Yükleniyor

KPSS Vatandaşlık Test

KPSS Vatandaşlık Yasama Test

KPSS Vatandaşlık Yasama Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 14 Yanlış: 0 Boş: 0
I-Milletvekilleri seçimleri
II- Cumhurbaşkanlığı seçimi
III- Yerel seçimler
IV- Erken genel seçimler
V- Ara seçim

Yukarda verilen seçimlerden hangileri ülke genelinde yapılmaz?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) Yalnız IV.
 • E) Yalnız V.
 • I- Kısıtlanma
  II- Cumhurbaşkanı seçilme
  III- Kesin hüküm giyme

  Yukarda verilen hangi durumlarda meclis kararına gerek olmaksızın milletvekilliğin sona erme halleri arasında yer alır?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • İllere düşen milletvekili çıkarma sayılarını aşağıdakilerden hangisi belirler?

 • A) TBMM
 • B) Anayasa Mahkemesi
 • C) YSK
 • D) HSK
 • E) İl seçim Kurulu
 • Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Bakanların cezai sorumluluklarına yol açan denetleme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Genel görüşme
 • B) Meclis araştırması
 • C) Meclis soruşturması
 • D) Yazılı soru
 • E) Gensoru
 • Aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılabilmesi için en az 360 oy gerekmez?

 • A) Seçimlerin yenilenmesi
 • B) Anayasa değişikliği
 • C) Af kanunu
 • D) Meclis soruşturması kabulü
 • E) Cumhurbaşkanını yüce divana sevk
 • Milli güvenliğin sağlanmasında TBMM’ye karşı aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

 • A) Cumhurbaşkanı yardımcısı
 • B) Cumhurbaşkanı
 • C) Milli savunma bakanı
 • D) Genelkurmay başkanı
 • E) Dışişleri bakanı
 • 2017 Anayasa değişikliğine göre, Kamu Baş Denetçiliği aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?

 • A) Cumhurbaşkanı
 • B) TBMM
 • C) TBMM Başkanlığına
 • D) Sayıştay
 • E) MGK
 • Bütçe kanun teklifi mali yılbaşından kaç gün önce TBMM’ye sunulur?

 • A) 15
 • B) 45
 • C) 60
 • D) 75
 • E) 90
 • 2017 Anayasa değişikliğine göre, TBMM bütçe komisyonu kaç üyeden oluşur?

 • A) 75
 • B) 55
 • C) 40
 • D) 25
 • E) 15
 • Sayıştay mali denetimini aşağıdakilerden hangisinin adına yapar?

 • A) Cumhurbaşkanı
 • B) T.C. Hazine ve Maliye Bakanı
 • C) TBMM
 • D) HSK
 • E) Anayasa Mahkemesi
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanları yüce divana sevk eden aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anayasa Mahkemesi
 • B) Danıştay
 • C) Yargıtay
 • D) TBMM
 • E) Cumhurbaşkanı
 • Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında meclis soruşturmasının açılabilmesi için kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekir?

 • A) 200
 • B) 151
 • C) 301
 • D) 360
 • E) 400
 • 2017 Anayasa değişikliğine göre, Meclis soruşturmasında görev alan komisyon kaç üyeden oluşmaktadır?

 • A) 5
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 20
 • E) 25
 • Aşağıdakilerden hangisi 2017 değişiklikleri kapsamında TBMM’nin görevleri arasından çıkarılmıştır?

 • A) Sayıştay başkanını seçmek
 • B) Meclis başkanını seçmek
 • C) Seçimleri yenilemek
 • D) Savaş ilanına karar vermek
 • E) Bakanlar kuruluna K.H.K Çıkarma yetkisi vermek


 • KPSS Vatandaşlık Yasama Test

  KPSS Vatandaşlık Yasama Test
  KPSS Vatandaşlık Yasama Test
  KPSS Vatandaşlık Yasama Test
  Etiketler: 2021 kpss yasama test, 2021 kpss vatandaşlık testleri, vatandaşlık yasama 2017 değişilikliği soruları
  KPSS Vatandaşlık Yasama Test sorularını online çözebilirsiniz.
  KPSS Vatandaşlık Yasama Test