Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri

KPSS Tarih İlkeler Test

KPSS Tarih İlkeler Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 14 Yanlış: 0 Boş: 0
Atatürk ilkeleri aşağıdaki tarihlerden hangisinde anayasa hükümleri arasına alınmıştır?

 • A) 1937
 • B) 1928
 • C) 1921
 • D) 1923
 • E) 1924
 • 1. 1928'de "Devletin dini islamdır'' maddesinin anayasadan çıkarılması

  ll. Miladi takvimin kabul edilmesi

  lll. Latin harflerinin Türkçeye uyarlanması

  Yukarıdaki inkılapların aşağıdaki ilkelerle ilişkisi hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?

 • A) İnkılapçılık - Laiklik - Halkçılık
 • B) Laiklik - inkılapçılık - Milliyetçilik
 • C) Laiklik - Halkçılık - inkılapçılık
 • D) inkılapçılık - Halkçılık - Milliyetçilik
 • E) Laiklik - Cumhuriyetçilik - Halkçılık
 • Halkçılık ilkesinin toplumsal, siyasal ve ekonomik alanda yaygınlık kazanması;

  I. devletçilik,

  ll. laiklik,

  lll. cumhuriyetçilik

  ilkelerinden hangilerinin uygulanmasıyla mümkün olabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Statükoyu, durağanlığı, eskimişliği reddeden Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Laiklik
 • B) Devletçilik
 • C) İnkılapçılık
 • D) Halkçılık
 • E) Cumhuriyetçilik
 • Siyasal alanın en belirleyici ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cumhuriyetçilik
 • B) Halkçılık
 • C) Milliyetçilik
 • D) Devletçilik
 • E) Laiklik
 • Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının;

  I. kültürel birliği sağlama,

  ll. ulusal değerlere önem verme,

  lll. laik devlet düzeni kurma

  amaçlarından hangllerine yönelik olduğu sürülebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Sümerbank'ın kurulması ve halkın ihtiyaçlarına dönük üretim yapmış olmasının ilkelerle ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) Devletçilik-Halkçılık
 • B) Devletçilik-Cumhuriyetçilik
 • C) Laiklik-inkılapçılık
 • D) Cumhuriyetçilik-Halkçılık
 • E) inkılapçılık-Cumhuriyetçilik
 • ı. Demir yollarının yabancılardan alınarak ulusallaştırılması

  ll. Trenlerde yer alan uyarı ve talimatların Türkçe yazılmış olması

  lll. Tren işletmeciliğinin TCDD idaresi tarafından yapılması

  Yukarıdaki gelişmelerin ilkelerle ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?

 • A) Milliyetçilik - Devletçilik - Halkçılık
 • B) Milliyetçilik - Milliyetçilik - Devletçilik
 • C) Devletçilik - Devletçilik -Milliyetçilik
 • D) Devletçilik - Halkçılık - Devletçilik
 • E) Milliyetçilik - Devletçilik - Halkçılık
 • Yeni Türkiye Hükümetinin öz ve cevheri milli hakimiyettir. Milletin kayıtsız ve şartsız hakimiyetidir.

  Atatürk'ün bu sözleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

 • A) Cumhuriyetçilik
 • B) İnkılapçılık
 • C) Laiklik
 • D) Halkçılık
 • E) Devletçilik
 • Atatürk'ün "Türk... öğün, çalış güven" sözleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

 • A) Halkçılık
 • B) Milliyetçilik
 • C) Laiklik
 • D) Cumhuriyetçilik
 • E) inkılapçılık
 • "Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine maliktir.

  Atatürk'ün yukarıdaki sözlerinin;

  I. demokrasi,

  ll. cumhuriyet,

  lll. laiklik

  ilkelerinden hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisinin devletçiliği zorunlu kılan dış neden olduğu ileri sürülebilir?

 • A) New York borsasının çökmesi
 • B) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun başarısız olması
 • C) Toprak Reformunun yapılamaması
 • D) ll. Dünya Savaşı'nın çıkması
 • E) İtalya'nın Habeşistan'a saldırması
 • I. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması

  ll. Anayasadan devletin dini ibaresinin çıkarılması

  lll. Kalkınma planının uygulanmaya başlanması

  Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) I - III - II
 • B) II - I - III
 • C) II - III - I
 • D) III - II - I
 • E) I - II - III
 • Aşağıdakilerden hangisinin milliyetçilik ilkesi ile doğrudan ilişkili olduğu söylenemez?

 • A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi
 • B) ilköğretimin parasız olması
 • C) Reji idaresi'nin yabancılardan satın alınması
 • D) Soyadlarının Türkçe olmasının kararlaştırılması
 • E) Latin harflerinin Türkçeye uyarlanması


 • KPSS Tarih İlkeler Test

  KPSS Tarih İlkeler Test
  KPSS Tarih İlkeler Test
  KPSS Tarih İlkeler Test
  Etiketler: kpss tarih ilkeler test, kpss tarih soruları, online kpss tarih test, 2021 kpss tarih ilkeler soru
  KPSS Tarih İlkeler Test sorularını online çözebilirsiniz.
  KPSS Tarih İlkeler Test