Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri

KPSS Tarih 1. TBMM Dönemi ve Cepheler Test

KPSS Tarih 1. TBMM Dönemi ve Cepheler Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 14 Yanlış: 0 Boş: 0
Ankara Hükümeti'nin Londra Konferansı'nda (1921} Batılı devletlerce resmen tanınması hangi askeri zaferin siyasi sonucudur?

 • A) Sakarya
 • B) ll. inönü
 • C) Kütahya
 • D) I. inönü
 • E) Dumlupınar
 • Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antiaşması'nın sonuçlarından biridir?

 • A) Yunanistan'ın onarım borcu karşılığında Karaağaç'ı Türkiye'ye bırakması
 • B) Batum'un Gürcistan'a verilmesi
 • C) Türkiye-lrak sınırının saptanması
 • D) Kıbrıs'ın geçici olarak ingiltere yönetimine bırakılması
 • E) Türkiye-Suriye sınırının kesin saptanması
 • Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Mudanya Ateşkes Görüşmelerinin başlamasında en büyük etken olmuştur?

 • A) Fransa ile Ankara Antıaşması'nın imzalanması
 • B) Fransa ve İtalya'nın İngiltere'ye baskı yapması
 • C) Batı Anadolu'nun işgalden kurtarılması
 • D) Sovyet Rusya'nın TBMM hükümetini desteklemesi
 • E) Londra Konferansı'nın toplanması
 • Milli Mücadele Dönemi'nde aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin yargı yetkisini kullandığına bir kanıttır?

 • A) İstiklal Mahkemelerinin yargıçlarının milletvekillerinden oluşması
 • B) Yeni bir anayasa yapması
 • C) Başkomutanlık Kanunu'nu kabul etmesi
 • D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu kabul etmesi
 • E) Takrir-i Sükun Kanunu'nu kabul etmesi
 • Aşağıdakilerden hangisi ikili görüşme veya antlaşmalara bir örnektir?

 • A) Sevr Antlaşması
 • B) Londra Konferansı
 • C) Paris Barış Konferansı
 • D) Lozan Barış Antlaşması
 • E) Ankara Antlaşması
 • Meclis-i Mebusan'da Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi üzerine, itilaf Devletleri İstanbul'u işgal ederek meclisi dağıtmış ve tutukladıkları milletvekillerini Malta'ya sürgün etmişlerdir. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'daki itilaf subaylarını tutuklatmıştır.

  Mustafa Kemal Paşa'nın bu tutumunun;

  I. Kurtuluş mücadelesini halka dayandırma,

  ll. istanbul Hükümeti ile birlikte hareket etme,

  lll. itilaf devletlerinin Türk halkına yönelik faaliyetlerini engelleme

  amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • I. Çerkez Ethem

  II. Damat Ferit

  III. İsmet İnönü

  Yukarıdakilerden hangileri düzenli orduya geçişi doğrudan ya da dolaylı olarak engellemeye çalışmıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Midilli

  ll. On iki Ada

  lll. Sakız

  Lozan Antlaşması'nda yukarıdaki adalardan hangileri Yunanistan'a bırakılmıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti'nin imzalandığı en son antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Lozan
 • B) Mudanya
 • C) Mondros
 • D) Sevr
 • E) Ankara
 • I. Saltanatın kaldırılması

  ll. Lozan Görüşmelerinin başlaması

  lll. Ankara'nın başkent ilan edilmesi

  Yukarıda verilenlerden hangileri Birinci TBMM Dönemi gelişmelerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Lozan Barış Antlaşmasının, milli hiikimiyetimizi sınırlayıcı bir hüküm getiren en önemli maddesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Türk-Yunan ilişkileri
 • B) Boğazlar Komisyonu
 • C) Kapitülasyonlar
 • D) Türkiye-Bulgaristan sınırı
 • E) Kabotaj hakları
 • Batı ülkeleri Ulusal Kurtuluş Savaşımız süresince getirdikleri barış teklifleriyle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemişlerdir?

 • A) Osmanlı Devleti'nin varlığını sürdürmesini
 • B) Osmanlıların himaye altına alınmasını
 • C) Türk-Yunan dostluğunun sağlanmasını
 • D) Sevr Antlaşması'nın kabul edilmesini
 • E) Yunanlıların toprak kazanmasını
 • Milli Mücadele sürecinde aşağıdaki şehirlerimizden hangisinin diplomasi yoluyla kurtarıldığı savunulamaz?

 • A) İzmir
 • B) Tekirdağ
 • C) İstanbul
 • D) Antep
 • E) Edirne
 • Türk Kurtuluş Savaşı'nda gerçekleşen;

  I. Batı Cephesi'nde Türk ordusundaki asker sayısının artması,

  ll. TBMM'nin ilk siyasi zaferini elde etmesi,

  lll. Londra Konferansı'nın toplanması

  durumlarından hangilerinin Ermenilerle yapılan mücadelelerin etkisiyle oluştuğu savunulabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III


 • KPSS Tarih 1. TBMM Dönemi ve Cepheler Test

  KPSS Tarih 1. TBMM Dönemi ve Cepheler Test
  KPSS Tarih 1. TBMM Dönemi ve Cepheler Test
  KPSS Tarih 1. TBMM Dönemi ve Cepheler Test
  Etiketler: tbmm dönemi test, kpss tarih cepheler test, kpss kurtuluş savaşı test, kpss tarih 2021 online sorular
  KPSS Tarih 1. TBMM Dönemi ve Cepheler Test sorularını online çözebilirsiniz.
  KPSS Tarih 1. TBMM Dönemi ve Cepheler Test