Yükleniyor

KPSS Vatandaşlık Test

KPSS Vatandaşlık Yargı Test

KPSS Vatandaşlık Yargı Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 14 Yanlış: 0 Boş: 0
1982 Anayasası 2017 Anayasa değişikliğine göre, Sayıştay yaptığı mali denetim raporlarını aşağıdakilerden hangisine sunar?

 • A) Cumhurbaşkanı
 • B) Danıştay
 • C) TBMM
 • D) YSK
 • E) HSK
 • 1982 Anayasası 2017 Anayasa değişikliğine göre, siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?

 • A) Danıştay
 • B) Yargıtay
 • C) Sayıştay
 • D) Anayasa Mahkemesi
 • E) YSK
 • 1982 Anayasası 2017 Anayasa değişikliğine göre, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılma itirazlarını 15 gün içinde karara bağlayan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Danıştay
 • B) Sayıştay
 • C) Yargıtay
 • D) Anayasa Mahkemesi
 • E) Uyuşmazlık Mahkemesi
 • 1982 Anayasası 2017 Anayasa değişikliğine göre, merkezi bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve giderlerini TBMM adına aşağıdakilerden hangisi denetler?

 • A) Danıştay
 • B) Yargıtay
 • C) Sayıştay
 • D) HSK
 • E) Anayasa Mahkemesi
 • Hakimler Savcılar Kurulunun Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cumhurbaşkanı
 • B) Adalet bakanı yardımcısı
 • C) Adalet bakanı
 • D) TBMM Başkanı
 • E) Anayasa Mahkemesi Başkanı
 • 1982 Anayasası 2017 Anayasa değişikliğine göre, Yüce Divan sıfatıyla yapılan yargılamalarda savcılık görevini aşağıdakilerden hangisi yapar?

 • A) Danıştay Başkanı
 • B) Anayasa Mahkemesi Başkanı
 • C) Cumhuriyet Başsavcısı
 • D) Yargıtay Başkanı
 • E) Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı
 • 1982 Anayasası 2017 Anayasa değişikliğine göre, siyasi partilere kapatılma davasını aşağıdakilerden hangisi açar?

 • A) Anayasa Mahkemesi
 • B) Danıştay
 • C) Yargıtay
 • D) Anayasa Mahkemesi Başkanı
 • E) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
 • I- Kanun
  II- Anayasa Değişiklikleri
  III- Yönetmelik

  1982 Anayasası 2017 Anayasa değişikliğine göre, Anayasa Mahkemesi hangilerini şekil ve esas yönünden denetler?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • 1982 Anayasası 2017 Anayasa değişikliğine göre, yüce divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu aşağıdakilerden hangisi tarafından karara bağlanır?

 • A) Danıştay
 • B) Yargıtay
 • C) Anayasa Mahkemesi
 • D) HSK
 • E) Uyuşmazlık Mahkemesi
 • Aşağıdakilerden hangisi Hakimlik Savcılık teminatı kapsamında düzenlenmemiştir?

 • A) Hakimler ve savcılar azlolunamazlar.
 • B) Kendileri istemedikçe 65 yaşına kadar görev yaparlar.
 • C) Bir mahkemenin kaldırılması sebebi ile aylık ödeneklerinden mahrum bırakılamazlar.
 • D) Adli yönden Adalet Bakanlığına bağlılar.
 • E) Mali teminatları mevcuttur.
 • 1982 Anayasası 2017 Anayasa değişikliğine göre, Sayıştay Başkan ve üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?

 • A) Cumhurbaşkanı
 • B) TBMM
 • C) HSK
 • D) Danıştay
 • E) Yargıtay
 • Hakimler Savcılar Kurulunun meslekten çıkarma cezalarına karşı hangi yıl yapılan değişiklik ile yargı yolu açılmıştır?

 • A) 2004
 • B) 2006
 • C) 2007
 • D) 2010
 • E) 2017
 • 1982 Anayasası 2017 Anayasa değişikliğine göre, Hakimler Savcılar Kurulu üyeleri kaç yıllığına seçilir?

 • A) 4
 • B) 5
 • C) 8
 • D) 10
 • E) 12
 • I- Cumhurbaşkanı
  II- TBMM
  III-Yargıtay

  1982 Anayasası 2017 Anayasa değişikliğine göre, yukarda verilenlerden hangileri Hakimler Savcılar Kuruluna üye seçer?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.


 • KPSS Vatandaşlık Yargı Test

  KPSS Vatandaşlık Yargı Test
  KPSS Vatandaşlık Yargı Test
  KPSS Vatandaşlık Yargı Test KPSS Vatandaşlık Yargı Test