Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test II


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 13 Yanlış: 0 Boş: 0
Orta Asya Türk boylarının göçebe hayatı benimsemeleri

I. dayanışmacı ve eşitlikçi bir toplum yapısı,

II. ekonominin hayvancılığa dayanması,

III. taşınabilir sanat eserlerinin yapılması

özelliklerinden hangilerine sahip olmalarında etkili olmuştur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Orta Asya'da var olan "Kut" anlayışı ile ilgili,

  I. kurultayın toplanmasını sağlaması,

  ll. egemenliği meşrulaştırması,

  lll. tapınak yapımında etkili olması

  özelliklerinden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Kam-Din

  ll. Bitigci- Ordu

  lll. Aygucı -Yönetim

  Yukarıda verilen görevli uğraş alanı eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Orta Asya Türk topluluklarında görülen töre anlayışı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?


 • A) Sözlü hukuk kurallarıdır.
 • B) İlk kez Uygurlarla birlikte uygulanmıştır.
 • C) Törede değişiklik yapılabilir.
 • D) Devlet işlerini ve günlük yaşamı düzenler.
 • E) Hükümdar da töreye uymak zorundadır.
 • Aşağıdakilerden hangisi eski Türk devletlerinde para olarak kullanılan ve üzeri hükümdarıo mührü ile mühürlenmiş ipekli kumaşlara verilen isimdir?


 • A) Kün
 • B) Sagu
 • C) Kamdu
 • D) Tam
 • E) Urug
 • I. Orta Oyunu

  ll. Fresko

  lll. Hat

  Yukarıdaki sanat dallarından hangileri İslamiyet öncesi Türk topluluklarının uğraş alanları arasında yer almaz?


 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • İlk Türk devletlerinde görülen,

  I. ikili yönetim şekli,

  ll. kut inancı,

  lll. ülkenin, hanedanının ortak malı olması

  durumlarından hangilerinin dolaylı da olsa ülke bütünlüğünün bozulmasına neden olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Orta Asya'da yaşayan Türklerin değişik yerlere göç etmelerinde etkili olan,

  I. boylar arası mücadele,

  ll. kuraklık,

  lll. dış baskılar

  sebeplerinden hangileri göçlerde siyasi sebeplerin de etkili olduğunu ortaya koymaktadır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • I. En önemli savaş taktikleri "Türk üçgeni"dir.

  ll. Büyük kısmı paralı askerlerden oluşmuştur.

  lll. Ordu-millet anlayışı hakimdir.

  Yukarıdakilerden hangileri eski Türk devletlerinin ordu yapısı ile ilgili değildir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Uygurlar'ın özelliklerinden değildir?


 • A) Ticari hayatta başarılı olmuşlardır.
 • B) Maniheizm ve Budizm dinlerini benimsemişlerdir.
 • C) Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.
 • D) Hareketli harf tekniğini kullanmışlardır.
 • E) Göktürk Alfabesini kullanmışlardır.
 • İslamiyet öncesi Türk devletlerinde,

  I. Kut inancı,

  ll. İkili teşkilat,

  lll. Gök - Tanrı inancı

  Yukarıdakilerden hangisi lslamiyet öncesi Türk devletlerinin tümünde görülen siyasal yaşama ait ortak özelliklerden değildir?


 • A) Yalnız III
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türklerin inançlarından biri değildir?


 • A) Tabiat kuvvetlerine tapma
 • B) Atalar kültü
 • C) Gök Tanrı
 • D) Doğa kültü
 • E) Maniheizm
 • Aşağıdakilerden hangisi İslamiyat'ten önceki Türk devletlerini oluşturan temel unsurlardan değildir?


 • A) Ülke
 • B) Ordu
 • C) Töre
 • D) Ulus
 • E) Pagoda

 • Etiketler: 2022 kpss tarih test, islamiyet öncesi türk tarihi soruları, islamiyet öncesi türk tarihi test
  KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test II sorularını online çözebilirsiniz.