Yükleniyor

AYT-TYT Tarih Testleri

Tarih Bilimi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
24 Temmuz 1915’te Irak petrollerini ele geçirmek isteyen İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında başlayan çarpışmalar, 29 Nisan 1916’ya kadar devam etmiştir. Osmanlı ordusu İngiltere’yi Selman-ı Pak’ta ve Kut’ül Amera’da yenilgiye uğratarak 13.300 İngiliz askeri ile 13 general ve 481 subayı esir almıştır.

Yukarıda verilen bilgide tarihin aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmamıştır?


 • A) İnsan ilişkileri
 • B) Yer
 • C) Belgelere dayalı olma
 • D) Zaman
 • E) Neden – Sonuç ilişkisi
 • Tarih araştırmalarının ve öğretiminin kolaylaştırılması amacıyla tarihî gelişmeler zamana, mekâna ve konuya göre sınıflandırılmıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi tarihin mekana göre sınıflandırılmasıdır?


 • A) Sanat Tarihi
 • B) Bilimler Tarihi
 • C) Medeniyetler Tarihi
 • D) İlk Çağ Tarihi
 • E) Orta Doğu Tarihi
 • Osmanlı Devleti’nin mali işlerinde kullandığı takvim aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Rumi Takvim
 • B) Celâli Takvim
 • C) Miladi Takvim
 • D) Hicri Takvim
 • E) 12 Hayvanlı Türk Takvimi
 • • Türklerin kullandığı ilk takvimdir.

  • Aylar sayılarla belirtilmiştir.

  • Türklerden başka Tibetliler ve Çinliler kullanmıştır.

  Bazı özellikleri verilen takvim aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) 12 Hayvanlı Türk Takvimi
 • B) Celâli Takvim
 • C) Rumi Takvim
 • D) Miladi Takvim
 • E) Hicri Takvim
 • Herhangi bir yüzyılda dünyanın her yerinde aynı siyasi, sosyal ve kültürel özelliklerin görülmesi beklenemez. Örneğin Anadolu’da Demir Çağı’nın yaşandığı bir dönemde dünyanın başka bir yerinde Tunç Çağı ya da Bakır Çağı yaşanabilmektedir.

  Bu duruma bakarak;

  I. Zaman dilimleri evrensel değildir.

  II. Tarihi sınıflamak yanlıştır.

  III. Tarihi Çağlar bölgesel özellik gösterebilmektedir.

  yargılardan hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Tarih biliminin konusu geçmişteki insan faaliyetleridir.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin tarihçilerin inceleme alanlarından biri olduğu söylenemez?


 • A) Resim yazısının kullanılması
 • B) Kavimler Göçü
 • C) Lidyalıların parayı bulması
 • D) Kadeş Antlaşması
 • E) Depremin sebepleri
 • Tarihin geçmişteki bir olayı araştırırken toplanan verilerin, belli bir sisteme göre sınıflandırılması yöntemi, aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Tarama
 • B) Tasnif
 • C) Tahlil
 • D) Tenkit
 • E) Terkip
 • Tarihî olay ve olgularla ilgili doğru bilgilere ulaşmak isteyen bir tarihçi;

  I. Birinci el kaynakları incelemek,

  II. Farklı kaynaklardan yararlanmak,

  III. Diğer yardımcı bilim dallarından faydalanmak

  metodlarından hangilerine başvurmalıdır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Bir tarihî olayın tarafsız olarak değerlendirilebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekmektedir?


 • A) Tarihî olayla ilgili arkeolojik buluntuların olması
 • B) Tarihî olaya şahitlik etmiş kişilerin olması
 • C) Olayın meydana geldiği günün şartlarının dikkate alınması
 • D) Tarihî olayla ilgili ikinci el kaynakların olması
 • E) Tarihî olayın birçok insanı etkilemiş olması
 • Olayların nedenleri, sonuçları ve birbirleriyle ilişkilerini kaynaklara dayalı olarak ortaya koyan, tarih anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Öğretici Tarih
 • B) Hikayeci Tarih
 • C) Araştırmacı Tarih
 • D) Dünya Tarihi
 • E) Siyasi Tarih
 • I. Arkeoloji

  II. Filoloji

  III. Diplomatik

  Yukarıda verilenlerden hangileri, Tarih Öncesi Dönemlerin araştırılmasında tarihe yardımcı olan bilim dalları arasında gösterilebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Geçmişte ve günümüzde var olan dilleri inceleyerek diller arasındaki bağlar ile sözcük alışverişlerini araştırarak tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Filoloji
 • B) Heraldik
 • C) Nümizmatik
 • D) Paleografya
 • E) Etnografya

 • Etiketler: tarih bilimi deneme test, tarih bilimi yks, yks tarih test, tyt tarih test, ayt tarih test
  Tarih Bilimi Test sorularını online çözebilirsiniz.