Yükleniyor

YKS Coğrafya Test

Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları Test

Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Türkiye maden çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir.Ancak bu madenlerin birçoğunun rezerv miktarı düşüktür.

Bu bilgiye göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?

 • A) Türkiye’de madenciliğe dayalı sanayi kolları gelişme göstermemiştir.
 • B) Türkiye’deki maden yataklarının bir kısmı işletilebilir özellikte değildir.
 • C) Türkiye’deki madenler genellikle işletilmeden ham olarak ihraç edilmektedir.
 • D) Türkiye’de maden yatakları sermaye yetersizliği nedeniyle işletilememektedir.
 • E) Madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi için teknik altyapıya ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Bir maden yatağının işletilebilmesi için bazı koşullar gerekmektedir.

  Aşağıdakilerden hangisi bu koşullar arasında yer almaz?

 • A) Yeterli sermaye birikiminin olması
 • B) Rezerv miktarının işletmeye değer miktarda olması
 • C) Cevherdeki tenör oranının yüksek olması
 • D) Maden yatağının deniz kıyısına yakın olması
 • E) Yeterli teknik imkânların bulunması
 • • Çayeli - Rize

  • Küre - Kastamonu

  • Murgul - Artvin Yukarıda

  Türkiye’de bir madenin çıkarıldığı bazı yerler verilmiştir. Bu maden aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Civa
 • B) Oltu taşı
 • C) Kükürt
 • D) Bakır
 • E) Volfram
 • I. Cam ve boya sanayisinde kullanılmaktadır.

  II. Ülkemizde Seydişehir tesislerinde işlenmektedir.

  III. İzolasyon malzemelerinin yapımında kullanılmaktadır.

  IV. Metal eşyaların parlaklık kazanmasında kullanılır.

  Yukarıda verilenlerden hangileri boksit madenine ait bilgilerdir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) II ve IV
 • E) III ve IV
 • Türkiye’nin aşağıdaki madenlerden hangisine sahip olması jeopolitik önemini artırdığı söylenebilir?

 • A) Boksit
 • B) Bor
 • C) Bakır
 • D) Krom
 • E) Civa
 • Aşağıda verilen maden ve çıkarıldığı yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Boksit - Seydişehir
 • B) Kükürt - Keçiborlu
 • C) Fosfat - Mazıdağı
 • D) Demir - Divriği
 • E) Krom - Sarayönü
 • Aşağıda verilen yer altı kaynaklarından hangisi enerji üretiminde kullanılmaktadır?

 • A) Bakır
 • B) Linyit
 • C) Volfram
 • D) Demir
 • E) Krom
 • Sıcak su kaynaklarından elde edilen enerjiye jeotermal enerji adı verilir.

  Aşağıda verilen yerlerin hangisinde bu enerjiye ait tesis bulunmaktadır?

 • A) Sarayköy
 • B) Gölköy
 • C) Fethiye
 • D) Hekimhan
 • E) Yerköy
 • Radyoaktif minerallerden elde edilen enerjiye nükleer enerji adı verilir.

  Bu enerji

  I. uranyum,

  II. linyit,

  III. doğalgaz,

  IV. toryum verilen kaynaklardan hangileri kullanılarak elde edilir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I ve IV
 • E) II ve IV
 • Türkiye enerji ihtiyacını karşılamak için bazı enerji kaynaklarını ithal etmektedir. Bu enerji kaynakları arasında;

  I. Linyit

  II. Petrol

  III. Taş kömürü

  IV. Doğalgaz verilenlerden hangi ikisinin payı daha fazladır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I ve IV
 • E) II ve IV
 • Fosil yakıtlar kullanılarak elde edilen ısı enerjisine termik enerji denir.

  Aşağıdaki santrallerden hangisinde bu enerji kaynaklarından biri kullanılmaktadır?

 • A) Sarayköy - Denizli
 • B) Alaçatı - İzmir
 • C) Yatağan - Muğla
 • D) Gökçedağ - Osmaniye
 • E) Germencik- Aydın
 • Eğim ve yükseltinin fazla olduğu yerlerde akarsuların hidroelektrik enerji potansiyelleri yüksektir. Buna göre;

  I. Fırat

  II. Küçük Menderes

  III. Kızılırmak

  IV. Susurluk verilen akarsulardan hangi ikisinin hidroelektrik enerji potansiyeli diğerlerine göre daha fazladır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I ve IV
 • E) II ve IV


 • Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları Test

  Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları Test
  Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları Test
  Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları Test
  Etiketler: yks coğrafya test, türkiyenin madenleri test, enerji kaynakları test
  Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları Test sorularını online çözebilirsiniz.
  Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları Test