Yükleniyor

YKS Edebiyat Test

YKS Edebiyat Milli Edebiyat Test

YKS Edebiyat Milli Edebiyat Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 9 Yanlış: 0 Boş: 0
I. Olay hikâyeciliği örnekleri verilmiştir.

II. Teknik açıdan olgun eserler verilmiştir.

III. Realizmin etkisi altında kalınmıştır.

IV. Sanat sanat içindir anlayışı benimsenmiştir.

V. Psikolojik tasvir ve tahlillere yer verilmiştir.

Servetifünun ve Millî Edebiyat Dönemi anlatmaya bağlı edebî metinlerinin ortak özellikleri ile ilgili numaralanmış yargılardan hangisi yanlıştır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Servetifünun ve Millî Edebiyat Dönemi anlatmaya bağlı edebî metinleri ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

 • A) Servetifünun Dönemi eserlerinin dili daha ağır ve sanatlıdır.
 • B) Millî Edebiyat Dönemi eserlerinin kahramanları daha dışa dönük bir kişiliğe sahiptirler.
 • C) Servetifünun Dönemi eserlerinde mücadele ve başkaldırı ruhu egemenken Millî Edebiyat Dönemi’nde birlik duygusu hâkimdir.
 • D) Servetifünun Dönemi sanatçıları Fransız edebiyatındaki gelişmelere odaklanmışken Millî Edebiyat Dönemi sanatçıları mahalli değerleri yönelmiştir
 • E) Servetifünun Dönemi eserlerinde temel mekan İstanbul iken Millî Edebiyat Dönemi’nde dikkat Anadolu coğrafyası üzerindedir.
 • Üstün gözlem yeteneği ile Anadolu insanının yaşayışını en ince ayrıntısına kadar yansıtabilmeyi başarmış olan yazar, Fecriati’nin kurucularından olmakla birlikte sonradan millî unsurları önceleyen bir edebî çizgiyi benimsemiştir. Özellikle sosyal eleştiri içerikli eserlerinde mizahi anlatıma sıklıkla başvurmuş, konuşma dilinin tüm zenginliğini eserlerine aktarabilmeyi başarmıştır. “Memleket Hikâyeleri, Bugünün Saraylısı ve İstanbul’un İç Yüzü” eserlerinden birkaçıdır.

  Bu metinde hakkında bilgi verilen Millî Edebiyat Dönemi yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yaşar Kemal
 • B) Kemal Tahir
 • C) Refik Halit Karay
 • D) Reşat Nuri Güntekin
 • E) Halide Edip Adıvar
 • Halide Edip Adıvar’ın kaleme aldığı aşağıdaki anlatmaya bağlı edebî eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • A) Yeni Turan
 • B) Ateşten Gömlek
 • C) Kalp Ağrısı
 • D) Seviye Talip
 • E) Harap Mabetler
 • Hasan gırıl gırıl işleyen vinçlere, üstleri yazılı cankurtaran simitlerine, kurutulacak çamaşırlar gibi iplere asılı sandallara, vardiya değiştirilirken çalınan kampanaya bakarak çok eğlendi. Beş yaşında idi. Peltek, şirin konuşmalarıyla da güvertede yolcuları epeyce eğlendirmişti fakat vapur, şuraya buraya uğrayıp bir sürü yolcu bıraktıktan sonra sıcak memleketlere yaklaşınca kendisini bir durgunluk aldı. Kalanlar bilmediği bir dilden konuşuyorlardı ve ona İstanbul’daki gibi “Hasan gel, Hasan git!” demiyorlardı, ismi değişir gibi olmuştu. Hassen şekline girmişti. “Taal hun yâ Hassen” diyorlardı, yanlarına gidiyordu; “Ruh yâ Hassen!” derlerse yanlarından uzaklaşıyordu. Hayfa’ya çıktılar ve onu bir trene koydular.

  Bu metnin dil ve anlatım özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Anlatım hâkim bir bakış açısıyla gerçekleştirilmiştir.
 • B) Betimleyici anlatıma başvurulmuştur
 • C) Sade bir dil kullanılmıştır.
 • D) Monolog tekniği uygulanmıştır.
 • E) Benzetmeye başvurulmuştur.
 • • Daha sonra başka bir isimle tefrika edilecek olan Soytarı ile Kızı adlı eseri ilk olarak İngilizce yayımlanmıştır.

  • Roman kurgulamalarında Feride, Zehra, Şahin ve Ömer gibi mücadeleci ruha sahip idealist öğretmen tiplemelerine yer vermiştir.

  • Eserlerinde Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadarki toplumsal yaşayışın bir panoramasını ortaya koymuştur.

  • Küçük Paşa isimli romanında, realist bir bakışla Orta Anadolu’nun yoksul köylerinden birindeki yaşam şartları anlatılmaktadır.

  Bu cümlelerde aşağıdaki sanatçılardan hangisi ile ilgili bir bilgi verilmemiştir? 

 • A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • B) Halide Edip Adıvar
 • C) Ebubekir Hazım Tepeyran
 • D) Mithat Cemal Kuntay
 • E) Reşat Nuri Güntekin
 • – Kaşağıyı ben kırmıştım, onu söyleyeceğim. – Hangi kaşağıyı? – Geçen yılki. Hani babamın Hasan’a darıldığı… Sözümü tamamlayamadım. Derin hıçkırıklar içinde boğuluyordum. Ağlaya ağlaya Pervin’e anlattım. Şimdi babama söylersem Hasan da duyacak, belki beni bağışlayacaktı. – Yarın söylersin, dedi. – Hayır, şimdi gideceğim. – Şimdi baban uyuyor, yarın sabah söylersin. Hasan da uyuyor. Onu öpersin, ağlarsın, seni bağışlar. – Pekâlâ! – Haydi, şimdi uyu! Sabaha kadar yine gözlerimi kapayamadım. Hava henüz ağarırken Pervin’i uyandırdım. Kalktım. Ben içimdeki zehirden vicdan azabını boşaltmak için acele ediyordum.

  Bu metin parçasında aşağıdaki duygulardan hangisi hâkimdir?

 • A) Vurdumduymazlık
 • B) Pişmanlık
 • C) Yakınma
 • D) Umutsuzluk
 • E) Sabırsızlık
 • (I) Türk Edebiyatı’nın en büyük hikâyecilerinden biridir.(II) Maupassant tarzı öykücülüğü benimsemiştir. (III) Yazın hayatına şiirle başlamış ve üzerinde yoğunlaştığı öykücülük dışında mensur şiir, fıkra, mektup ve makale gibi birçok türde eser vermiştir. (IV) Türkçü ve Türkçeci bir bakışla yazdığı eserleri aynı zamanda fikirlerini beyan etmede kullandığı bir araç olmuştur. (V) Örneğin “Kızıl Elma Neresi?” adlı şiirinde Türklerin cihan hakimiyeti anlayışını vurgulamak istemiştir.

  Ömer Seyfettin ile ilgili numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun gerçek bir Osmanlı beyefendisi olan Naim Efendi, kızı Sekine Hanım, damadı Servet Bey ve torunu Seniha üzerinden üç farklı kuşağı bir araya getirerek Tanzimat’ın doğurduğu insan tiplerini, değer kargaşasını ve nesiller arasındaki uyumsuzluğu ortaya koymak istediği “- - - -” adlı eseri bir tezli roman örneğidir.

  Bu parçada hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nur Baba
 • B) Ankara
 • C) Kiralık Konak
 • D) Hüküm Gecesi
 • E) Sodom ve Gomore


 • YKS Edebiyat Milli Edebiyat Test

  YKS Edebiyat Milli Edebiyat Test
  YKS Edebiyat Milli Edebiyat Test
  YKS Edebiyat Milli Edebiyat Test
  Etiketler: milli edebiyat test, yks edebiyat test, tyt edebiyat test
  YKS Edebiyat Milli Edebiyat Test sorularını online çözebilirsiniz.
  YKS Edebiyat Milli Edebiyat Test