Yükleniyor

YKS-TYT Felsefe Testleri

YKS-TYT Sanat Felsefesi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %83.33 Doğru: 10 Yanlış: 2 Boş: 0
Bir ressam, dallarından meyveler sarkan bir ağacı sanatçı gözüyle seyreder. Öncelikle onları yemeyi veya satmayı düşünmez. Eğer onu yemeyi ve satmayı düşünürse bir sanatçı gibi davranmamış olur.

Buna göre ressamın sanatçı gibi davranması aşağıdaki koşullardan hangisine bağlıdır?


 • A) Sanat eserinden haz almasına
 • B) Estetik tavır takınmasına
 • C) Estetik uyum aramasına
 • D) Estetik biçime önem vermesine
 • E) Sanat eserini gözlemlemesine
 • “Estetik bir haz almak, sanat eseri üretmek ve değerlendirmek, güzel ve çirkin gibi yargılarda bulunmak ancak belirli insanlara özgü bir kazanımdır. Bu kazanıma sahip kişiler sanat eserinden ya da bir doğa manzarasından estetik bir haz alabilirler.”

  Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Estetik tavır
 • B) Sanat eser
 • C) Estetik obje
 • D) Estetik yargı
 • E) Alımlayıcı
 • “Sanat eserleri güzeldir; yeter ki başka olsun.”

  V. Hugo’ nun bu düşüncesine göre aşağıdakilerden hangisi sanat eserinin özellikleri arasında yer almaz?


 • A) Biriciklik
 • B) Farklılık
 • C) Özgünlük
 • D) Yenilik
 • E) Taklit
 • Yaratma olarak sanat kuramına göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?


 • A) Sanatçı sanat eserine yaratıcılığını katar.
 • B) Sanat eseri tektir.
 • C) Sanatçı eserlerine kendi damgasını vurur.
 • D) Sanat insanın özgün bakış açısıyla ortaya konur
 • E) Sanat eseri bir oyun sonucunda ortaya çıkar.
 • Taklit olarak sanat kuramına göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


 • A) Sanat doğanın sanat eserine yansıtılmasıdır.
 • B) Sanatçı sanat eserine hayal gücünü katar
 • C) Sanat yaratmadır.
 • D) Sanat eseri bir oyun sonucunda ortaya çıkar.
 • E) Sanatçı doğada olmayan mükemmelliği eserinde oluşturmaya çalışır.
 • nsanlar sanatçının eserinden kendilerine göre farklı izlenimler edinirler. Bu izlenimleri kendi ruhsal yaşantılarına göre farklı bir senteze tabi tutarlar.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


 • A) Genel geçer estetik yargılar vardır.
 • B) Herkesin beğenileri farklıdır.
 • C) Sanat eseri bireye hitap eder.
 • D) Kişi sayısı kadar beğeni vardır.
 • E) Estetik yargılar subjektiftir.
 • Fotografçı, ressamdan daha iyi taklit eder ama bunun ne kadar sanatsal değeri vardır? Fotoğraf görüneni bire bir kopyalar. Sanat ise taklit değildir, kopyalamaz; güzeli güzel yapanı ortaya koymaya çalışır.

  Buna göre Croce aşağıdaki yargılardan hangisini savunursa tutarsız davranmış olur?


 • A) Hayal gücü ve yaratma taklitten daha kuvvetlidir.
 • B) Sanat, insan etkinliğinin en özgür olanıdır.
 • C) Sanatçıda estetik sezgi vardır.
 • D) Sanatçı mükemmeli arar.
 • E) Doğa mükemmeldir.
 • Danto, bizden yeni bir roman yazarı olan Pierre Menard’ın Cervantes’in Don Kişot’unun, özgün eserle neredeyse satır satıra aynı olan tam bir uyarlamasını tasarlamamızı ister. Menard, bu uyarlamayı özgün eserden yana hiçbir bilgisi olmadan yapmıştır. Danto, Menard’ın eserinin aynı roman olmadığını ileri sürer; bunun nedeni ise içeriği satır satır aynı olsa bile uyarlama yazarının farklı olması, onun farklı deneyimlerinin bulunması ve romanı farklı bir tarihte sunmasıdır.

  Danto’nun bu düşüncelerinden yola çıkılarak sanatla ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisine ulaşılamaz?


 • A) Sanatçının yaşantısı eserlerinde görülür.
 • B) Sanat eserinde sanatçının tecrübeleri etkilidir.
 • C) Sanat eseri özgündür.
 • D) Sanat, sanatçının psikolojik özelliklerinden etkilenir.
 • E) Sanat taklit edilerek oluşur.
 • “Bir Mevlana olmasaydı asla Mesnevi olmayacaktı.”

  Bu ifade sanat eserinin özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?


 • A) Güzel olmasıyla
 • B) Özgün olmasıyla
 • C) Haz vermesiyle
 • D) Toplumsal olmasıyla
 • E) Faydalı olmasıyla
 • Marangozun masa yapmasında bir amaç vardır. Örneğin botanikçi, bir çiçeğe yaklaşırken amacının bitkileri aşılamak olduğunu bilir fakat çiçeğin güzelliğinden zevk alınca, o amacı hiç düşünmez.

  Bu parçadaki güzellik anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Güzellik hayallerin ürünüdür.
 • B) Güzellik araç değil, amaçtır.
 • C) Güzellik özneldir.
 • D) Güzel faydalı olandır.
 • E) Güzel taklit edilendir.
 • Modern sanat anlayışları sanat eserlerini üstün yetenekli bireylerin özel çabalarıyla yarattıkları, bir eşi daha olmayan, yani “biricik” güzel nesneler olarak görmüştü. Modernist sanat anlayışının gözünde, sanat doğal bir yeteneğe sahip olan sanatçının yaratımı olarak görülmüştür. Oysa postmodernizmle birlikte, sanatsal yaratımın orjinalliği ve bu düşüncenin temelindeki deha idesi yerinden edilir; sanatın ve sanat eserinin biricik değil de, ancak ‘yineleyici’ olabileceği düşüncesi bir ilke haline gelir.

  Buna göre postmodern sanat anlayışı aşağıdaki görüşlerden hangisine sahip olabilir?


 • A) Sanat taklittir.
 • B) Sanat geleneksel bir yapıya sahiptir.
 • C) Sanat eseri somuttur.
 • D) Sanat eseri biriciktir.
 • E) Sanatçı üstün yetenekli bir kişidir.
 • İlk Çağ'da güzellik denilince iyi, doğru, faydalı, yüce, hoş gibi olumlu kavramlar anlaşılırdı. Orta Çağ'da ise Tanrı akla gelirdi. 19. yüzyılda ise Hegel güzelliği “ide”ye bağlamıştır. Ona göre sanat güzelliği, esas güzellik olup tinden doğar.

  Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


 • A) Geçmişten günümüze değin güzellik anlayışları değişmiştir.
 • B) Estetik nesnenin fayda sağlaması gerektiğine her dönem önem verilmiştir.
 • C) Sanatla ilgili şüpheci bakış açılarıdır
 • D) Güzellik anlayışı her dönem aynı kalmıştır.
 • E) Güzellik anlayışının temelinde her dönem Tanrı aranmıştır.

 • Etiketler: sanat felsefesi, sanat felsefe soru, yks felsefe soru
  YKS-TYT Sanat Felsefesi Test sorularını online çözebilirsiniz.