Yükleniyor

KPSS Vatandaşlık Testleri

KPSS Vatandaşlık Yürütme Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 14 Yanlış: 0 Boş: 0
2017 Anayasa değişilikliğine göre, belediyeler aşağıdakilerden hangisi ile kurulur?


 • A) Kanun
 • B) Müşterek Kararname
 • C) Cumhurbaşkanı Kararı
 • D) Yönetmelik
 • E) Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle
 • I- Milli Güvenlik Kurulu
  II- Yüksek Seçim Kurulu
  III- Devlet Denetleme Kurulu

  1982 Anayasasına göre yukarda verilenlerden hangileri yürütme bölümünde düzenlenmiştir?


 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
 • E) V.
 • 2017 Anayasa değişilikliğine göre, Olağanüstü hal süresini uzatma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?


 • A) Cumhurbaşkanı
 • B) MGK
 • C) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
 • D) TBMM
 • E) HSK
 • I- Cumhurbaşkanı seçilen kişinin milletvekilliği düşer.
  II- Cumhurbaşkanı seçilen kişinin siyasi partisiyle ilişkisi kesilmez.
  III- Cumhurbaşkanlığı seçimi beş yılda bir yapılır.

  Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili yukarda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının 2017 değişikliği ile Milli Güvenlik Kurulu’na dahil olmuştur?


 • A) Adalet Bakanı
 • B) Jandarma Genel Komutanı
 • C) İçişleri Bakanı
 • D) Milli Savunma Bakanı
 • E) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
 • 1982 Anayasasına göre anayasanın uygulanmasını devlet organlarının uyumlu ve düzenli çalışmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?


 • A) TBMM
 • B) TBMM Başkanı
 • C) MGK
 • D) Cumhurbaşkanı
 • E) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
 • I-Yönetmelik
  II- Kanun
  III- OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

  1982 Anayasasına göre yukarda verilenlerden hangilerine karşı yargı yolu kapalıdır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ilk kez hangi anayasa ile Türk hukuk sistemine girmiştir?


 • A) 1876
 • B) 1921
 • C) 1924
 • D) 1961
 • E) 1982
 • 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı Hakimler Savcılar Kurulu’na kaç üye seçer?


 • A) 12
 • B) 4
 • C) 7
 • D) 15
 • E) 8
 • I- Milli Güvenlik Kurulu
  II-Yüksek Askeri Şura
  III- Bakanlar Kurulu

  1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı yukarda verilenlerden hangilerine başkanlık edebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması halinde yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar aşağıdakilerden hangisi görev yapar?


 • A) TBMM Başkanı
 • B) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
 • C) Mevcut Cumhurbaşkanı
 • D) Meclis Başkanvekili
 • E) Katip üyeler
 • Cumhurbaşkanı makamının boşalması halinde genel seçimlere bir yıldan fazla bir süre kalması durumunda Cumhurbaşkanı seçimi makamın boşaldığı günden sonra gelen kaç gün içindeki son Pazar yapılır?


 • A) 25
 • B) 30
 • C) 45
 • D) 60
 • E) 90
 • Mazeretli bir bakana aşağıdakilerden hangisi vekalet eder?


 • A) TBMM Başkanı
 • B) Cumhurbaşkanı yardımcısı
 • C) Meclis başkan vekili
 • D) Başka bir bakan
 • E) Cumhurbaşkanı sözcüsü
 • Cumhurbaşkanı aşağıda verilen kanunlardan hangisini veto edemez?


 • A) Suç ve cezalara ilişkin kanunlar
 • B) Vergi kanunu
 • C) Bütçe kanunu
 • D) Anayasa değişiklikleri ile ilgili kanun
 • E) Seçim kanunları