Yükleniyor

AYT-TYT Coğrafya Testleri

Türkiye’nin İklim Özellikleri Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %45.45 Doğru: 5 Yanlış: 5 Boş: 1
Türkiye’de kısa mesafede iklim değişimleri görülmektedir.

Bu durumun oluşmasında:

I. Kuzey Yarım Küre’de yer alması,

II. yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi,

III. Orta Kuşak’ta yer alması verilenlerden hangileri etkili değildir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Türkiye’de birden fazla iklim tipi etkili olmaktadır.

  Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır?


 • A) Yüzölçümü
 • B) Dağların uzanışı
 • C) Orta Kuşak’ta yer alması
 • D) Yer şekillerinin engebeli olması
 • E) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
 • Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada üzerinde bulunmaktadır. Bu durum ülkemiz iklimini etkilemektedir.

  Bu etkilere örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?


 • A) Denizlerimiz, Türkiye’nin güneyinde bulunan kıyılarda yaz yağışlarını artırmıştır.
 • B) Kıyı kesimlerde yıllık sıcaklık farkı iç kesimlere oranla daha azdır.
 • C) Kıyı kesimlerde bitki örtüsü genellikle iç kesimlere oranla daha zengindir.
 • D) Denizlerimiz Türkiye’nin yıllık sıcaklık farkının azalması üzerinde etkili olmuştur.
 • E) Denizden gelen nemli hava kütleleri Uşak ve Denizli illerimizin yıllık yağış miktarını olumlu etkilemiştir
 • Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık ortalamaları azalmaktadır.

  Bu durumun nedeni olarak:

  I. toprak tiplerinin değişmesi,

  II. yükselti ortalamasının artması,

  III. güneş ışınlarının geliş açısının azalması verilenlerden hangileri gösterilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Türkiye’de yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu yerler arasında Erzurum-Kars Platosu da bulunmaktadır.

  Bu yerde yıllık sıcaklık farkının fazla olmasında:

  I. karasallık,

  II. bakı etkisi,

  III. enlem etkisi verilenlerden hangileri daha etkili olmuştur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Aşağıda Türkiye haritası üzerinde beş farklı yer işaretlenmiştir.

  Türkiye’nin İklim Özellikleri
 Test

  Bu yerlerden hangisinde yıl boyunca bağıl nemin daha fazla olması beklenir?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Karadeniz kıyılarında oluşan yağışların büyük çoğunluğu yamaç yağışı şeklindedir.

  Bu durumun nedeni olarak:

  I. Karadeniz kıyısında bulunan dağ sıralarının uzanışı,

  II. Karadeniz üzerinde oluşan rüzgârların yönü,

  III. Karadeniz sularının tuzluluk oranı verilenlerden hangileri gösterilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Türkiye’de Karadeniz, Akdeniz ve Karasal İklim Bölgesi sınırları içerisinde bulunan yerler mevcuttur. Aşağıda verilen Türkiye Haritası üzerinde beş farklı alan işaretlenmiştir.

  Türkiye’nin İklim Özellikleri
 Test

  Bu alanlardan hangisinde verilen üç iklim bölgesine ait arazi bulunmaktadır?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Türkiye’de en fazla buharlaşma Mardin - Cizre’de yaşanmaktadır.

  Bu durum üzerinde:

  I. bağıl nem oranının yıl boyunca düşük olması,

  II. sıcaklık ortalamasının yüksek olması,

  III. denizel etkilere kapalı olması verilenlerden hangileri etkili olmuştur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıda Türkiye’de bir istasyona ait ortalama yıllık sıcaklık ve yağış grafiği ve Türkiye haritası üzerinde işaretlenmiş beş farklı yer verilmiştir.

  Türkiye’nin İklim Özellikleri
 Test

  Bu istasyon harita üzerinde işaretlenen yerlerden hangisi üzerinde bulunur?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Yıllık sıcaklık farkı 23 °C’dir. •

  Yazları sıcak ve kurak geçmektedir.

  • Kış sıcaklık ortalaması 0 °C’nin altına düşmektedir.

  İklim özellikleri hakkında bilgi verilen bu yer aşağıdakilerden hangisi olabilir?


 • A) Karaman
 • B) Muğla
 • C) Bartın
 • D) Erzurum
 • E) Trabzon

 • Etiketler: türkiyenin iklim özellikleri pdf, yks coğrafya test
  Türkiye’nin İklim Özellikleri Test sorularını online çözebilirsiniz.