Yükleniyor

2024 EKYS Müdür Yardımcılığı Testleri ve Denemeleri

EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 2


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
Okullarda insan kaynakları yönetimi yaklaşımının uygulanabilmesi, yöneticilerin kendilerini geliştirmelerine, okul personeli ile etkili bir iletişim içerisine girmelerine ve onları güdüleyebilecek liderlik özelliklerine sahip olmalarını gerektirmektedir.
Buna göre, okul yöneticilerinin sorumlulukları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • A) Okulun amaç ve felsefesini açıklamak
 • B) Çevrenin desteğini kazanmak
 • C) Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek
 • D) Yapılan çalışması sürekli izlemek ve değerlendirmek
 • E) Okul içi ve okul dışı iletişim ve eşgüdümü sağlamak
 • 1982 Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az kaç gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunar?
 • A) 90
 • B) 75
 • C) 45
 • D) 30
 • E) 15
 • Son yıllarda yapılan araştırmalara göre bazı liderlerden alçak gönüllü olması ve işini layıkıyla yapıp her türlü haksızlığa karşı gelmesine yönelik beklentilerin yüksek olduğu görülmüştür.
  Araştırma sonucuna göre aşağıdaki liderlik yaklaşımlarından en çok hangisinin uygulanması istenilmektedir?

 • A) Dağıtımcı Liderlik
 • B) Dönüşümcü Liderlik
 • C) İşlemci Liderlik
 • D) Sosyal - Adalet Liderliği
 • E) Eğitimci Liderlik
 • İstanbul A ortaokulunda görevli okul müdürü Mehmet Bey öğretmenlerinin sorumsuz ve kendisine karşı dürüst olmadığı düşünmektedir. Bundan dolayı okulun işleyişini sağlıklı bir şekilde sürdürmek için baskıcı ve otoriteye dayalı bir yol izlemektedir.
  Okul müdürü Mehmet bey'in bu düşünce ve davranışlarını en iyi açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Örgütsel sinizm
 • B) Örgütsel adalet
 • C) Örgütsel sessizlik
 • D) Örgüt kültürü
 • E) Örgüt iklimi
 • Atatürk'ün Nutuk (Söylev) diye anılan konuşması hangi dönemin tarihçesidir?
 • A) 1919 - 1925
 • B) 1923 - 1938
 • C) 1920 - 1927
 • D) 1927 - 1937
 • E) 1919 - 1927
 • Uluslararası Para Fonu (IMF)'nin para birimi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Dinar
 • B) SDR
 • C) Rupi
 • D) Dolar
 • E) Euro
 • "Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir."
  maddesinin değiştirilemez olarak kabul edildiği ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 1982 Anayasası
 • B) 1961 Anayasası
 • C) 1924 Anayasası
 • D) 1921 Anayasası
 • E) 1921 Anayasası 1923 değişiklikleri
 • I. Okul Müdürü
  II. Bölge İlköğretim Müfettişleri
  III. İlçe Milli Eğitim Müdürü
  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri aşağıdakilerden hangisi tarafından okul ve kurumların korunması da göz önünde tutularak ayarlanır?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Ankara A ortaokulunda sene başı öğretmenler kurulu esnasında Fen Bilimleri zümresinin başarısı görüşülürken söz alan Fen Bilimleri Öğretmeni Esra Hanım, "Başarısızlığın nedenini sadece öğretmende görüyorsunuz ama başarı olunca herkes sahipleniyor. Bu ne kadar adil? ifadeleri söylemiştir. Bunun üzerine okul müdürü, "Bu kurumda çalışmayı arzulayan çok kişi var. Ben başarıya bakarım. Bir öğretmen başarısız olursa başka etmenler ile ilgilenmem. Başarılı olan kimse onu seçerim" demiştir.
  Bu duruma göre okul müdürü burada liderlik güçlerinden hangisi kullanmıştır?

 • A) Zorlayıcı güç
 • B) Yasal güç
 • C) Karizmatik güç
 • D) Uzmanlık gücü
 • E) Ödül gücü
 • 1982 Anayasası'na göre Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri kaç yıllığına seçilirler?
 • A) 4
 • B) 5
 • C) 6
 • D) 7
 • E) 8

 • Etiketler: ekys müdür yardımcılığı deneme sınavı
  EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 2 sorularını online çözebilirsiniz.