Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri

KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test II

KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test II


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 13 Yanlış: 0 Boş: 0
Orta Asya Türk boylarının göçebe hayatı benimsemeleri

I. dayanışmacı ve eşitlikçi bir toplum yapısı,

II. ekonominin hayvancılığa dayanması,

III. taşınabilir sanat eserlerinin yapılması

özelliklerinden hangilerine sahip olmalarında etkili olmuştur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Orta Asya'da var olan "Kut" anlayışı ile ilgili,

  I. kurultayın toplanmasını sağlaması,

  ll. egemenliği meşrulaştırması,

  lll. tapınak yapımında etkili olması

  özelliklerinden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Kam-Din

  ll. Bitigci- Ordu

  lll. Aygucı -Yönetim

  Yukarıda verilen görevli uğraş alanı eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Orta Asya Türk topluluklarında görülen töre anlayışı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?

 • A) Sözlü hukuk kurallarıdır.
 • B) İlk kez Uygurlarla birlikte uygulanmıştır.
 • C) Törede değişiklik yapılabilir.
 • D) Devlet işlerini ve günlük yaşamı düzenler.
 • E) Hükümdar da töreye uymak zorundadır.
 • Aşağıdakilerden hangisi eski Türk devletlerinde para olarak kullanılan ve üzeri hükümdarıo mührü ile mühürlenmiş ipekli kumaşlara verilen isimdir?

 • A) Kün
 • B) Sagu
 • C) Kamdu
 • D) Tam
 • E) Urug
 • I. Orta Oyunu

  ll. Fresko

  lll. Hat

  Yukarıdaki sanat dallarından hangileri İslamiyet öncesi Türk topluluklarının uğraş alanları arasında yer almaz?

 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • İlk Türk devletlerinde görülen,

  I. ikili yönetim şekli,

  ll. kut inancı,

  lll. ülkenin, hanedanının ortak malı olması

  durumlarından hangilerinin dolaylı da olsa ülke bütünlüğünün bozulmasına neden olduğu söylenebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Orta Asya'da yaşayan Türklerin değişik yerlere göç etmelerinde etkili olan,

  I. boylar arası mücadele,

  ll. kuraklık,

  lll. dış baskılar

  sebeplerinden hangileri göçlerde siyasi sebeplerin de etkili olduğunu ortaya koymaktadır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • I. En önemli savaş taktikleri "Türk üçgeni"dir.

  ll. Büyük kısmı paralı askerlerden oluşmuştur.

  lll. Ordu-millet anlayışı hakimdir.

  Yukarıdakilerden hangileri eski Türk devletlerinin ordu yapısı ile ilgili değildir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Uygurlar'ın özelliklerinden değildir?

 • A) Ticari hayatta başarılı olmuşlardır.
 • B) Maniheizm ve Budizm dinlerini benimsemişlerdir.
 • C) Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.
 • D) Hareketli harf tekniğini kullanmışlardır.
 • E) Göktürk Alfabesini kullanmışlardır.
 • İslamiyet öncesi Türk devletlerinde,

  I. Kut inancı,

  ll. İkili teşkilat,

  lll. Gök - Tanrı inancı

  Yukarıdakilerden hangisi lslamiyet öncesi Türk devletlerinin tümünde görülen siyasal yaşama ait ortak özelliklerden değildir?

 • A) Yalnız III
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türklerin inançlarından biri değildir?

 • A) Tabiat kuvvetlerine tapma
 • B) Atalar kültü
 • C) Gök Tanrı
 • D) Doğa kültü
 • E) Maniheizm
 • Aşağıdakilerden hangisi İslamiyat'ten önceki Türk devletlerini oluşturan temel unsurlardan değildir?

 • A) Ülke
 • B) Ordu
 • C) Töre
 • D) Ulus
 • E) Pagoda


 • KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test II

  KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test II
  KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test II
  KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test II
  Etiketler: 2021 kpss tarih test, islamiyet öncesi türk tarihi soruları, islamiyet öncesi türk tarihi test
  KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test II sorularını online çözebilirsiniz.
  KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test II