bir köpeğin saldırısına uğrar ve kaçıp kurtulur. Bu olayda çok korktuğundan daha sonraki günlerde köpekle karşılaşmamak için yolunu değiştirmiştir.

  Ali'nin durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?


 • A) Karşıt koşullanma
 • B) Genelleme
 • C) Kaçınma koşullanması
 • D) Araçsal koşullanma
 • E) Sönme
 • Bir bayan kuaföründe çalışan çırak her gün ustasının nasıl saç kestiğine, nasıl fön çektiğine dikkat etmekte ve uygulamaya geçmeden önce ustasının yaptıklarını hatırlayarak kendisi de bunları yapmaya çalışmaktadır.

  Çırağın öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Şartlanma yoluyla öğrenme
 • B) Gizil öğrenme
 • C) Kavrayarak öğrenme
 • D) Gözlem yoluyla öğrenme
 • E) Deneme yanılma yoluyla öğrenme
 • Çocuğuna her akşam uyumadan önce "hadi uyu bakalım, kapat gözlerini numara yapma; kızarım bak" diyen bir anne bir gün çocuğunu yatırdıktan sonra bazı sesler duymuş ve gizlice kızının odasına bakmıştır. Çocuk oyuncak bebeğiyle oynamakta, bebeğine "hadi uyu bakalım, kapat gözlerini, kızarım bak" dediğini görerek hayrete düşmüştür.

  Yukarıda anlatılan olay ile ilgili olarak çocuğun öğrenme yolu aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi ile ilgilidir?


 • A) Edimsel koşullanma
 • B) Sosyal öğrenme
 • C) Tepkisel koşullanma
 • D) Bilişsel öğrenme
 • E) Araçsal koşullanma
 • Aşağıdaki ifadelerden hangisi sosyal öğrenme kavramını diğer öğrenme kuramlardan ayıran özelliklerden biri değildir?


 • A) insanın öğrenmesinde pekiştirme ve ceza yerine gözlem ve gözlenen davranış önem kazanır.
 • B) Bireyde öğrenilmiş davranış hemen ya da ertelenmiş olarak gözlenebileceği gibi öğrenilmiş olmasına rağmen bu davranışın hiç ortaya çıkmama olasılığı da vardır.
 • C) Modelin davranışlarının sonucunun öğrenen için ne ifade ettiği önemlidir.
 • D) Öğrenmede bir uyarana verilen uygun tepki ve uygun tepkinin pekiştirilmesi önemlidir.
 • E) Öğrenmede bilişsel süreçler de önemlidir.
 • Oğlunun kitap okumayı hiç sevmediğini söyleyen bir anneye sınıf öğretmeni şu öneride bulunmuştur: "Eğer çocuğunuzun kitap okumasını istiyorsanız anne baba olarak sizde evde kitap okumalı ve davranışınızla oğlunuza örnek olmalısınız".

  Öğretmenin bu önerisi aşağıdaki öğrenme yollarından hangisinin önemini vurguladığını göstermektedir?


 • A) Bilişsel öğrenme
 • B) Edimsel koşullanma
 • C) işaret öğrenme
 • D) Tepkisel koşullanma
 • E) Modelden öğrenme
 • Hedef olarak öğrencilere kazandırmak ·istediğimiz davranışlara ulaşmak için önce bu davranışlara benzeyen ve yakın davranışların pekiştirilmesi ve bu işlemin istenen standartlara ulaşıncaya kadar aşamalı olarak devam ettirilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?


 • A) Zıt tepki yöntemi
 • B) Bıktırma yöntemi
 • C) Kademeli yaklaştırma
 • D) Eşik yöntemi
 • E) Sistematik duyarsızlaştırma
 • Aşağıdakilerden hangisi organizmanın öğrenmesini etkileyen faktörlerden olan öğrenen ile ilgili etkenlerden değildir?


 • A) Kavramsal gruplandırma
 • B) Türe özgü hazır oluş
 • C) Güdü
 • D) Olgunlaşma
 • E) Transfer
 • Bazı öğrencilerin ders çalışırken yatağa uzanmaları verimli bir ders çalışma yöntemi değildir. Yatağa uzanarak ders çalışırken, bir süre sonra fizyolojik olarak kas gevşemesi başlar ve bunu dikkati konu üzerinde toplayamama izler.

  Yukarıda anlatılan durum ders çalışma ile ilgili olarak aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?


 • A) Olgunlaşma
 • B) Olumsuz aktarma
 • C) Algısal ayırtedilebilirlik
 • D) Genel uyarılmışlık hali
 • E) Olumsuz pekiştirme
 • Latinceyi bilen bir kişinin Fransızcayı kolaylıkla öğrenebilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?


 • A) Olumlu aktarma
 • B) Olumsuz aktarma
 • C) ileriye ket vurma
 • D) Geriye ket vurma
 • E) Olumlu pekiştirme
 • Bir baba oğluna aşağıdakilerden hangisini söylerse Premack kuralını uygulamış olur?


 • A) Bana yardım edersen, bende sana yardım ederim.
 • B) önce topunu oyna, sonra ödevlerini yap.
 • C) Biraz uyu, sonra seninle matematik çalışacağız.
 • D) Dersini çalışmazsan hiçbir isteğini yapmam.
 • E) Türkçe ödevini bitirirsen, dışarı çıkabilirsin.
 • Rogers'ın fenomenolojik kuramına göre hareket eden bir öğretmenin sınıfta sürekli problem çıkaran öğrencilere yaklaşımı nasıl olmalıdır?


 • A) Davranışı sönmeye tabi tutarak bu öğrencilerin davranışlarını ortadan kaldırma
 • B) Öğrencilere uymaları gereken kuralları anlatma
 • C) Problem çıkaran öğrencilerin sınıfta yerlerini değiştirme
 • D) Problem çıkaran öğrencileri cezalandırma
 • E) Öğrencilerin problem çıkarmasına neden olan duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışma
 • Biriyle tanıştığımızda onu kaş, göz, burun gibi parçalar halinde değil, bir bütün halinde algılarız. Dolayısıyla onun göz rengini, burun yapısını hatırlamaya çalıştığımızda güçlük yaşarız, buna karşılık o kişiyi bütün halinde hatırlayabiliriz.

  Yukarıdaki ifade aşağıdaki kuramlardan hangisinin görüşüdür?


 • A) Yapılandırmacı kuram
 • B) Nörofızyolojik kuram
 • C) Davranışçı kuram
 • D) Hümanist kuram
 • E) Gestalt kuramı
 • Bir telefon hattı firmasının "cep telefonuna 17. her 100 kontör yükleyen kişiye 50 kontör bedava" sloganıyla uyguladığı pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Sabit aralıklı
 • B) Sabit oranlı
 • C) Sürekli
 • D) Değişken aralıklı
 • E) Değişken oranlı
 • Bisikletli birini gördüğünde herhangi bir tepki vermeyen Melis, yolda yürürken bir bisikletlinin kendisine çarpması sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Melis daha sonraki günlerde ne zaman bisikletli birini görse çok tedirgin olmaktadır.

  Yukarıdaki koşullanmaya göre Melis için kaza olmadan önce bisikletli ne tür bir uyarıcıdır?


 • A) Koşulsuz uyarıcı
 • B) Nötr uyarıcı
 • C) Ayırt edici uyarıcı
 • D) Koşullu uyarıcı
 • E) Pekiştirici uyarıcı
 • Bir nesneyi değişik koşullarda dahi aynı biçimiyle algılarız. Örneğin; kişiyi uzaktayken küçük görmemize rağmen onu normal boyutunda algılamamız
  gibi. 

  Yukarıdaki ifade aşağıdaki algı yasalarından hangisi ile açıklanır?


 • A) Algıda değişmezlik
 • B) Algıda illüzyon
 • C) Algıda basitlik
 • D) Algıda seçicilik
 • E) Algıda tamamlama

 • Etiketler: öğrenme psikolojisi deneme, kpss öğrenme psikolojisi test, öğrenme psikolojisi pdf
  KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.