Yükleniyor

AYT-TYT Tarih Testleri

YKS Tarih Milli Mücadele Dönemi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %91.66 Doğru: 11 Yanlış: 1 Boş: 0
Mustafa Kemal, Milli Mücadele’nin hazırlık döneminde ulusal bağımsızlığın yanında ulusal egemenliğin yerleşmesi için de çaba harcamıştır. Bu duruma kanıt olarak;

I. İtilaf Devletlerinin işgaline karşı halkı bilinçlendirmesi

II. Kongrelere katılan delegelerin seçimle belirlenmesinin sağlanması

III. Saltanat ve hilafete dolaylı olarak karşı çıkılması gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • İstanbul Hükümeti adına Amasya Görüşmeleri’ne katılan Salih Paşa, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin varlığını kabul ettiğini ifade etmiştir.

  Bu gelişmeye dayanarak;

  I. İstanbul hükümeti Anadolu hareketini tanımıştır.

  II. Temsil Heyeti siyasi bir başarı kazanmıştır.

  III. İstanbul hükümeti, Anadolu’daki otoritesini korumuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM zamanında gerçekleşmiştir?


 • A) Saltanatın kaldırılması
 • B) Cumhuriyetin ilan edilmesi
 • C) Halifeliğin kaldırılması
 • D) Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
 • E) Medreselerin kapatılması
 • Misakımilli kararları arasında; mali, siyasi, adli ve hukuki gelişmemizi engelleyen tüm sınırlamaların kaldırılması hükmü yer almıştır. Buna göre;

  I. Ekonomik bağımsızlıktan taviz verilmeyeceğ

  i II. Türklerin oturduğu yerlerin bölünmez bir bütün olacağı

  III. Boğazların Türklerin kontrolünde bulunacağı yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Misakımilli’de, “Batı Trakya’nın hukuki durumu ile Kars, Ardahan ve Batum’da halk oylaması yapılacağı" kararı yer almıştır.

  Bu kararın alınmasında;

  I. Bu bölgelerde Türk nüfusunun yoğun olması

  II. Misakımilli’nin bu bölgeleri kapsamaması

  III. Bu bölgelerin işgal edilmemiş olması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Osmanlı Devleti ile Sevr Antlaşması’nın geç imzalanmasında;

  I. TBMM’nin antlaşmaya karşı çıkması

  II. İtilaf Devletleri’nin Osmanlı topraklarını paylaşmakta sorun yaşamaları

  III. Anadolu’da işgallere karşı bir direnişin başlaması durumlarından hangileri etkili olmuştur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin özelliklerinden biri değildir?


 • A) Partiler yoktur, gruplar vardır.
 • B) Olağanüstü yetkilerle donatılmıştır.
 • C) Güçler ayrılığı esasına dayanmıştır.
 • D) Ulusal olduğundan azınlık milletvekillerine yer verilmemiştir.
 • E) Geniş tabanlı olduğundan her meslekten milletvekilleri vardır.
 • İstanbul Hükûmeti’nin 10 Ağustos 1920’de imzaladığı Sevr Barış Antlaşması’nın, hukuki geçerliliğinin olmamasına aşağıdakilerden hangisi kanıt oluşturur?


 • A) Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarına aykırı olması
 • B) Antlaşmada Wilson İlkeleri’nin gözardı edilmesi
 • C) Osmanlı Devleti’nin imzaladığı en son antlaşma olması
 • D) Antlaşmanın yasama meclisinin onayından geçmemesi
 • E) Türklerin yasal yollardan Anadolu’dan atılmaya çalışılması
 • Sevr Barış Antlaşması’nın, Türk Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdaki durumlardan hangisine ortam hazırladığı söylenemez?


 • A) Milli Mücadele’nin kazanılmasına
 • B) Anadolu milliyetçiliğinin güçlenmesine
 • C) Halkın TBMM etrafında örgütlenmesine
 • D) Türk Milleti’nin mücadele azminin artmasına
 • E) Misakımilli kararları ile milli sınırların belirlenmesine
 • Sevr Barış Antlaşması’nı, Saltanat Şurası imzaladığı halde bu antlaşmanın yürürlüğe girmeyen “Ölü doğmuş bir antlaşma” olarak nitelendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?


 • A) Milletler Cemiyeti’nin kurulması
 • B) Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşması
 • C) Gizli antlaşmaların dünya kamuoyunu duyurulması
 • D) ABD’nin dünya siyasetine karışmaktan vazgeçmesi
 • E) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıklarının yaşanması
 • • Kendisine yönelik isyanların bastırılması

  • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun çıkarılması

  • İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması

  I. TBMM’nin yukarıdaki faaliyetlerine dayanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


 • A) TBMM’nin kurucu meclis niteliği taşıdığı
 • B) TBMM’nin siyasi alanda gücünü artırdığı
 • C) TBMM’nin laik yönetim anlayışını benimsediği
 • D) TBMM’nin varlığına yönelik tehditlere karşı önlem aldığı
 • E) TBMM’nin çalışmalarını anayasal zeminde gerçekleştirdiği
 • Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemine ait aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


 • A) Temsil Heyeti’nin ilk siyasi başarısı - Sivas Kongresi
 • B) İlk kez milli sınırlardan bahsedilmesi - Misakımilli kararları
 • C) Temsil Heyeti’nin görevinin sona ermesi - TBMM’nin açılması
 • D) İlk kez geçici hükümetten söz edilmesi - Erzurum Kongresi
 • E) Kurtuluş Savaşı’nın amacının belirlenmesi - Amasya Genelgesi

 • Etiketler: milli mücadele dönemi test, 2022 yks tarih, 2022 yks tarih test
  YKS Tarih Milli Mücadele Dönemi Test sorularını online çözebilirsiniz.