Yükleniyor

KPSS Öğrenme Psikolojisi Testleri

KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı II


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 16 Yanlış: 0 Boş: 0
Önceleri günde iki paket sigara içen Mert sık sık öksürmeye başlayınca sigarayı bırakmıştır. Beş ay sonra arkadaşı tarafından kendisine ikram edilen sigarayı farkına varmadan içmiş fakat daha sonraki günlerde yine sigara içmemiştir.

Mert'in sigara içmesi koşullanmada aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?


 • A) Genelleme
 • B) Sönme
 • C) Ayırt etme
 • D) Gölgeleme
 • E) Kendiliğinden geri gelme
 • Aşağıda verilen kuram ve kuramcı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


 • A) Edimsel koşullama - Skinner
 • B) Tepkisel koşullama - Pavlov
 • C) Sosyal öğrenme -Watson
 • D) Bağ kuram - Thorndike
 • E) Bitişiklik kuramı - Guthrie
 • Bir baba ilköğretim 3. sınıfa giden oğluna yaptığı her 5 ödev için 20 TL harçlık veremeye başlamıştır.

  Bu babanın kullandığı pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Sabit oranlı
 • B) Değişken oranlı
 • C) Sürekli
 • D) Sabit aralıklı
 • E) Değişken aralıklı
 • 15 yaşındaki Murat, tatillerde anneannesinin tarlasına gitmekte ve ona her konuda yardımcı olmaktadır. Okulun ağaç dikme kampanyası için çalışmalar yaptığını gören Murat bu etkinliğe katılmış ve dikilmesi gereken bütün meyve ağacı fidelerini bildiğini fark etmiştir.

  Murat'ın meyve ağacı fidelerinin isimlerini daha önce dikkat etmemesine rağmen bilmesi aşağıdaki öğrenme yollarından hangisi ile ifade edilir?


 • A) Deneme yanılma yoluyla öğrenme
 • B) Kavrama yoluyla öğrenme
 • C) Akıl yürütme yoluyla öğrenme
 • D) Gözlem yoluyla öğrenme
 • E) Gizil öğrenme
 • Bir öğrenci sınıfta kurallara uyduğunda hiçbir ceza ile karşılaşmaz ve ödüllendirilir. Diğer yandan ne zaman kurallara uymasa cezalandırılır. Bir süre sonra öğrenci cezadan kaçınmak için kurallara uyar. Böylece kurallara uymak ile uymamak arasındaki farkı öğrenmiş olur.

  Öğrencinin durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?


 • A) Genelleme
 • B) Sönme
 • C) Ayırt etme
 • D) Kendiliğinden geri gelme
 • E) üst düzey koşullanma
 • Ders sırasında derse katılmayan öğrenciyi fark eden öğretmen öğrencisine niçin derse katılmadığını sormuş, midesinin ağrıdığını öğrenince öğrencisine mide ilacı vermiş ve öğrencinin rahatlamasını sağlamıştır.

  Bu durumda aşağıdakilerden hangisi olumsuz pekiştirme olarak ifade edilir?


 • A) Öğrencinin niçin derse katılmadığı sorma
 • B) Derse katılmayan öğrenciyi fark etme
 • C) Öğretmenin soru sorması
 • D) Öğretmenin mide ilacı vermesi
 • E) Midesinin ağrıdığını öğrenmesi
 • • Bir bebeğin emeklemesi

  • ipek böceğinin koza yapması

  • Bir bebeğin ışığa karşı gözünü kırpması

  • Çocuğun şampuanı görünce ağlaması

  Yukarıda verilen davranışlan açıklayan kavramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir?


 • A) Öğrenme - Refleks - Olgunlaşma - içgüdü
 • B) Refleks - içgüdü - Olgunlaşma - Öğrenme
 • C) içgüdü - Refleks - Öğrenme - Olgunlaşma
 • D) Öğrenme - Olgunlaşma - Refleks - içgüdü
 • E) Olgunlaşma - içgüdü - Refleks - Öğrenme
 • Aşağıdakilerden hangisi ceza uygulamaları ile ilgili uyulması gereken ilkelerden biri değildir?


 • A) Hangi davranışın ne tür cezayı gerektiren bir hata olduğu önceden belirlenmelidir.
 • B) Ceza yanlış olan davranışa verilmeli, kişiliği hedeflememelidir.
 • C) Aynı istenmeyen davranış gösterildiğinde her öğrenciye farklı cezalar verilmelidir.
 • D) istenmeyen davranış gösterilmeden ceza verilmemelidir.
 • E) Ceza verildiği yerde kalmalı, sürekli ifade edilmemelidir.
 • Aşağıdaki ifadelerden hangisi gizil (örtük) öğrenmenin temel özelliğidir?


 • A) Aniden, birdenbire gerçekleşmesi
 • B) Uyarıcı tepki arasında bir bağ kurularak oluşması
 • C) Modelin davranışlarını gözlemleyerek oluşması
 • D) Farkına varmadan gerçekleşmesi
 • E) Bilgi işleme sürecinde bir değişmeyi içermesi
 • Üç kez üniversite sınavına girip başarılı olamayan Sezen, bu yıl da başarılı olamayacağını söylemiş, üniversite sınavına başvuruda bulunmamıştır.

  Sezen'in başarılı olamayacağını söyleyerek sınava girmek için girişimde bulunmaması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?


 • A) Kendini gerçekleştiren kehanet
 • B) Batıl davranış
 • C) Öğrenilmiş çaresizlik
 • D) Olumsuz aktarma
 • E) Ket vurma
 • Öğrencilerine düzenli olarak ödev yapma alışkanlığını kazandırmak isteyen bir öğretmenin öğrencilerinde bu davranışın sönmeye karşı en dirençli olmasını sağlamak için aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisini kullanması gerekir?


 • A) Sürekli
 • B) Değişken aralıklı
 • C) Değişken oranlı
 • D) Sabit oranlı
 • E) Sabit aralıklı
 • Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş çaresizliğin belirtilerinden değildir?


 • A) Organizmanın ne yaparsa yapsın durumu değiştiremeyeceğini düşünmesi
 • B) Organizmanın herhangi bir pekiştireci elde etmek için isteksiz olması
 • C) Organizmanın sonucu gönüllü olarak kabullenmesi
 • D) Organizmanın genel olarak aktif olması
 • E) Organizmanın cezadan kaçmak için isteksiz olması
 • Bir öğretmen ders esnasında öğrencilerin verdikleri bazen 2 doğru cevaba artı, bazen 3 doğru cevaba, bazen de 5 doğru cevaba artı vermektedir.

  Öğretmenin kullandığı pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Sabit aralıklı
 • B) Değişken aralıklı
 • C) Sürekli
 • D) Sabit oranlı
 • E) Değişken oranlı
 • KPSS deneme sınavında dışarıdaki inşaattan gelen gürültü nedeniyle öğrenciler rahatsız olduklarını söylemişler, bunun üzerine gözetmen pencereleri kapatmış ve öğrenciler sınava devam etmişlerdir.

  Yukarıdaki durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?


 • A) Olumlu pekiştirme
 • B) Olumsuz pekiştirme
 • C) I. tip ceza
 • D) II. tip ceza
 • E) Sürekli pekiştirme
 • Havuç yemeyi hiç sevmeyen fakat kek yemeyi çok seven bir çocuğa annesi havuçlu kek yapmış ve bu şekilde çocuk havucu yemeye başlamıştır.

  Burada annenin çocuğun havucu yememe davranışını ortadan kaldırmada kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Zıt tepki yöntemi
 • B) Eşik yöntemi
 • C) Bıktırma yöntemi
 • D) Kademeli yaklaştırma
 • E) Sistematik duyarsızlaştırma
 • Karısı tarafından terk edilen bir adam önce tüm kadınlardan nefret etmiş daha sonra sadece sarı saçlı kadınlardan nefret eder hale gelmiştir.

  Adamın durumu sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri ile açıklanır?


 • A) Genelleme - Ayırt etme
 • B) Ayırt etme - Kendiliğinden geri gelme
 • C) Genelleme - Sönme
 • D) Ayırt etme - Sönme
 • E) Kendiliğinden geri gelme - Genelleme

 • Etiketler: öğrenmeye giriş test, kpss öğrenme soruları çöz, online öğrenme psikolojisi deneme, kpss eğitim soruları çöz
  KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.